Hopp til innhold

Hvorfor har Tibber påslag på opptil 2 øre per kWt?

Fra Tibber:

Hvorfor? Strømmen i nettet, som du bruker i hjemmet ditt, kan ikke spores. Derimot kan man spore hvilken produsent av fornybar energi man handler strøm fra, og dette dokumenteres med opprinnelsesgarantier. Strøm med garantert fornybar opprinnelse er en viktig del av vår strømavtale. Vi vil trolig levere mer enn 3 milliarder kWt strøm til kundene våre i 2022. Med det vil Tibber-kundene bidra til miljøtiltak, oppgraderinger og finansiering av økt produksjon av vannkraft i Norge.

Kostnadene ved kjøp av strøm med garantert fornybar opprinnelse har gjort et hopp som følge av en tørr sommer og lavere produksjon av vannkraft. Dette gjør at vi må endre påslaget, som går til å dekke kostnader direkte tilknyttet strømhandelen. I praksis medfører dette en endring i kostnad på ca 13 kr i snitt per faktura per kunde. Prognosene tilsier at prisene på strøm og garantier for fornybar energi vil normalisere seg utover senvinteren og våren. Kostnaden knyttet til påslaget vil da automatisk gå ned igjen.

En mer detaljert forklaring på årsak til endringen og oversikt over historisk kostnadsutvikling i påslaget kan du lese mer om her.

De siste nyhetene fra elbil.no