Hopp til innhold

Nordisk elbilbarometer

I 2021 er det fjerde gang undersøkelsen blir gjennomført av Opinion for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning. Årets undersøkelse ble gjennomført i april 2021 blant et representativt utvalg av den voksne befolkningen på rundt tusen personer i hvert av landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. De blir spurt i nettbasert spørreskjema hva neste bil blir og viktigste årsak hvis ikke elbil. Undersøkelsen viser at elbilutviklingen går riktig vei i hele Norden. På spørsmål om hva som blir din neste bil, går elbil fram i alle de nordiske landene. Andelen som vil ha ny elbil i hele Norden har økt fra 8 til 16 prosentpoeng siden 2019, og andelen som ønsker seg brukt elbil har også en økning fra 4 til 6 prosentpoeng i samme periode.

Norge leder an

Det er fortsatt Norge som leder an utviklingen, med Island like bak. I Finland sier kun 6 prosent at neste bil blir en elbil. Likevel går det riktig vei. Tallene for de som svarer at neste bil blir en elbil øker i alle landene sammenlignet med foregående år.
Hovedbarrieren mot å kjøpe elbil i Norden er pris. I Norge er det derimot elbilers rekkevidde som er øverst på lista.

Tidligere Nordisk elbilbarometer

2021: Ny undersøkelse: Dobbelt så mange vil ha elbil 2020: Nordmenn flest vil kjøpe ny elbil 2019: Over halvparten av nybilkjøperne ønsker elbil 2018: Nordmenn er klar for elbilskiftet – Resten av Norden henger etter