Hopp til innhold

Over halvparten vil bruke elbilen som reservelager ved strømbrudd

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilen kan bli kjekk å ha ved et strømbrudd den dagen den kan levere lagret strøm til huset. Godt over halvparten av norske elbilister er klare.

Det kommer fram i Norsk elbilforening siste medlemsundersøkelse, Elbilisten 2018. Svarene baserer seg på en 1-10 skala (se tabell), som varierer fra «veldig uenig» til «veldig enig» på spørsmålet «Jeg vil bruke elbilen som reservelager hvis det blir strømbrudd».
Over halvparten (51 prosent) var enig eller veldig enig i at dette er en god løsning. Gjennomsnittet endte på 6,1 av 10. – Svarene er nok et tegn på teknologioptimismen blant norske elbilister. Ikke bare er de først i køen til å anskaffe solcellepanel for å produsere sin egen garantert utslippsfrie strøm, de ønsker også å se elbilen som en integrert del av husholdningen. Ingen fossilt drevne biler er i stand til å spille denne rollen, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. 34 prosent plasserer seg mellom 1 og 4, og ser det altså som lite aktuelt, mens gruppa mellom de negative og positive er liten. Det må understrekes at spørsmålet er stilt for å få et bilde av norske elbilisters vilje til å drive utviklingen videre.

Elbilene må klargjøres for utviklingen

– For at et slikt reservelager skal bli en realitet, kreves det at elbilene i framtiden får toveis ombordladere, som også kan levere strøm til huset. Dette temaet diskuterer vi jevnlig med elbilprodusentene, som selvsagt også vil få høre om norske elbilisters svar i denne undersøkelsen. Dette omtales som «vehicle to home» (V2H) internasjonalt, og er tett knyttet til den tilsvarende «vehicle to grid»-teknologien (V2G). Sistnevnte innebærer at elbilene avlaster strømnettet, ved å levere strøm til nettet for ta unna forbrukstoppene med tidligere oppladet strøm. – Etterhvert som strømprisen blir differensiert på det norske markedet, avhengig av når strømmen brukes, vil begge disse teknologiene – trolig i samspill med solceller – bli langt mer relevante enn i dag. Det avgjørende er at utstyret ikke blir for dyrt, fastslår Bu.

BAKGRUNN: Fakta om Elbilisten 2018