Hopp til innhold

Hvordan påvirker min kjørestil batterihelsetesten?

Den tilgjengelige energien fra batteriet er avhengig av batteriet og utladingsraten. Aviloos testmetode generer en simuleringsmodell fra måledataene fra testen, og kan bruke den til å simulere en utladingssyklus gjort under standardiserte forhold. Denne modellen kan kompensere for andre variabler.

Kjørestil har kun en nevneverdig effekt dersom batteriet lades helt ut på under en time.

Testen kan ikke styre hvordan batteristyringsenheten oppfører seg i bilen. Derfor kan testen gi noe forskjellige resultater dersom man tar pauser i løpet av testen, eller testen utføres over flere dager. Grunnen til dette er at batteristyringsenheten under pauser i kjøring kan mer nøyaktig regne ut batterinivået, og dermed frigi mer energi enn hvis batterinivået er ukjent.

De siste nyhetene fra elbil.no