Få landsoversikt over gratis elbilparkering

Få landsoversikt over gratis elbilparkering

Til tross for det varslede taket på 50 prosent av normal parkeringsavgift, krever flere kommuner fortsatt full betaling for elbil. Men 23 kommuner holder stand.

Sist ut med å innføre betaling var Mandal kommune, men de har lagt seg på 50 prosent i tråd med den nye parkeringsforskriften Stortinget nå behandler.

I første omgang betyr dessverre de kommunale vedtakene at vi må opplyse landets elbilister her, for å unngå uheldige situasjoner med bøtelegging som følge av forvirrende forskjeller – selv mellom nabokommuner.

I forbindelse med statsbudsjettforhandlingene 2017, ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av fossil takst for bom, ferjer og parkering. Nå er saken til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget der endringer i vegtrafikkloven skal behandles 27. november 2018.

Gjennom snart to år har vi løpende sjekket totalt 58 større kommuner. I 23 av dem er det fortsatt mulig å parkere elbilen gratis, fem av dem med forskjellige unntak. Av de 35 kommunene som har innført betaling, er kun Mandal og Stavanger innenfor det kommende taket på 50 prosent av normaltakst. 

Følg lenkene i oversikten under for fullstendige detaljer. Der lenker mangler, skyldes det sviktende informasjon på området fra den enkelte kommune.

Stadige endringer det siste året

Da vi lagde den første oversikten over gratis parkering (og ikke) etter at den nye parkeringsforskriften ble innført 1. januar 2017, var det fortsatt gratis parkering i omtrent halvparten av de undersøkte bykommunene.

Siden har utviklingen gått i feil retning.

I øyeblikket (ajour 20. november 2018) er situasjonen slik:

  • I 23 bykommuner er det fritak (enten vedtatt eller inntil videre)
  • I 35 bykommuner er det innført betaling (delvis eller helt)

Disse 23 har fortsatt fritak

Disse 35 tar betalt (unntak i parentes)