Hopp til innhold

Nybilsalget 2021: Nå selges det flere elbiler enn dieselbiler i Europa

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilsalget mer enn doblet seg i Sverige i fjor til nesten 60.000 biler. Elbilandelen hos våre naboer i øst nærmer seg 20 prosent. Bildet er tatt ved en lynlader i Gøteborg.

Og el-andelen av nybilsalget har passert ti prosent i samtlige nordiske land.

Selv om Norge ligger et hav foran med en elbilandel av nybilsalget på rekordhøye 64,5 prosent i 2021, kommer resten av Europa etter i høyt tempo.

Hvert kvartal publiserer den europeiske bilprodusentorganisasjonen ACEA tall for elbilsalget i alle land i Europa (EU, EFTA og Storbritannia). Nå er tallene for hele 2021 klare.

Verd å merke seg er at det i fjerde kvartal ifjor for første gang ble solgt flere helelektriske biler enn dieselbiler i Europa.

– Dette er ikke uventet, men likefullt veldig gledelig. Vi i Norge har ledet an i elektrifiseringen, og det er selvfølgelig en fjær i hatten for oss å se at resten av Europa nå følger etter, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Punktering for bensin og diesel

For året under ett ble det solgt 1.218.039 elbiler i Europa i fjor, opp 63 prosent fra 2020 da det ble solgt 745.684 elbiler. Det gir en elbilandel for nybilsalget i 2021 på 10,4 prosent, opp fra drøyt seks prosent året før

Både bensin og diesel hadde hver for seg en nedgang på over én million solgte nybiler. Totalt var bilsalget omtrent uendret fra 2020. 

Generalsektretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Det haster for verden å kutte utslippene av farlige klimagasser, og transportsektoren må derfor kvitte seg med fossilt drivstoff. Da er det helt avgjørende at elbilsatsingen får fart i hele verden verden. At elbiler øker markant på bekostning av bensin- og diselbiler i Europa er oppløftende, men det haster med videre oppgang, sier Bu.

Også hybridbiler hadde en kraftig salgsvekst i fjor, med henholdsvis 69 prosent (ladbare) og 66 prosent (ikke ladbare). Det selges fortsatt flest bensinbiler, men dette salget er altså kraftig avtagende

Bøter ved for høye utslipp

Endringene er drevet av flere ting, blant annet grønne tiltakspakker som er kommet i kjølvannet av pandemien.

Viktigst er nok likevel det såkalte 95-gramsmålet i EU, som regulerer hvor høyt utslipp bilene kan ha.

Kravet for personbiler er et gjennomsnittlig utslipp på 95 gram CO2 per kilometer og 147 gram/km for varebiler (vans).

Regelverket tilpasses den enkelte produsent, for eksempel stilles det strengere krav til små biler enn større biler, og små produsenter slipper billigere unna enn store.

Men i prakisk innebærer det at det blir vanskelig, om ikke umulig, for produsentene å innfri uten å produsere elbiler.

Ved brudd på regelverket vanker det saftige bøter. For hvert gram CO2 bilene slipper ut over kravet, bøtelegges produsenten med 95 euro.

Bilsalget i januar 2022:

Pangstart for elbilsalget – ny rekord igjen

Stram, strammere, strammest

EU vil stramme inn kravet gradvis med 15 prosent fra 2025 og 37,5 prosent fra 2030. For varebiler blir innstrammingen henholdsvis 15 og 31 prosent.

I tillegg har EU-kommisjonen foreslått en enda kraftigere kur i sin såkalte “Fit for 55”-pakke. Den sier 55 prosent innstramming fra 2030 og 100 prosent, altså nullutslipp, fra 2035 for personbiler. For varebiler foreslås 50 prosent innstramming fra 2030 og også der nullutslipp fra 2035. 

Elbilforeningen har i sin høring til norske myndigheter foreslått at dette regelverket bør strammes ytterligere inn, og at første innstramming bør skje allerede i 2025, fremfor 2030. Videre har Elbilforeningen foreslått at 100 prosent nullutslipp bør skje fra 2030, også det en fremskynding på fem år.

Uten gradvise skjerpelser av målene frykter vi at bilprodusentene vil vente mot slutten av tiåret med store økninger i nullutslippsbiler på markedet. Dagens store modellutvalg og rask teknologiutvikling gjør det mulig å gå raskere fram, og unngå at mange forbrukere låses til forurensende teknologi i mange tiår fremover, sier Christina Bu.

EU vil fase ut fossilbiler fra 2035 – blir press på ladeinfrastruktur

Dobling i Sverige og Finland

I alle nordiske land er elbilandelen nå på over ti prosent. Norge topper denne listen suverent, men den prosentvise veksten er høyere i nabolandene.

Både Sverige og Finland opplevde mer enn en dobling av antall elbiler i nybilsalget. 

I Sverige ble det solgt nesten 60.000 elbiler i 2021.

Dette er dels et resultat av at bilprodusentene lanserte mange nye modeller i et segment som når stadig flere og større kundegrupper, og at Sverige fått en god tildeling av biler, sier media- og kommunikasjonssjef Göran Fredriksson i Elbil Sverige.

Han er trygg på at denne utviklingen kommer til å skyte ytterligere fart fremover.

Kunskapene rundt det å eie og kjøre elbil øker, samtidig som ladeinfrastrukturen i Sverige bygges ut raskere enn før, sier Fredriksson.

Tyskland topper salgslisten. Der ble det solgt nærmere 350.000 helelektriske biler i fjor, opp hele 83 prosent fra året før. På plassene bak følger Storbritannia og Frankrike, med Norge på fjerdeplass.

Nederland er det eneste europeiske landet med en liten nedgang i elbilsalget fra 2020 til 2021 og ble passert av Italia, som ser ut til å ha fått skikkelig fart på elektrifiseringen av bilparken.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!