Hopp til innhold

Snart blir det trolig billigere for elbilene i Oslo – igjen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

BILLIGERE I OSLO-BOMMENE: Bomprisene for elbiler blir nå 30 prosent av det fossilbiler må betale – og 40 prosent i rushtiden.

Elbiltaksten i Oslos bomringer blir trolig kortvarig. Nå er det enighet om å bruke pengene fra Regjeringens bompengeforlik til å redusere elbiltakstene igjen. 

Representanter fra Viken, Oslo og kommunene rundt er enige om veien videre for Oslopakke 3, som innebærer en betydelig forbedring av miljørabatten for elbiler i bomringen. Partene ønsket å innføre endringen fra 1. august, noe elbil.no varslet om. Endringen har likevel latt vente på seg. Saken ligger for øyeblikket hos Samferdselsdepartementet. Avisa Oslo skriver den 29.07.2021 at Samferdselsdepartementet «vurderer nå avtaleutkastet og tar sikte på å konkludere i relativt nær fremtid.» 
LETTET: Per Maltun, leder av Oslo og Akershus elbilforening.
I følge avtalen ligger det an til at elbilister nå skal betale under 30 prosent av bensinbiltakst utenom rushtiden, og rundt 40 prosent i rushtiden. I praksis vil endringene si at bomprisen for lette elektriske personbiler reduseres fra 10 til 6 kroner utenom rushtiden i Osloringen. Ved bygrensen går taksten ned fra 10 til 6 kroner utenom rushtiden, og fra 14 til 11 kroner i rushtiden. – Dette er en klok beslutning. Skal vi nå de ambisiøse målene for utslippskutt og elektrifisering av veitrafikken i og rundt hovedstaden, kan dette vise seg å være et avgjørende grep, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.  

Miljørabatten – en av hoveddriverne i det norske elbileventyret

Norsk elbilforening har lenge kjempet for at lokale myndigheter må trå varsomt og gradvis om man velger å innføre elbilbetaling i bomringene. Stortinget har vedtatt at elbilister – som et minimum – skal gis 50 prosent avslag ved passering i norske bommer, men at elbilene kan få større rabatt og helt opp til fullt fritak dersom det vedtas lokalt. I rapporten «Bompengerabatt for elbiler – en miljøpolitisk fulltreffer” gitt ut av Elbilforeningen i 2020, ble det dokumentert hvor viktig miljørabatten har vært for elbilutviklingen i landet. I bompengekommunene over hele landet er elbilandelen av den totale bilparken dobbelt så høy som elbilandelen i øvrige kommuner. 

1 av 3 ville ikke kjøpt elbil uten miljørabatten

Ifølge Norsk elbilforenings årlige undersøkelse, Elbilisten, svarer nesten 1 av 3 (30 prosent) av Oslos elbilister at de ikke ville kjøpt elbil uten miljørabatten i bommen. Ytterligere 15 prosent er usikre. I rapporten “Bompengerabatt for elbiler – en miljøpolitisk fulltreffer” har man også sett tydelige eksempler på hvordan elbiltrenden i nybilsalget bremses betydelig når man innfører en betydelig elbiltakst, for raskt. I Stavanger flatet veksten i elbilsalget helt ut det året man gikk fra fullt fritak til 50 prosent rabatt, mens i Kristiansand fikk elbilister fortsatt fullt fritak og fortsatte veksten uten hindring og tok igjen elbilstorebroren i nordvest i det samme tidsrommet.   – Å endre miljørabatten i negativ retning, har vært å gamble med godt opp mot halvparten av nybilkjøperne. Nå som det igjen blir større rabatt, håper jeg at alle som fortsatt trenger bil i og rundt Oslo, kan føle seg trygge på at elbil er løsningen, sier Maltun.  

En del av storbytrend i Norge

Ved nyttår økte Oslo bomtakstene for elbiler ensidig uten økning i fossiltakstene. Dette førte til at elbilister måtte betaler 50 prosent. Det er kun i Stavanger og i Bodø elbiltaksten ligger på et så høyt nivå i de andre byene. I Bergen reduserte bystyret elbiltaksten fra 40 prosent til 20 prosent av bensintaksten i oppstarten i år. Og i Trondheim har nylig kommunen vunnet gjennom med å kun gå til 20 prosent elbiltakst nå som det også skal innføres bompenger for elbiler, til tross for at Trøndelag fylkeskommune i utgangspunktet krevde betaling.  

Slik er elbiltaksten i byene i Norge:

Oslo: 27 % – 41 %* (med sikte på oppstart 1. august 2021) Bergen: 20 % Trondheim: 20 % Kristiansand: Fullt fritak Stavanger: 50 % Bodø: 50 %  Denne saken ble først publisert i juni da avtalen ble klar, og er nå oppdatert med informasjon fra Samferdselsdepartementet.