Hopp til innhold

Vil vente med bompenger for elbil i Vestfold og Telemark

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Harald Moskvil i MDG vil vente med å innføre bompenger til elbilandelen er minst 25 prosent i Vestfold og Telemark.

Det kom fram i en debatt under årsmøtet til Vestfold og Telemark elbilforening. Dette er også i tråd med hva Elbilforeningen tidligere har anbefalt i sin bompengerapport. – Miljøpartiet De Grønne er veldig opptatt av å beholde fordelene for elbilen. Vi holder igjen i hele landet, også i Vestfold og Telemark. Vi må beholde fordelene, både bompenger og avgiftsfordeler, sa Moskvil under debatten. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet er noe vagere i sine uttalelser. – Ingenting er bedre for en Frp-er enn en bil uten avgifter. Vi ønsker i utgangspunktet å fjerne bompenger for alle biler, men å fase inn bompenger for elbil bør kanskje gjøres i forhold til elbilandelen lokalt. Årsmøte i Vestfold og Telemark elbilforening 2021 på Teams

Toppmoms og flere ladestasjoner

Robin Martin Kåss i Arbeiderpartiet ønsker å innføre toppmoms på elbiler over 600.000 kroner og bruke de økte inntektene til å bygge ut flere ladestasjoner. – Vi mener det avgjørende for elbilutviklingen videre er å bygge ut ladestasjoner i hele landet. Særlig i det daglige der folk bor og jobber. Tobias Drevland Lund i Rødt er positiv til elbiler som erstatter forurensende bensin- og dieselbiler, men ønsker også å fjerne det han kaller subsidier for de dyreste elbilene. Også Rødt ønsker å bygge ut god kapasitet med hurtigladere i alle kommunesentrene. – Privatbilismen må uansett ned, og vi må satse mer på kollektivt med for eksempel prøveprosjekt på gratis bussbilletter, sier han.

Ny gruppe elbilister i distriktene

Harald Moskvil i MDG er uenig i å innføre toppmoms på elbiler over 600.000 allerede nå. – Vi mener at mange flere kan bruke kollektivt i byene med bedre tilbud og pris. I utkanten er det nå en ny gruppe som skal bytte til elbil, og da trenger vi å beholde momsfritaket. Også Bård Hoksrud i FrP er skeptisk til å innføre moms på elbil nå og henviser til rapporten fra Transportøkonomisk institutt som viser at innføring av moms kan halvere elbilsalget. Etter debatten presenterte generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening elbilutviklingen i fylket og poengterte at det fortsatt er langt igjen før elbil er for alle.

Bare 10 prosent elbilandel i fylket

– Ved årsskiftet var bare 10 prosent av alle personbiler i Vestfold og Telemark en elbil. Det viser tydelig at det tar lang tid å bytte ut bilparken til nullutslipp og at det er for tidlig å fjerne elbilfordeler allerede nå. På den formelle delen av årsmøtet til Vestfold og Telemark elbilforening den 9. mars 2021, ble Geir Elsebutangen gjenvalgt som leder og Fredrik Haugen til nestleder. Geir Elsebutangen og styret i Vestfold og Telemark elbilforening – Jeg er kjempemotivert, og vi har en flott gjeng som nå skal drive arbeidet for å elektrifisere fylket videre i året som kommer. Vi lover å stille opp for medlemmer med blant annet ladeprater rundt om i fylket, vi skal videreføre tradisjonen med glattkjøringskurs før vinteren og vi skal selvfølgelig jobbe opp mot politikerne for å sørge for en elbilpolitikk som virker, sier den gjenvalgte lederen.