Hopp til innhold

Nå blir det enklere å få støtte til elektriske lastebiler og busser

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TUNGT OG ELEKTRISK: En av dem som har satset på tunge elektriske kjøretøy, er Tom Wilhelmsen i Tom Wilhelmsen AS. Foto: Enova

Enova vil ha fart på elektrifiseringen av den tunge veitransporten. Derfor senker de nå terskelen for å søke om støtte.

Enova er et statsforetak som skal bidra til at Norges klimasgassutslipp reduseres, blant annet gjennom tilskudd til hurtigladerutbygging.

Mange næringsdrivende fikk også med seg at for halvannet år siden lanserte de en støtteordning for elektriske varebiler for å sørge for at bedrifter og næringsdrivende skulle foretrekke denne typen biler.

Nå vil Enova gjøre det samme for stimulere salget av elektriske lastebiler og turbusser.

ET ELEKTRISK SKOLEEKSEMPEL: Denne bussen ble brukt som skolebuss i Oslo i fjor høst. Foto: Silje Fines Wannebo

Mindre byråkrati, raskere svar

Enova har riktignok også de siste årene gitt støtte til elektriske lastebiler og turbusser, men uten at så veldig mange har bitt på agnet, mye fordi tilbudet av elektriske kjøretøy har vært nokså begrenset, spesielt på lastebilfronten.

Men som følge av økt interesse og etterspørsel i markedet, samt at de største produsentene lanserer nye, serieproduserte modeller, også for tunge lastebiler, har Enova nå sett behovet for en enklere ordning som krever mindre administrasjon og hvor man får raskere svar.

Hovedformålet er å gjøre de tunge el-nyttekjøretøyene konkurransedyktige allerede nå mens markedet er i en tidlig fase:

– Vi ser en betydelig økning i aktiviteten innen nullutslippsløsninger for landtransport. Markedet for nullutslippsløsninger er i bevegelse, men samtidig er det behov for støtteordninger som gjør dette til et konkurransedyktig alternativ i en tidlig fase, sier Gunnel Fottland, markedssjef for transport i Enova.

Dekker maks 40 prosent av merkostnadene

Den forenklede søknadsprosessen som ble lansert denne uken, retter seg altså mot nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn.

Alle bedrifter som har planer om å investere i kjøretøy og som er foretaksregistrert kan søke om støtte. Og Enova frister altså både med «enkel søknadsprosess» og at du skal få «raskt svar».

Også leasing- og utleieselskaper kan søke om støtte. De som imidlertid ikke kan søke om tilskudd i dette programmet, er aktører i allerede offentlig støttet trafikk, typisk kommunale og fylkeskommunale transporttjenester. Denne gruppen har til gjengjeld Enova sitt eget støtteprogram for.

Hvor mye man eventuelt får i støtte beregnes for hvert enkelt kjøretøy, men Enova kan dekke en andel av prisdifferansen mellom det elektriske kjøretøyet og et sammenlignbart nytt fossildrevet kjøretøy, vel å merke «oppad begrenset til 40 prosent av merkostnadene».

Vil være tidlig ute med å skape et marked

Markedet for elektriske busser har de siste årene skutt fart, men også for elektriske lastebiler har både marked og etterspørsel beveget seg så smått i elektrisk retning – og her hjemme er flere selskaper godt i gang med å få erfaring ved bruk av slike kjøretøy.

Et eksempel på dette er renovasjonsselskapet Ragn-Sells, som er på en «highway to EL». Et annet så vi tidligere denne uka i forbindelse med at Posten begynte å ta i bruk sin første elektriske lastebil.

SKAL FORTSATT FREM, NÅ ELEKTRISK: Posten satte nylig sin første elektriske lastebil i trafikk. Foto: Posten

– Det vil være en fordel for Norge å skaffe seg driftserfaring med tyngre nullutslippskjøretøy. Vår kunnskap og erfaring vil kunne være viktig for de internasjonale produsentene og slik vil vi kunne ta en posisjon som et tidlig marked for denne typen kjøretøy, sier Gunnel Fottland i Enova.

– Enovas rolle er å bidra til at etterspørsel etter denne type kjøretøy og erfaring med bruk, oppnås raskere og i større omfang enn det ellers ville gjort.

Den nye satsingen på tunge elektriske kjøretøy føyer seg for øvrig inn under det såkalte Nullutslippsfondet, som er en samling støttetilbud fra Enova som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv introduksjon av nullutslippsløsninger.

NB: Enova arrangerer et webinar om den nye ordningen 16. mars kl. 10, som du etter hvert kan melde deg på via Enovas nettsider.