EU vil fase ut fossilbiler fra 2035 – blir press på ladeinfrastruktur

NYE KLIMAMÅL: EUs nye klimapakke betyr en kraftig reduksjon i utslipp.

I går kom EUs plan for å halvere utslippene innen 2030 og fase ut bensin- og dieselbiler fra 2035. – Det vil bety økt press på ladeutbygging, sier Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.

«Fit for 55» er en gigantisk pakke med nye lover og regler som skal redusere klimagassutslippene i EU med 55 prosent innen 2030. Et mål som også Norge har vedtatt at vi skal nå. Vegtransporten skal få et eget europeisk kvotesystem, og det vil bli satt et tak for hvor store utslippene fra vegtrafikk i hele EU kan være. Det skal innføres fra 2026.

Trinnvis fram mot 2050

EU-kommisjonens mål er å bli klimanøytrale innen 2050. Innen 2030 foreslår kommisjonen at utslippene fra nye personbiler og varebiler skal reduseres med 65 prosent. Og innen 2035 skal utslippene altså reduseres med 100 prosent. For å nå dette målet, vil EU blant annet fase ut salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035. LES OGSÅ: Analytikerne er klare – nye fossilbiler borte i EU i 2035

Vil by på nye ladeutfordringer

KREVER LADERE: Fagleder Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.
Her hjemme er ambisjonene enda større. I Norge er som kjent målet at det ikke skal selges fossilbiler etter 2025. Men da er en av utfordringene å bygge nok ladestasjoner til elbilene. En stor elbilsatsing i hele Europa vil legge et enda større press på at norske elbilladere må bli både flere og bedre. – Det har kommet masse nye ladere det siste året. Det er kjempebra. Men det er ikke nok, og vi må få opp tempoet i utbyggingen. Det er bra i noen områder i Norge, mens i andre områder mangler vi masse ladere. Samtidig mangler vi nye ladere med høyere effekt som de nye bilene kan bruke på en god måte, sier Erik Lorentzen, leder i fag og rådgiving i Norsk elbilforening. Stortinget har derfor bestilt en nye ladestrategi fra regjeringen som skal legges fram i løpet av 2022. LES OGSÅ: Nådeløs EU-dom – tyske bilprodusenter får 9 milliarder i dieselbot

Dette er EUs klimapakke

 • EU vil kutte utslippene av skadelige drivhusgasser med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.
 • Målet er å bli helt klimanøytrale innen 2050.
 • For å nå målene, har EU-kommisjonen utarbeidet en omfattende plan for tiltak de har kalt «Fit for 55».
 • Tiltakspakken består av 12 deler, og klimatiltak som tidligere er vedtatt, blir i tillegg revidert.
 • Blant tiltakene er et forslag om å fase ut salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035.
 • Det skal også stilles nye krav til utslipp fra fly og skip, samt fra nye bygninger.
 • Pakken foreslår toll på import fra land som har lavere mål for utslippsreduksjon enn det EU har (CBAM), i første omgang trolig på jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.
 • Det foreslås nye skatteregler for energiproduksjon, samt et revidert system for kjøp og salg av klimakvoter (ETS).
 • Kommisjonen foreslår også nye krav til utslipp fra skog og landbruk (LULUCF).
 • Det tas til orde for å opprette et klimapolitisk råd bestående av 15 eksperter, samt et nytt fond som skal hjelpe medlemsland som vil bli hardt rammet av de nye tiltakene.
 • EU-kommisjonen presenterte den nye tiltakspakken «Fit for 55» 14. juli.
 • (Kilde: TT / NTB)
LES OGSÅ: Nå ruller det 400.000 elbiler på norske veier