Hopp til innhold

Stortinget vil sikre rett til lading i borettslag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag kom innstillingen fra energi- og miljøkomiteen som vil sikre beboeres rett til å anlegge ladepunkter i borettslag.

Vedtaket pålegger også regjeringen konkrete tiltak og virkemidler i neste års budsjett, for å sikre 2025-målet om at alt nybilsalg skal være nullutslipp. I går kom lovendringen som gjør det enklere å få installert lading i sameier. I dag kom vedtaket som sikrer det samme for borettslag: – Dette er viktige nyheter, særlig for folk som bor tett i byene. Mange har vært redde for å kjøpe elbil fordi de ikke har tilgang til lading hjemme, og mange opplever kunnskapsmangel og problemer med sine borettslagsstyrer i forbindelse med lading, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu. – Dette kan fjerne en av de viktigste barrierene for en stor andel av befolkningen, som ennå ikke har turt å vurdere elbil som fremkomstmiddel. Vedtaket ber også regjeringen om å se på hvordan alle nye bygg skal gjøres ladeklare, altså at beboerne skal sikres en enkel ettermontering av eget ladeutstyr. Alt annet skal være på plass når bygget står ferdig, sier Bu. – Må starte storoffensiv En konkret opptrappingsplan for nullutslippsbiler i 2018-budsjettet ligger også i innstillingen: – Vi er svært glade for at Stortinget nå tvinger fram en konkret plan og tallfestede mål for hvor mange elbiler og andre nullutslippsbiler vi skal ha på veiene de aller nærmeste årene. Nå kan ikke regjeringen fortsette å skyve dette foran seg, sier Bu. – Med dette vedtaket forventer vi et taktskifte. Regjeringen må øke innsatsen for å oppfylle egne klimamål gjennom elektrifisering av veitrafikken, sier Christina Bu. – Dette bringer inn en mye sterkere forpliktelse på denne og den kommende regjeringens elbilpolitikk, avslutter Bu, som deler ut ros til SVs Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken som sto bak representantforslaget sammen med Abid Q. Raja (V). – Jeg er ekstremt glad for gjennomslaget. Dette vil gjøre det mulig for enda flere å ha elbil og å kunne lade. Vi fortsetter å kjøre i retningen en stadig mer utslippsfri Norge. Og drømmen er Norge som er helt utslippsfri fra personbilsektoren. Samtidig vil  jeg takke Heikki, som har vært min medsammensvorne her, sier Raja. Holmås: Vil gjøre alle nybygg ladeklare – Skal elbilen bli den nye folkebilen, må folk kunne få lade der de bor, sier Heikki Eidsvoll Holmås.
Han er svært glad for at det lyktes å sikre flertall for SV og Venstres forslag om å sikre folk rett til lading i borettslag. – Folk flest bor i hus, her i Norge og da er det å få ladet elbilen som oftest en smal sak, men for folk som bor i blokk i byene, er det ofte problemer med å få ladet bilen, sier Eidsvoll Holmås. Allerede fra i år kommer folk som bor i sameier til å få rett til å installere lading for egen regning. Alle partiene, med unntak av regjeringspartiene, gikk også inn for å be regjeringen fremme forslag om det samme i borettslag og øvrige sameide garasjeanlegg. Stortinget, minus FrP, går også enstemmig inn for å be regjeringen vurdere hvordan regelverk kan utformes for å sikre at alle nybygg kan gjøres ladeklare.