Få landsoversikt over gratis elbilparkering

Få landsoversikt over gratis elbilparkering

Til tross for den varslede 50-prosentregelen for bom, parkering og ferjer, innfører stadig nye kommuner full betaling for å parkere elbil. Men 24 kommuner holder stand.

Sist ut med å innføre betaling var Narvik. Her varer den såkalte overgangsperioden fram til 1. februar. I løpet av de siste månedene er full betaling også innført i Kristiansand og Sogndal.

I første omgang betyr dessverre de kommunale vedtakene at vi må opplyse landets elbilister her, for å unngå uheldige situasjoner med bøtelegging som følge av forvirrende forskjeller – selv mellom nabokommuner.

I forbindelse med statsbudsjettforhandlingene i fjor, ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av fossil takst for bom, ferjer og parkering. Nå er saken sendt ut på høring, med frist 21. januar 2018.

Gjennom det siste året har vi løpende sjekket totalt 58 større kommuner. I 24 av dem er det fortsatt mulig å parkere elbilen gratis, mens ytterligere seks praktiserer ulike unntak.

Følg lenkene i oversikten under for fullstendige detaljer. Der lenker mangler, skyldes det sviktende informasjon på området fra den enkelte kommune.

Stadige endringer det siste året

Da vi lagde den første oversikten over gratis parkering (og ikke) etter at den nye parkeringsforskriften ble innført 1. januar i fjor, var det fortsatt gratis parkering i omtrent halvparten av de undersøkte bykommunene.

Siden har utviklingen gått i feil retning.

I øyeblikket (ajour 8. januar) er situasjonen slik:

  • I 24 bykommuner er det fritak (enten vedtatt eller inntil videre)
  • I 34 bykommuner er det innført betaling (delvis eller helt)
  • I totalt 30 kommuner er det mulig å parkere elbilen gratis (se oversikt)

Disse 24 har fortsatt fritak

Disse 34 tar betalt (unntak i parentes)