Hopp til innhold

Stortingsvalget 2021: Slik er partienes elbilpolitikk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

SKJEBNEVALG FOR ELBIL-NORGE: I denne artikkelen får du en gjennomgang av hva de ulike partiene vil gjøre med norsk elbilpolitikk i kommende stortingsperiode.

Hvordan klarer de politiske partiene å møte utfordringen om at elbil skal bli for alle? Her får du svarene. Godt valg!

– Elbilforeningen skal jobbe hardt for en best mulig elbilpolitikk i den kommende stortingsperioden. Elbilpolitikken er ett av Norges mest effektive klimatiltak og den spiller på lag med forbrukerne. Det sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. – Nå gir vi velgerne en oversikt over hvordan partiprogrammene støtter opp rundt Norges elbilsatsing.
ELBILENGASJERT: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.
Les også: Eksplosiv økning i elbilsalget i Sverige

2025-målet om utslippsfritt nybilsalg står (stort sett) fast …

Samtlige partier unntatt FrP forplikter seg i partiprogrammene sine til å nå 2025-målet om hundre prosent utslippsfritt nybilsalg i Norge. MDG/Miljøpartiet De Grønne og SV foreslår faktisk å fremskynde målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg til 2023. Senterpartiet har på sin side foreslått å inkludere biogassbiler i målsetningen. Dette mener Elbilforeningen er uklokt. – Det er ett suksesskriterium for elbilsatsingen kommende stortingsperiode, og det er at 2025-målet nås. Det er viktig og unikt i politisk sammenheng med en bred oppslutning om et så konkret klimamål som at nybilsalget skal være utslippsfritt, men målet kommer ikke til å nås av seg selv, understreker Bu. Les også: Over 60 prosent elbilandel for tredje måned på rad

… men hvordan skal målet nås?

Hovedforklaringen til den norske elbilsuksessen har vært fritak for kjøpsavgifter som moms og engangsavgift, kombinert med at forurensende biler har hatt fått engangsavgift ut fra hvor høye utslipp de har. Dette har kompensert for at elbilene fremdeles er dyrere i produksjon. Her kan du se Elbilforeningens animasjonsfilm om hvorfor vi fortsatt må bevare kjøpsfordelene for elbil: I partiprogrammene tar både Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV til orde for å starte innføring av såkalt toppmoms på elbiler. Fremskrittspartiet skriver i sitt program at momsen må innrettes teknologinøytralt, noe som i så fall kan bety full moms også på elbil.   Venstre skriver at man må beholde kjøpsfordelen så lenge elbilen ikke er konkurransedyktig på pris. – For tidlig og rask innføring av avgifter for elbil vil svekke konkurransekraften og bidrar ikke til å nå 2025-målet. Forslaget om toppmoms på elbil vil svekke konkurransekraften for de større elbilene med god plass, firehjulstrekk og lang rekkevidde. Dette forslaget er uheldig fordi disse trengs for større barnefamilier og for at elbilen skal slå an i hele Norge, sier Bu. Les også: Sjekk ut hvilken bil som passer deg på vår elbilvelger Norsk elbilforening mener det er andre grep som må tas før man vurderer innfasing av moms på elbiler: – Det første politikerne må gjøre er styrke miljøprofilen i engangsavgiften på forurensende biler. Dette forventer vi skjer allerede i statsbudsjettet for 2022. Slik kan man sikre at elbiler styrker konkurranseevnen opp mot tilsvarende forurensende biler. Uten at dette gjøres er det helt useriøst å vurdere innfasing av moms på elbil, sier Bu, som legger til at særlig ladbare hybrider har kunstig lav engangsavgift i dag. På rødgrønn side har både Arbeiderpartiets og SV formuleringer om at forurensende biler skal ha skjerpet engangsavgift, mens Senterpartiet og MDG ikke nevner dette. På borgerlig side går Fremskrittspartiet motsatt vei og tar til orde for nedtrapping av kjøpsavgiftene, også for forurensende biler. KrF og Høyre skriver at de vil ha bilavgifter som gjør det lønnsomt å kjøpe nullutslippsbiler. Venstre har tradisjonelt sett jobbet for å skjerpe miljøprofilen i engangsavgiften, selv om partiprogrammet ikke eksplisitt nevner dette. Nytt politisk program: Elbilforeningen viser veien for nullutslipp

Vil fossil trend i leasing ødelegge for at 2025-målet nås?

Elbilforeningen har også pekt på at elbil må vinne konkurransen i leasing-markedet, og at skattereglene må endres for å få til dette. Dette har SV tatt tak i når de i partiprogrammet har skrevet at skattehullet for forurensende biler som leases må tettes, slik at elbiler vinner konkurransen også i leasing. «Slik sikrer man flere elbiler for folk flest i bruktbilmarkedet», skriver partiet. – Det er helt avgjørende at de som vinner regjeringsmakt tar grep for elbilsatsingen i leasing-markedet før man vurderer innfasing av avgifter på elbil. Jeg tror mange politikere ikke vet at leasing og biler kjøpt av firmaer utgjør halvparten av alle nye biler, sier Bu. Markedsandelen for elbiler blant nærings- og leasing-biler er på 37 prosent første halvår i år, sammenlignet med 77 prosent for privatkjøp. Les også: 10 nye elbiler til under 250.000 kroner

Hele Norge må kunne lade

I den store spørreundersøkelsen “Elbilisten 2021” oppgir 34 prosent av elbilistene dårlig dekning av hurtigladere som den største ulempen med å ha elbil. Halvparten av elbilistene i undersøkelsen svarer at de opplever kø ved ladestasjonene av og til eller oftere. Denne utfordringen blir ikke mindre i årene som kommer, når dagens 400.000 elbiler skal bli til over en million innen utgangen av 2025. – Elbilforeningen mener det er positivt at det i alle partienes programmer, med unntak av FrP, finnes politiske målsettinger om å bygge ut ladeinfrastrukturen i hele Norge, selv om få partier er særlig konkrete om hvordan dette skal skje, sier Bu. Det nåværende storting har allerede lagt føringer for noe av det første regjeringen etter valget må ta tak i. Et flertall bestående av Ap, Sp, SV og FrP vedtok før sommeren at det i 2022 skal utarbeides en egen ladestrategi for å sikre  utrulling av ladeinfrastruktur i hele landet. Stortingsflertallet har også bedt om at strategien skal være forbrukervennlig, og har tatt til orde for både kortbetaling på hurtigladerne og mer sammenlignbare prismodeller. (Selvsagt på oppfordring fra Elbilforeningen). Les også: Stortinget vil ha kortbetaling og enklere prising av hurtiglading

Hva med lading i borettslag og sameier?

SV, MDG, og KrF og i Høyres tar i sine programmer til orde for økt satsing på å få etablert lading i borettslag, sameier og garasjelag. Men bare de tre første partiene forplikter seg til å etablere økonomisk støtte til dette. – Den nåværende regjeringen har dessverre ikke levert på sitt eget løfte fra regjeringserklæringen om en egen støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag, sameier og garasjelag. Det er svært skuffende. Vårt håp er at starten på neste valgperiode også vil gi oss startskuddet for en nasjonal støtteordning for lading i borettslag og sameier, sier Christina Bu. Elbilisten 2021: Stadig flere klarer seg med bare elbil 

Forhandlinger avgjør

Gjennomgangen av partiprogrammene viser at det på begge sider av den politiske skalaen er noe ulike meninger om hvordan man skal nå målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025. – Elbilforeningen står nå overfor sin største oppgave noensinne. Vi skal gi gode politiske råd for hvordan elbilsuksessen skal forvaltes godt også i årene som kommer, og med over 90.000 medlemmer blir vi hørt på. Målet er at elbil skal bli for alle. Klarer Norge å nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler, så vil det være en enorm inspirasjon for klimasatsingen til andre land, understreker Bu.

Her er oversikten over hva partiene sier om elbil: