Hopp til innhold

Slik vinner du elbildiskusjonen #4: Vil elbilen overbelaste strømnettet?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilmyten denne gang: Flere elbiler vil utgjøre en kjempebelastning for kraftnettet.

I denne artikkelserien tar Elbil.no for seg diverse elbilmyter – og ser på i hvilken grad det er hold i dem.

Myte: «Den voldsomme økningen av antallet elbiler vil utgjøre en stor belastning for norsk strømproduksjon og vil føre til at vi må bygge ut kraftnettet.»

Feil. Selv når den norske elbilparken blir mange ganger så stor som i dag, vil dette likevel føre til bare en relativt beskjeden økning av strømforbruket, som strømnettet i det store og hele vil håndtere. Les også: Fører elbiler til at folk slutter å reise kollektivt? Beregninger fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) viser at strømnettet kan levere strøm til 1,5 millioner elbiler i 2030. Det tilsvarer en økning av Norges strømforbruk på tre prosent – eller fire terawatttimer. Riktignok kan det noen steder bli utfordringer som kan gi behov for lokale oppgraderinger. Særlig gjelder dette for områder med begrenset kapasitet i strømnettet, som for eksempel hytteområder. Les også om elbilmyter: Elbiler fører bare til flere biler på veiene og elbilen er for folk flest en nummer 2-bil NVE konkluderer i sin rapport «Hva betyr elbiler for strømnettet?», som altså tar utgangspunkt i et scenario med halvannen million elbiler i år 2030, at
«den gjennomsnittlige belastningen fra elbillading er lav, og resultatene viser at strømnettet i Norge vil tåle en forholdsvis stor overgang til elbiler.»
En viktig grunn til at NVE mener det vil gå helt fint, er at en stor andel av elbilladingen foregår på natten, hvilket er en stor fordel for strømnettet siden belastningen på denne tiden av døgnet er lavere. Flere elbilmyter: Sliter elbiler mer på veiene, og skaper de mer svevestøv? Er elbiler brannfarlige?  Er elbilene gedigne strømslukere?