Hopp til innhold

Stortingsvalget 2021: Er unge politikere mer utålmodige i elbilpolitikken?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

DE NYE: Vi har spurt de unge og fremadstormende politikerne om elbil-politikk. Øverst fra venstre: Andreas Sjalg Unneland (SV), Anna Molberg (H), Ramani Konstanse Cornels Nordli (AP), Even Aronsen (V), Oddbjørn Nørstrud (KRF), Seher Aydar (R) og Torleik Svelle (SP).

De unge demonstrerer, streiker og krever politisk handling for å begrense klimakrisen. Men hva vil unge politikere faktisk gjøre med elbil-politikken hvis de blir valgt? Vi har spurt.

Stortingsvalget er rett rundt hjørnet. Hvor står yngre politikere i elbilpolitikken? Hvilke forventninger har de til en politikk som vil få konsekvenser i flere tiår framover? 

Vi tok en prat med noen av de yngste som forsøker å bli valgt til Stortinget. Står miljøpolitikk høyere hos unge politikere, eller følger man lojalt i fotsporene til moderpartiene? 

Krevende, men mulig at elbilene vinner i 2025

Det er stortingsrepresentantene som nå velges som får ansvaret for å innfri målet tidligere representanter har vedtatt: Nemlig at i 2025 skal alle nye personbiler og varebiler være utslippsfrie.  

Stortingsvalget: Dette mener politikerne om elbil

LADER OPP: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening i hyggelig passiar med Senterungdommens Torleik Svelle på hurtigladestasjonen på Tøyen i Oslo.

–  Jeg tror det blir både vanskelig og krevende, sier Torleik Svelle (25) om 2025-målet.  

Han er leder for Senterungdommen, og stiller nå på 4. plass til Senterpartiets stortingsliste i Oppland. 

Vi møter han i hurtigladestasjonen på Tøyen der elbiler kommer kjørende for å fylle på batteriet. Senterungdommen markerte seg på landsmøtet til moderpartiet som forkjempere for fortsatt elbilsatsing.

– Hva skal til for å lykkes?  

–  Det er viktig å videreføre mange av de ordningene vi allerede har, med billigere bompenger, lettere parkering og videreføre det i andre deler av landet og ikke bare i de store byene, legger Svelle til.  

Even Aronsen (26) er Troms Venstre sin førstekandidat. Til daglig er han rådgiveren til klima- og miljøministeren.  

–  Det viktigste vi gjør er å holde tempoet oppe, og da har jeg trua på at vi skal klare å komme i mål.   

KRF sin førstekandidat i Telemark Oddbjørn Nørstrud (22) er enig: 

– Så lenge det lønner seg å velge grønt, vil vi nå dette. 

Hva med avgiftsfritak?

Det svaret leder oss over til neste spørsmål, nemlig elbilens fritak for kjøpsavgifter.   

– Tåler elbilsatsingen innfasing av moms? 

– Man må beholde fordelene nullutslippsbiler har i dag, frem til de ikke lengre er nødvendige, understreker Nørstrud fra KrF. Det er Even Aronsen fra Venstre enig i. 

En sentral forklaring på norsk elbilsuksess er at man gjennom fritak for kjøpsavgifter på elbil har sikret at det lønner seg å velge utslippsfritt. Debatten om hvor lenge momsfritaket for elbil skal vare, vil fort komme på nyvalgte representanters bord. 

LES OGSÅ: De fleste av oss velger elbil av økonomiske årsaker

MÅLRETTET: Elbilforeningens Christina Bu og Even Aronsen fra Venstre.
HØYRE: Anna Moberg.

Anna Molberg (31) stiller til valg for Høyre i Hedmark. Hennes analyse er som følger:  

– I dag har vi ikke avgifter ved kjøp, verken engangsavgift eller merverdiavgift. I tillegg kommer rabatt i bomringen, billigere parkering, reduserte ferjepriser og tillatelse til å kjøre i kollektivfelt. Alt dette kan jo ikke vare evig, men det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig. 

Dermed svarer hun om lag like vagt som partiprogrammet til Høyre, som tar til orde for innfasing av noe moms på de dyreste elbilene, men uten å nevne når dette skal gjøres. 

Arbeiderpartiet og deres tredjekandidat i Aust-Agder Ramani Konstanse Cornels Nordli (22) er mer konkret.  

–  Arbeiderpartiet vil øke momsen på de aller dyreste elbilene som et fordelingstiltak samtidig som vi vil gjøre det lettere å kjøre nullutslippsbiler i hele landet 

Den såkalte toppmomsmodellen til Arbeiderpartiet går ut på å betale merverdiavgift på beløp over 600.000 kroner. 

RØDT: Seher Aydar.

Seher Aydar (32) er 2. kandidat for Oslo Rødt. Hun støtter samme løsning og mener tiden er kommet for å fase inn moms på elbil. 

–  Med vårt forslag vil gode familie-elbiler med hengerfeste og plass til flere barn fortsatt få støtte, mener Aydar.  

Noen har en plan for å hindre salg av forurensende biler.  

Ramani Konstanse Cornels Nordli tar i kjent Arbeiderpartistil til orde for en utredning: 

– Vi foreslår å utrede hvordan merverdiavgift på elbiler kan fases inn samtidig som konkurransekraften overfor fossilbiler styrkes i alle segmenter. 

AP: Ramani Konstanse Cornels Nordli.

Vil tette skattehull

Den tidligere lederen av Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland (27), har nå fått 3. plassen på Oslo SVs liste. Han har utredningen klar:  

–  Et viktig prinsipp for SV er at når det fases inn avgifter på elbiler skal det alltid følges av en større økning for fossilbiler i samme klasse.   

Unneland og SV har dessuten tatt tak i det faktum at elbilandelen er langt lavere i leasingmarkedet enn blant de som kjøper bilen selv 

–  Vi må ha sterke virkemidler for å vri hele bilparken. Det vil si tette skattehullet for dem som leaser bil slik at det blir mer gunstig å velge elbil, sier Andreas Sjalg Unneland.    

LES OGSÅ: Momsfritak er det aller viktigste for at folk velger elbil

Stor støtte til ladesatsing

– Det er jo helt riktig, at elbiler ikke fungerer overalt. Nettopp fordi at overalt er ikke ladestasjonene godt nok bygd ut, sier Torleik Svelle fra Senterpartiet, mens han møter oss på den travle hurtigladestasjonen på Tøyen.  

I dag er det om lag 3.700 hurtigladere i Norge, og utbyggingen har særlig skutt fart de siste to årene. Elbilforeningen har anslått at for å ha nok ladere i 2025 må antall hurtigladere opp til om lag 10.000. 

– Vi må se på hvordan vi bygger ut lade-infrastrukturen. I dag går utbyggingen bra flere steder, også går det litt treigt andre steder. I min landsdel kunne det gått enda raskere, sier Venstres Aronsen fra Troms. 

Seher fra Rødt mener ladesatsingen er særlig viktig for Distrikts-Norge:

– Bilen skal spille en mindre rolle i de store byene i årene fremover. Samtidig må vi målrettet jobbe for ladeutbygging slik at vi kan få en overgang til elektriske biler for de som trenger det, særlig i distriktene, sier Aydar.  

Anna Molberg fra Høyre tar både til orde for å sikre rammevilkår som gjør det lønnsomt for bedrifter å bygge ut ladeinfrastruktur, men ser også behovet for støtteordninger. Det gjør også Arbeiderpartiet, som går til valg på å sikre at alle kommuner i Norge har et hurtigladetilbud. 

–  I dag er det mange kommuner som ikke har et godt nok utbygd ladenettverk, sier Nordli fra Arbeiderpartiet.  

SV: Andreas Sjalg Unneland.

Andreas Sjalg Unneland fra SV er opptatt av at folk må få lade der de bor:  

–  Elbilen er nå folkebilen og da må vi sikre at borettslag og sameier også får støtte til å bygge ut ladeinfrastruktur. Tempoet må rett og slett opp. 

Også Nørstrud i KrF og Aronsen fra Venstre støtter ideen om en slik støtteordning. 

Så gjenstår det å se for beboere i borettslag og sameier. Støtteordningen har vært lovet i flere år allerede, men ikke kommet på plass. 

Hva nå?

Oppsummert: Blir det elbilsatsing med de unge på Stortinget? 

Inntrykket fra de syv unge som stiller til valg, er at oppslutningen om elbilsatsingen er stor. Også unge politisk aktive sier ja til flere elbiler og ja til ladesatsing i hele landet. Men det er noen ulike syn på strategien for bilavgiftene. Det ligner nokså nøyaktig på partiprogrammene de stiller til valg på.   

Her får du en kort oversikt: 

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!