Hopp til innhold

Utslippstallene i Norge synker og drivstoffsalget stuper: Elbiler har mye av æren for begge deler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nye tall tyder på at Norge ligger an til å nå klimamålet for 2020. En av hovedårsakene er elbiler.

Den stadig økende elbilandelen i Norge begynner nå virkelig å gjøre seg gjeldende både på statistikker for klimagassutslipp og for drivstoffsalg. I fjor gikk salget av diesel og bensin nedover for tredje år på rad her i landet. Og i år ligger Norge for første gang siden vi begynte å operere med klimamål i 1990, faktisk an til å nå klimautslippsmålene vi har satt oss.

Historisk fossilnedgang

– Dette er gode nyheter, og elbil har mye av æren. I april nådde elbilene i Norge en milepæl, ved å utgjøre over 10 prosent av den samlede bilparken. Inntoget av elbiler vises nå tydelig i drivstoffstatistikken, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening. For første gang i historien har altså det samlede salget av diesel og bensin i Norge falt tre år på rad, og Berge er tydelig på at en vesentlig årsak til nedgangen først og fremst er Norges stadig økende elbilandel. – Nedgangen de siste tre årene er faktisk større enn nedgangen under oljekrisen i 1974, etter børskrakket i 1987 og finanskrisen – til sammen, fastslår Berge.

Tidligere nedganger: kriser. Nå: elbiler

Siden petroleumsstatistikken startet i 1952 har derimot hovedtrenden vært at salget av bensin og diesel har gått jevnt og trutt oppover, som regel med en økning hvert eneste år. De eneste unntakene fra dette mønsteret frem til elbilsalget i Norge tok av, har vært forårsaket av kriser: Totalt var nedgangen under disse tre krisene på -321 millioner liter. Sammenligner vi dette med nedgangen vi har sett de tre siste årene, får vi dette bildet: Total nedgang 2017-2019: -336 millioner liter. (Kilde: SSB og Drivkraft Norge) – Dette er inspirerende tall som viser at Norges elbilpolitikk har begynt å gi oss håndfaste resultater, konstaterer Berge.

Ligger an til å nå klimamål – for første gang

At forbruket av fossilt drivstoff går ned, merkes nå også på de norske utslippstallene. I går kunne Aftenposten melde at Norge kan nå klimamålet for 2020, helt uten «koronahjelp». Avisen skriver at norske klimagassutslipp i fjor gikk ned med 3,4 prosent fra året før, og at dette var det laveste tallet på 27 år. Hvis trenden fortsetter, og det tyder så langt alt på at den gjør, vil utslippene i år reduseres med 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Da vil de norske utslippene for 2020 lande på 48,6 millioner tonn, noe som betyr at Norge vil nå klimamålet Stortinget har vedtatt i det såkalte klimaforliket, skriver Aftenposten. Hvis 2020-målet for nasjonale klimagassutslipp innfris, blir det faktisk aller første gang Norge innfrir egne klimamål – i tretti år har vi knapt vært i nærheten.

Tatt tid før elbileffekten slo ut i utslippsregnskapet

Miljøvernminister Sveinung Rotevatn mener at grunnen til at Norge ser ut til å klare det i år, er at investeringer og tiltak over flere år, endelig begynner å slå ut. – Tiltakene har vært mange, men det tar tid før det løsner. Selv om elbilfordelene f.eks. har vært der en stund, tar det likevel noe tid før folk får byttet bil, sier Rotevatn til Aftenposten. Den største reduksjonen av klimagassutslipp stammer fra transportsektoren og skyldes redusert salg av fossilt drivstoff, økt antall elbiler, økt kollektivtrafikk og innblanding av biodrivstoff, ifølge forskningsleder Steffen Kallbekken ved klimaforskningssenteret Cicero. Han mener det ikke er noen grunn til å tro at bruken av drivstoff vil øke igjen, og på spørsmål fra Aftenposten om hvorfor utslippsreduksjonen skjer nå, svarer Kallbekken slik: – Det har tatt lang tid før økt salg av elbiler og andre endringer har slått ut i utslippsregnskapet. En viktig årsak er at det tar lang tid å skifte ut bilparken, og at norske husholdninger kjører lengre enn før slik at økt bilbruk har dekket over mye av den positive effekten av flere elbiler og flere reiser med kollektivtransport.