Statsbudsjettet 2022: Fortsatt null elbil-moms — men straffer elektriske firmabiler

ELBIL-Statsminister Jonas Gahr Støres regjering la i dag fram sine endringer til statsbudsjettet. Foto: Stortinget

Det blir ingen moms på elbil i denne omgang, og ladbare hybridbiler blir dyrere. Men regjeringen velger overraskende å foreslå fjerning av elbilfordelen i firmabilbeskatningen.

— Elbilforeningen er glad for fortsatt momsfritak på elbiler og at man beholder forslaget om skjerpet engangsavgift på forurensende ladbare hybrider. Det er avgjørende for å nå Stortingets mål om helt utslippsfritt nybilsalg i 2025, og en stor seier for oss. Men å fjerne elbilfordelen i firmabilmarkedet, virker helt håpløst, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Støtter Solberg-regjerings forslag

Den 12. oktober presenterte Solberg-regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Erna Solberg & co. foreslo da å redusere vektfradraget og øke rekkeviddekravet for ladbare hybridbiler, innføre full omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift for elbiler og å øke CO2-avgiften.

Nå har den nye Støre-regjeringen lagt frem sine forslag til endringer. Disse forslagene skal det nå forhandles om i budsjettforhandlingene i Stortinget.

I all hovedsak anerkjenner statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum Solberg-regjeringens forslag til nye bilavgifter:

«Solberg-regjeringen foreslo en pakke med endringer i bilavgiftene for å bremse fallet i inntekter fra bilavgiftene og samtidig styrke insentivene til å kjøpe elbiler», skriver de.

«Pakken med avgiftsendringer er balansert ved at den bremser nedgangen i inntekter samtidig som insentivene til å kjøpe elbiler styrkes. Regjeringen foreslår at den videreføres«, skriver Støre-regjeringen.

Støre-regjeringen nevner dermed ikke innføring av moms for elbiler med ett ord.

Men:

Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 prosent oppheves.

Dermed økes verdsettingen av elbiler i firmabilbeskatningen til samme nivå som fossile biler.

PENGEBINGE-SJEF: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum følger i all hovedsak Solberg-regjerningens forlag til stastbudsjett, men velger innføre full beskatning på elektriske firmabiler. Foto: Stortinget

Skattesmell for klimavennlige firmabiler

Selv om Elbilforeningen er lettet over fortsatt momsfritak for elbil, reageres det kraftig på skattesmellen for klimasatsingen i bedriftene.

Den nye regjeringen foreslår altså å fjerne den reduserte satsen for elbil i firmabilbeskatningen, slik at elbiler blir skattlagt på lik linje med fossilbiler.

— Det er helt uforståelig at det skal bli mindre attraktivt for bedrifter å velge elbil for sine ansatte.

Elbilforeningen minner om at nær halve nybilsalget går i leasing- og firmabilmarkedet, der elbilandelen er langt lavere enn i privatkjøpmarkedet.

— Elbilsalget blant privatpersoner går så det suser, men at det går mye tregere for nullutslippsbiler i leasing- og firmabilmarkedet. Det kan ikke være sånn at det er bedrifter som skal ødelegge for målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025, gjennom at de fortsetter å velge fossilbil, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Regjeringen argumenterer for at elbiler nå utgjør 63 prosent av det totale nybilsalget, men unnlater å fortelle at elbilandelen blant bedrifter kun er på 41 prosent.

FÅR SVI: Alle dem som har valgt elbil som firmabil, vil nå få en kraftig skatteskjerpelse.

18.000,- dyrere årlig for å velge grønt

De som allerede har valgt elbil som firmabil, straffes hardt nå.

Et eksempel:

— For alle dem som har en firmabil til en verdi av 500.000 kroner, vil de som har valgt en elbil, få en årlig skatteskjerpelse på 14.000-18.000 kroner, opplyser seniorrådgiver Sveinung Kvalø i Elbilforeningen.

— Vi forventer at Stortinget i budsjettforhandlingene gjør noe med den lave elbilandelen i leasing- og firmabil, og dessuten styrker politikken for å elektrifisere varebilmarkedet. Fjerning av miljøsatsen i firmabilbeskatningen må avlyses. Isteden bør man gjøre nye grep for å fase inn elbil i leasing som utgjør halve nybilsalget, og styrke miljøprofilen i engangsavgiften for varebil, sier generalsekretær Christina Bu.

Klimameldingen: – En tapt mulighet

Nettleien viktigst for hurtiglading i Distrikts-Norge

Regjeringen varsler at Enova skal sette av 100 millioner kroner til hurtiglading i 2022, for å sikre utbygging i områder der dette ikke er kommersielt lønnsomt i dag. Det har lenge pågått en prosess for ny nettleie, og Elbilforeningen har lenge jobbet for å gjøre denne hurtigladevennlig. Det er uklart om det blir resultatet.

— Det er fint at regjeringen ønsker å sikre hurtiglading i hele landet. Elbilforeningen vil minne om at investeringsstøtte i mindre grad hjelper dersom hurtigladerne ikke er lønnsomme å drifte. Det avgjørende for lading i Distrikts-Norge er derfor å sikre en nettleie som også gjør hurtigladere med lav og ujevn bruk lønnsomme, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift

Den nye regjering velger også å videreføre den tidligere regjeringens forslag om full trafikkforsikringsavgift og innføring av omregistreringsavgift for elbil.

De reduserer riktignok trafikkforsikringsavgiften (årsavgift) med 95 kroner, men innfører samtidig full trafikkforsikringsavgift på elbiler, samt å innføre full omregistreringsavgift for elbiler.

Dette er noe Elbilforeningen har gått mot.

— Dette vil gjøre det dyrere for folk å velge brukt elbil. Hvert år er det over 500.000 eierskifter i bruktbilmarkedet, og nå vil brukte elbiler bli mindre attraktive og dyrere for folk flest, sier Bu.