Hopp til innhold

Svenske myndigheter gjør undersøkelser: Easee svarer om sikkerhet på sine ladebokser

I MANGE HJEM: Easee er en ladeboks som er solgt i stort omfang i Norge. Alle foto: Easee

Svenske Elsäkerhetsverket har sendt selskapet Easee spørsmål om mulige sikkerhetsmangler ved deres ladebokser. I dag har Easee publisert sine svar.

I forrige uke kom det fram at Elsäkerhetsverket har testet ulike ladebokser på det svenske markedet.

I etterkant har de svenske sikkerhetsmyndighetene stilt flere spørsmål til det norske ladeboksselskapet Easee om mulige mangler og brudd på regelverket for ladebokser.

Tydelige forventninger til sikkerhet og informasjon

I henvendelsen fra svenske myndigheter varsles det om et mulig salgsforbud, dersom svarene ikke er tilfredsstillende. Om dette skulle bli en realitet, ville det også kunne få konsekvenser for det norske markedet.

– Elbilforeningen forventer at Easee har god dialog med myndigheter og følger gjeldende sikkerhetskrav til ladebokser og ladesystemer, samt at de gir god informasjon til forbrukerne når usikkerhet oppstår, sa Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening da saken ble kjent i forrige uke.

Kvinne viser ladebrikke til kamera.

På langtur i ferien?

Sjekk ladebrikke og betalingsapp før du drar

Elbilforeningens medlemmer har rabatt på Easee ladebokser gjennom Tibber. Den avtalen er ikke avsluttet, men inntil videre har Elbilforeningen valgt å ikke fronte medlemstilbudet fram til det foreligger mer informasjon.

Elbilforeningen følger også opp saken med Tibber, og informerer dersom det kommer ny informasjon fra dem.

– Trygge på å oppfylle gjeldende krav

I dag har Easee publisert oppdatert informasjon til alle kunder på nettsiden sin. Der lenker de også videre til svaret de har sendt svenske myndigheter. Selskapet skriver:

«Easee vil forsikre alle våre kunder om at de kan lade helt trygt og sikkert hver dag. Sikkerhet har alltid vært vårt hovedfokus som selskap.»

De skriver at spørsmålene rettet til dem hovedsakelig er knyttet til overspenning og jordfeilvern:

«Easee har i sitt tilsvar datert 13. februar, gått i dybden på hvordan krav til sikkerhet imøtekommes. Easee har kommet med dokumentasjon og begrunnelser på hvordan krav tilfredsstilles i våre produkter.»

LADEBOKS-SVAR: Easee har 13. februar sendt sine svar til svenske Elsäkerhetsverket. Svaret i helhet kan du lese på hjemmesidene til selskapet.

Videre opplyser Easee at Elsäkerhetsverket har varslet at de vil bruke et par uker på gjennomgang av svaret til selskapet.

Easee viser også til at de har over en halv million installerte ladere i Europa, og har data fra 57,3 millioner gjennomførte ladeøkter til nå.

– Norske myndigheter bør også gjøre gjennomgang raskt

– Nå må man bare avvente prosessen hos svenske myndigheter, og det er naturlig at også norske sikkerhetsmyndigheter gjør selvstendige vurderinger når denne usikkerheten oppstår, sier Bu i Elbilforeningen.

At norske myndigheter innen rimelig tid kommer med en klar gjennomgang på tematikken som avklarer usikkerhet, er viktig for forbrukerne, mener hun.

Hva sier dere til forbrukere og medlemmer som har denne ladeboksen allerede?

– Dette er en ladeboks som er solgt i stort omfang i Norge, og vi kjenner ikke til uønskede hendelser knyttet til dette. Men faglige vurderinger er uansett nå en jobb for sikkerhetsmyndighetene, sier Bu.

Generalsekretæren i Elbilforeningen peker videre på at det er installatører av ladebokser og ladeanlegg som har ansvar for å gi samsvarserklæring om at installert ladeutstyr er trygt og satt opp riktig i henhold til regelverket.

– Det er det vi som forbrukere har å forholde oss til. Er du likevel usikker, så ta kontakt med installatøren. Fram til norske myndigheter og ansvarlig installatør informerer om noe annet, må vi som forbrukere ha som utgangspunkt at dette er et produkt man kan bruke, sier Bu.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også