Hopp til innhold

Elsykkelen gir kvinneandelen en boost

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinner går fra kollektivtrafikk til elsykkel, viser undersøkelse.

– Kvinnene presser seg nå fram på sykkelveiene. Flere kvinner kjøper elsykkel enn før. Og de bruker den stadig mer. Det sier seniorrådgiver Hulda Tronstad, som har arbeidet med elsykler i snart 10 år og er ansvarlig for den årlige undersøkelsen Elsyklisten, Norges eneste undersøkelse som retter seg kun til dem som sykler elsykkel. Den gjennomføres av Norsk elbilforening. – Vi har vært opptatt av at elsykkelen reduserer behovet for bil, og at elsykkelen betyr at folk som ellers ikke ville syklet, faktisk velger å gjøre det, sier Tronstad.

Kjøper og bruker elsykkel

Undersøkelsen viser at det i de siste årene har det vært en markant endring i svarene hos norske elsyklister. I 2020 kom over 60 prosent av svarene kom fra kvinner. Alle norske undersøkelser om sykkel, blant annet reisevaneundersøkelsene fra Transportøkonomisk institutt, viser at det er stor overvekt av menn som velger å sykle. Men med elsykkel virker det som om kjønnsubalansen på sykkelveiene er i ferd med å jevnes ut. 37 prosent av kvinnene i undersøkelsen har prøvd elsykkel for første gang i løpet av de to siste årene og 59 prosent av kvinnene har kjøpt elsykkel de to siste årene. Tallene viser vel at det er ganske kort vei fra å prøve til å kjøpe elsykkel, og at det er kort vei fra å kjøpe elsykkel til å endre transportvanene sine. Undersøkelsen tyder på at elsykkelen virkelig betyr en endring – også når det gjelder kjønnsbalansen på sykkelveiene.

Kvinner elsykler til jobb

Undersøkelsen viser at det er en kjønnsforskjell i bruken av elsykkel. Mens 68 prosent av kvinnene bruker elsykkelen til jobb, gjør 57 prosent av mennene det samme. Dette er omvendt når vi ser på bruken av elsykkel til trening og mosjon: 54 prosent av kvinnene bruker elsykkelen til trening, mens 63 prosent av mennene gjør det samme. – Det kan virke som kvinner i større grad bruker elsykkelen til bytte ut bil og kollektivtransport, mens menn i større grad bruker den fritid og mosjon, forklarer Tronstad. LES OGSÅ: Mange forsikrer ikke elsykkelen sin

Kjønnsforskjeller i pris og type elsykkel

Kvinner bruker generelt mindre penger på elsykkelen enn menn. 72 prosent av kvinnene har kjøpt seg elsykkel til under 30.000 kroner, mens 49 prosent av mennene har gjort tilsvarende. Til gjengjeld har 15 prosent av mennene kjøpt elsykkel til over 4. 000 kroner, mens bare 6 prosent av kvinnene har gjort det samme. Dette kan forklares noe med valg av type elsykkel. Mens kvinner i større grad kjøper bysykler, så velger mange flere menn å kjøpe terrengsykkel, som ofte har flere dyrere komponenter og tillegg som fulldemping.

Kvinner fra kollektiv – menn fra bil

Når kvinner kjøper elsykkel, skifter transportvanene fra kollektiv til elsykkel. Menn skifter derimot i større grad ut bilen. Andre undersøkelser viser også at kvinner bruker kollektivtransport mer enn menn. Så dette skiftet er helt naturlig. Når elsykkelen brukes til jobb, oppgir kvinnene at de sykler en kortere distanse enn det mennene gjør. Mens flest kvinner bruker elsykkelen til jobb når lengden er under 10 kilometer, er menn i flertall når sykkelturen til jobb er over 10 kilometer. Og 8 prosent av mennene har over 20 kilometer til jobben – en vei.

Om undersøkelsen:

Over 1900 elsyklister svarte på undersøkelsen Elsyklisten i 2020. Undersøkelsen gjennomføres hvert år, og respondentene nås via sosiale medier. Tidligere har undersøkelsen vist at elsykkelen får folk til å sykle mye mer om vinteren, og at elsyklister endrer reisevaner først og fremst ved en overgang fra bil og kollektiv til elsykkel.