Hopp til innhold

Nissan LEAF mest solgte bilmodell i 2018

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

De fire mest solgte bilmodellene i 2018 var alle rene elbiler. Nissan LEAF ble mest solgte foran Volkswagen e-Golf, BMW i3 og Tesla Model X.

I 2018 ble det registrert 147.929 nye personbiler og 46.092 av disse var rene elbiler i tillegg til 51 hydrogenbiler, ifølge ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Det gir en rekordhøy markedsandel for nullutslippsbiler på 31,2 prosent.

Økningen for nullutslippsbiler var på hele 39,5 prosent samtidig som totalt antall nye personbiler sank med 6,8 prosent i forhold til 2017.

I tillegg ble det i 2018 bruktimportert 11.899 nullutslipp personbiler.

Ifølge prognosene til Bilimportørenes Landsforening (BIL) vil det totale personbilsalget i 2019 være rundt 150.000 med en markedsandel på 45 prosent for rene elbiler.

Prognosene til BIL er i tråd med Elbilforeningens anslag på 70-75.000 førstegangsregistrerte elbiler i 2019. Med totalt 150.000 nye personbiler, kan vi nå utrolige 50 prosent markedsandel for rene elbiler i 2019.

Bare med ventelistene på minst 35.000 elbiler er vi kommet langt mot 50 prosent markedsandel i 2019. Da er vi i rute til regjeringens mål om at alle nye biler skal være nullutslipp innen 2025.

Men dette vil ikke skje av seg selv:

  1. Elbilene er fortsatt helt avhengige av fordeler for å oppveie usikkerheten folk har til ny teknologi og lading, begrenset rekkevidde og modellutvalg. For eksempel begynner enkelte lokale myndigheter nå å fase inn bompenger også for elbiler. Effekten av dette er høyst usikker, men vi vet at gratis bompassering har vært den viktigste fordelen for å overbevise så mange til å bytte til elbil så langt.
  2. I 2019 må vi bygge ut massivt med hurtigladestasjoner i hele landet. Myndighetene må sørge for at det bygges ut hurtigladere også i distriktene. Behovet vil trolig være over 1.000 nye hurtigladere i året i tillegg til å ta igjen etterslepet fra tidligere. Per i dag er det rundt 1.600 hurtigladere i Norge. Med opp mot 300.000 elbiler innen utgangen av 2019, vil behovet trolig være 3.000 hurtigladere totalt.
  3. Myndighetene må sørge for at alle borettslag og sameier blir ladeklare slik at også de som bor i leilighet har mulighet til å bytte til elbil. Elbilforeningen har tidligere foreslått sammen med NBBL at Enova oppretter en nasjonal støtteordning for ladeklare borettslag slik som Oslo har.
  4. Bilprodusentene må få opp produksjonsvolumet for å hindre lange ventelister slik vi har i Norge nå. Modellutvalget må bli bedre, særlig for større familieelbiler med lengre rekkevidde til en folkelig pris.

Elektriske varebiler har ennå et stykke igjen til å komme på nivå med personbilene. I 2018 var markedsandelen for elvarebiler 4,6 prosent, men ifølge prognosene til BIL vil andelen øke til 10 prosent i 2019.

2025-målet gjelder også små elektriske varebiler og der har vi så vidt startet. Nå kommer også de elektriske varebilene med fornuftig rekkevidde, men her er ikke fordelene like treffende. Ytterligere fordeler for elektriske varebiler som fortsatt gratis bompassering, tilgang til kollektivfelt og reservert parkering bør vurderes.