Hopp til innhold

Bymiljøetaten i Oslo med anbefaling: Foreslår nullutslippssone innenfor ring 2

RAPPORTEN PEKER PÅ VARETRANSPORTEN FØRST: Bymiljøetaten mener en nullutslippssone for vare- og tungtransport innenfor ring 2 i Oslo tidligst kan innføres i 2025.

Bymiljøetaten i Oslo mener sonen først bør innføres for tungtransport og varebiler – og etter hvert utvides til personbiler.

Bymiljøetaten i hovedstaden anbefaler å gjøre området innenfor ring 2 i Oslo til en nullutslippssone for veitrafikk. Det melder NRK.

Anbefaler midlertidig fritak for beboere

Forslaget går ut på å først innføre sonen for varebiler og tungtransport, noe byråkratene mener tidligst kan skje i 2025, og for personbiler to år senere.

Det anbefales også at beboere innenfor ring 2 får fritak fra kravene om nullutslipp fram til 2030.

Hele rapporten kan leses her.

Per i dag har ikke kommunene hjemmel i lovverket til å innføre nullutslippssone, men staten har varslet at de vurderer å gi kommunene en mulighet til å teste ut slike soner som pilotprosjekter.

Tesla øker ladetilbudet:

Åpner Oslos største lynladerstasjon

Gebyrsone eller forbudssone?

Bymiljøetaten foreslår å innføre nullutslippssonen enten som en forbudssone eller en gebyrsone, avhengig av hva kommunen får hjemmel av staten til å innføre først.

Dersom sistnevnte velges, blir det ikke forbudt å bruke forurensende kjøretøy – men det blir dyrt.

Rapporten anbefaler at handikap-kjøretøy og folk med HC-kort, utrykningsbiler og beredskapskjøretøy bør unntas fra kravene.

Andre anbefalte unntak er også omtalt i rapporten, noen av dem basert på søknadssystem.

BOMMENE SKAL BRUKES: Anbefalt geografisk avgrensning for sonen er langs indre bomsnitt (ring 2). Da kan dagens bomring og kameradeteksjon brukes som håndhevingssystem.

Ladeinfrastruktur for tungtransport trengs

Rapporten fra bymiljøetaten understreker at en forutsetning for at forslaget kan gjennomføres, er at infrastruktur kommer på plass.

Ladeinfrastruktur, og særlig hurtiglading for tunge kjøretøy, må prioriteres, står det i rapporten.

For varetransport pekes det i rapporten på at det trengs «minst en bylogistikk-terminal der transportører som ikke har nullutslippskjøretøy har mulighet til å levere varer som skal inn i sonen.»

Nye tall for utslipp i norske kommuner:

Elbil bidrar positivt, men få kommuner hadde solide utslippskutt

Det trengs også mer gatelading for personbil

Oslo kommune har det siste året slitt med å øke tilgjengeligheten av offentlig tilgjengelige gateladingspunkter for elbilister som ikke har egen parkeringsplass.

Behovet for offentlig tilgjengelig gatelading for personbiler vil uansett øke i årene framover når byen skal fase ut fossilbilene.

Elbilforeningen har bedt Oslos innbyggere si fra om hvor de trenger offentlig tilgjengelig gatelading:

Fortell Oslo kommune hvor det trengs gatelading:

Bli med på kampanjen Lade her?

Hårete mål for kutt i klimagassutslipp

Oslo kommune har vedtatt å kutte 95 prosent av klimagassutslippene sine i 2030 sammenlignet med 2009-nivå.

Veitrafikken står for over 50 prosent av alle klimagassutslippene i byen, og mye kutt må derfor tas i denne sektoren.

Oslo har derfor som mål at alle lette kjøretøy i byen skal være utslippsfrie innen 2030, og at all tungtransport skal være utslippsfri eller bruke biodrivstoff med bærekraftkrav.

Rapporten fra Bymiljøetaten er ennå ikke behandlet av byrådet og saken skal også legges frem for bystyret i Oslo.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også