Hopp til innhold

Nasjonal 50-prosentregel for elbil nærmer seg

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken om maks halv pris for parkering er sendt ut på høring, men enkelte kommuner prøver seg likevel på å innføre full pris for elbil.

I forbindelse med statsbudsjettforhandlingene i fjor, ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av fossil takst for bom, ferjer og parkering. Nå er saken sendt ut på høring, med frist 21. januar 2018. Norsk elbilforening råder kommunene som nå er ivrige på å innføre full pris til å vente på den nye 50-prosentregelen – Vi ser at enkelte kommuner, som Drammen og Kristiansand, nå vil gå direkte fra gratis parkering for elbiler til full pris. Vi mener dette er uklokt all den tid maks 50 prosent vil bli regelen om et halvt års tid, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. – Dette vil bety merarbeid og vil gi lave eller ingen ekstrainntekter i perioden.

Dette skal gjøres

Vegtrafikkloven og parkeringsforskriften skal endres slik at elbiler og hydrogenbiler ikke skal betale mer enn halvparten av prisen for parkering sammenlignet med konvensjonelle kjøretøy på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser skiltet med «hvit P på blå bakgrunn». I høringsdokumentet framgår det at «forslaget følger opp Stortingets vedtak 5. desember 2016 nr. 108 punkt 2(3), forsåvidt gjelder parkering: Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering». Norsk elbilforening har argumentert for videreføring av gratis parkering inntil elbiler flest er konkurransedyktige, men vi ser likevel at en nasjonal 50-prosentregel nå er fornuftig. Aksel Jermstad / elbil.no – Det avgjørende er at differansen til bensin- og dieselbiler opprettholdes, og at endringen gjelder for uoverskuelig framtid, sier Bu.

Betaling for lading

Blant temaene som tas opp i høringsdokumentet, er betaling for lading i tillegg til parkering:
«Tiltaket gjelder betaling for bruken av parkeringsarealet. Det er dette som lar seg sammenlikne med tilbudet for parkering av konvensjonelle kjøretøy. Det omfatter dermed ikke eventuelle tilleggstjenester på parkeringsområdet, typisk lading. Lading kan det i dag tas betalt for, og endring av dette anses å ligge utenfor Stortingets vedtak», skriver Samferdselsdepartementet i høringsdokumentet.
Tolkningen av dette er at det kan «betales for strømforbruket, tiden det lades eller for lademuligheten, men det vil også kunne gjøres til en del av parkeringsavgiften». Dermed blir det viktig å dokumentere at prisen for selve parkeringen ikke overstiger 50 prosent. Departementet understreker at på parkeringsplasser der man kan lade skal det åpnes for å ta tilleggsbetalt for lading, slik at den totale prisen for parkering og lading kan bli høyere enn parkeringsavgiften for fossilbiler:
«Samlet sett vil den totale prisen som betales for parkering med lading/lademulighet kunne overstige halvparten av prisen for parkering av et konvensjonelt kjøretøy på samme område.»
– Norsk elbilforening skal selvsagt gi våre klare innspill skriftlig til departementet, og forventer at regjeringen snarest også sender på høring regelverk for maksimalt halv pris på bompassering og riksveiferje, sier Bu.

Bakgrunn: Parkeringsforskriften

Oversikten over kommuner som tar betalt i dag – og de smarte som ikke gjør det – finner du her. Bruk gjerne kommentarfeltet dersom det er feil i oversikten, så justerer vi.