Ferie med elbil – turforslag

Ferie med elbil – turforslag

Med elbil kan du oppleve noen av de vakreste og idylliske veistrekningene i Norge. Sammen med Nasjonale turistveger har vi laget forslag for turer med elbil – og tilført informasjon om ladestasjoner og avstand mellom ladestasjonene.

Enkelte strekninger på Nasjonale turistveger har lang avstand mellom ladestasjonene, så sjekk at elbilen din har den nødvendige rekkevidden før du starter.

For å gjøre det enklere for deg har vi listet opp de fleste stedene du kan lade elbilen på turen. Du kan også lade på bensinstasjoner, veikroer og mange overnattingssteder. Husk å ta pauser på turen, og bruk gjerne pausene til lading.

Planlegg turen med forslag til ladestopp underveis med ElbilAppen og få tilgang til ladestasjoner over
hele landet med Elbilforeningens ladebrikke. Få veihjelp i 12 mnd.uten egenandel for kun kr 400,-.