Hopp til innhold

Klimagassutslippene fra veitrafikken gikk ned med 4 prosent i 2020

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

MINDRE UTSLIPP: Veitrafikken står for 17 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Nå opplever vi en nedgang – for tredje år på rad.

– Det viser at langsiktig og målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene nytter, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Utslippene fra veitrafikk og annen transport ble redusert med henholdsvis 3,9 og 3,6 prosent fra 2019 til 2020, og et spesielt år med koronarestriksjoner bidrar trolig. Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at klimagassutslippene totalt i Norge sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019, til totalt 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette skyldes blant annet driftsstans i olje- og gassutvinning, nedgang i bil- og flytrafikken og økt innfasing av elbiler. LES OGSÅ: Elbiler hovedårsak til at utslipp i store byer går ned  

Hjemmekontor og reiserestriksjoner har bidratt

– Nedgangen i CO2-utslipp fra veitrafikken skyldes nok også utstrakt bruk av hjemmekontor og reiserestriksjoner, som gjorde at vi flyttet mindre på oss i 2020, sier vegdirektøren. Samtidig falt mengden biodrivstoff i veitrafikk grunnet utfasing av palmeolje. Når andelen fossilt drivstoff øker i drivstoffblandingen, demper det «koronaeffekten» med mindre bilkjøring noe, skriver SSB.
ELBILER MÅ TIL: Kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening.
– Det haster med å finne effektive strategier for å kutte utslipp. Transportsektoren utgjør over 20 prosent av klimagassutslippene i verden og disse utslippene må bort i løpet av de neste tiårene. Norge viser vei for andre land ved å ha verdens mest ambisiøse innfasingsmål for person- og varebiler uten utslipp, og har også hatt de sterkeste virkemidlene. Vi ser år for år at det resulterer i kutt i utslippene – og den effekten vil øke år for år siden hver elbil som fases inn vil kunne bli på veien i opp til to tiår, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening. – Vi ser også at utslippsstatistikken fra veitrafikken stemmer overens med trenden vi har sett fra salgsstatistikken for drivstoff. Det sterke inntoget av elbiler vises nå etter hvert i drivstoffstatistikken, og for perioden 2017-2019 opplevde man for første gang i historien at det samlede salget av diesel og bensin i Norge falt tre år på rad, sier Berge. Årlig nedgang i drivstoffsalg og utslipp er viktig for en sektor som totalt sett har økt utslippene med 13 prosent siste to tiår. Berge understreker at det elbilene som i størst grad kutter utslipp fra personbiltransporten, men at veitrafikken totalt sett inkluderer mye tungtransport som fortsatt er dominert av fossilt drivstoff. Det gjør at nedgangen ikke er større.

Vi er på rett vei

Statens vegvesen viser til at man nå jobber for å halvere CO2-utslipp fra transportsektoren og at Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene innen 2030. Utslipp fra veitransporten kan reduseres kraftig. – Utslippene går ned fordi flere velger å kjøpe el- og hybridbiler og på grunn av en økning i innblanding av biodrivstoff. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier Hovland. LES OGSÅ: Her er Elbilforeningens nye politiske program