Hopp til innhold

Slik vinner du elbildiskusjonen #2: Ødelegger elbilen for kollektivtransporten?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilmyten vi ser på denne gang: Folk kjører elbil i stedet for kollektivt.

I en artikkelserie fremover vil vi i Elbil.no med jevne mellomrom ta for oss diverse elbilmyter – og se i hvilken grad det er noe hold i dem.

Myte: «Elbiler fører til at folk slutter å reise kollektivt og bruker elbilen i stedet»

I det store og hele feil. I undersøkelsen «Elbilisten»  som Norsk elbilforening har gjennomført årlig blant sine medlemmer de siste sju årene, og som er den største norske undersøkelsen av elbilister som har gått over tid  har mønsteret hele tiden vært det samme: Et stort flertall av respondentene rapporterer at de i hovedsak kjørte bensin- eller dieselbil før de kjøpte elbil, og at de altså ikke til daglig hadde reist kollektivt tidligere. I årets undersøkelse av «Elbilisten» var det 81,26 prosent av elbilistene som svarte nettopp dette:
Som du også kan se av tabellen, svarte knappe én av ti at de i hovedsak reiste kollektivt før de kjøpte elbil. I tillegg viser årets undersøkelse at 5,78 prosent av respondentene har fortsatt å reise kollektivt i det daglige, også etter at de kjøpte elbil:
Konklusjonen blir altså Elbilforeningens undersøkelser indikerer at det aller meste av elbilbruken har erstattet allerede eksisterende bruk av fossilbiler, og bare i marginal grad har gått på bekostning av kollektivbruken. I tillegg svarte 28,27 prosent at de byttet til elbil fordi offentlig transport var for dårlig med tanke på frekvens og komfort, mens 15,3 prosent svarte at byttet transportmåte fordi ny jobb eller nytt bosted gjorde det nødvendig. Med andre ord er lekkasjen fra kollektivtransport til elbil liten, og det er sammensatte grunner til at en liten gruppe bytter fra kollektivtransport til elbil. Derimot viser årets undersøkelse fortsettelsen av en annen tendens vi har sett de siste årene: Andelen som velger å bruke elbilen på lengre reiser fremfor å fly, øker. Det gjør også andelen som bruker elbilen på ferietur. Flere elbilmyter: Sliter elbiler mer på veiene, og skaper de mer svevestøv? Er elbiler brannfarlige?  Er elbilene gedigne strømslukere? Vil flere elbiler utgjøre en kjempebelastning for strømnettet?