Hopp til innhold

Bruker 1,9 mrd. kroner på utslippsfrie drosjer Skal ha bare el-taxier i 2023

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

UTSLIPPSFRITT I ENGLAND: Englands største taxiselskap går for helelektrisk VW ID.4. Alle biler skal være utslippsfrie om to år. Andre land ligger minst to år etter.

I Norge debatteres det hvor fort overgangen til el-taxi kan skje, og det etterlyses flere lademuligheter. I Storbritannia er det en storsatsing på gang.

Addison Lee, det største taxifirmaet i Storbritannia, har annonsert at alle deres biler vil være helelektriske innen 2023. De hevder det er to år før sine konkurrenter.

Det vil uansett si at en stor aktør innen taxinæringen på øya når de norske målene om bare å velge nullutslippbiler i 2025 med god margin.

Adisson Lee bruker 160 millioner pund (nesten 1,9 milliarder kroner) på prosjektet, mye av det er satt til side for innkjøp av Volkswagen ID.4. Når disse bilene er på veien vil de stå for rundt 20.000 turer med nullutslipp i London hver dag.

Firmaet har ikke gått ut med hvor mange biler det blir snakk om, men de kommer i tillegg til dagens 650 nullutslipps-taxier.

IKKE HELT PÅ VIDDENE: Det satses stort i England. Du må regne med å se annet enn tradisjonelle London-taxier i fremtiden, selv om også disse elektrifiseres.

Sjåførene vil kjøre elektrisk

Addison Lee har tatt hensyn til sjåførenes meninger da de satte frister for å gå helelektrisk. 86 prosent av sjåførene ønsket å bytte til et elektrisk kjøretøy i år, og 82 prosent mente forbedring av miljøet var den viktigste fordelen med teknologien.

Men 70 prosent av selskapets sjåfører mente at Storbritannias ujevne ladeinfrastruktur var den største utfordringen.

Selskapet har bevilget 3,5 millioner pund til å støtte sjåførene til private ladepunkter, betale for trengselskostnader og investere i lokale prosjekter som forbedrer miljøet. Blant annet gjennom selskapets Green Screen-ordning, der de betaler for forurensningsabsorberende plantevegger som skal installeres på ved Londons barneskoler.

Norge to år etter

Her hjemme har Norgestaxi jobbet med konvertering til elbil i flere år allerede, i tett samarbeid med løyveinnehaverne. De håper å nå målet i løpet av 2023-2024.

De har også hatt et prosjekt med induksjonslading gående sammen med Jaguar Norge og det amerikanske selskapet Moment Dynamics. De samarbeider også med Toyota og Everfuel om hydrogenløsninger. De etterspør bedre rammebetingelser for næringslading og hydrogensatasjoner fra myndighetene.

– Av dagens 720 taxier på landsbasis er 25 prosent av de elektriske i dag. Vi ønsker nullutslippsbiler velkommen, men sjåfører og løyveinnehavere må føle at det er mulig å kjøre elektrisk. Skal det være et alternativ, må man ha 10-15 nye store hurtigladehuber bare i Oslo, mener CEO i Cabonline, som eier Norgestaxi, Dag Kibsgaard-Petersen.

Med dagens tempo er det ingen grunn til optimisme. Tempoet på etablering av infrastruktur for lading og hydrogenfylling må opp.

Dag Kibsgaard-Petersen, Norgestaxi

Oslo Taxi har 100 elbiler i dag i sin bilflåte på rundt 800 biler, men forventer at tallet på nullutslippsbiler vil øke fremover. Løyvehaverne eier sine egne biler og livstiden til en drosje er rundt 3 år.

– Vi regner derfor med at det er mange som vil komme til å bytte det neste året, og at valget da naturlig vil falle på nullutslipp. Vi bruker også i hovedsak el på våre store kontraktskjøringer og har i tillegg satset stort på nullutslipp gjennom vårt datterselskap Oslo Taxibuss, sier kommunikasjonsrådgiver i OsloTaxi, Birgitta Lim Ersland.

NATURLIG UTSKIFTNING: Birgitta Lim Ersland i Oslo Taxi regner med at overgangen går av seg selv.

– Mange av våre løyvehavere har ventet på at det skal komme flere alternativer til valg av bilmodeller, med god rekkevidde og god bagasjeplass. Dette er særlig viktig fordi arbeidsdagen til en drosjesjåfør kan være ganske uforutsigbar, så man må kunne ta en lang tur på kort varsel, uten å måtte lade først. Dette har nå bedret seg stort og vil også bidra til at valget lettere faller på nullutslipp ved neste bilkjøp, sier hun.

Krav flere steder i Norge

I Norge har fylkeskommuner som Oslo og Vestland nå vedtatt krav til nullutslipp i taxi innen gitte tidsfrister. Det bør skje i hele landet i årene som kommer, mener Norsk elbilforening.

ETTERLYSER TILRETTELEGGING: Christina Bu i Norsk elbilforening.

– I Norge har vi vært for trege med å stille krav og tilrettelegge for elektriske taxier. Nå er det ingen grunn til å vente, det er flust av elbiler å velge mellom. Om det er mangel på ladeplasser det går på, så må det rett og slett bare fikses. Det er ikke vanskelig. Det er flott at noen fylkeskommuner går foran, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen har anbefalt som hovedstrategi at den offentlig tilgjengelige hurtigladeinfrastrukturen skal være så bra at den også kan være god nok for næringstransporten, men at man kan supplere med noe dedikert infrastruktur i tilfeller der det er nødvendig.

Lanserer Viggo el-taxi i Oslo

I tillegg har Elbilforeningen pekt på at tilgjengelig gatelading i byområder er viktig for drosjesjåfører som ikke har tilgang til egen parkeringsplass, slik at man kan starte hver vakt med fulladet batteri.

I disse dager vedtar Vestland fylkeskommune et nullutslippskrav for taxier i området Sogn og Fjordane. Kravet vil gjelde fra oktober 2025. Et slikt krav er allerede vedtatt for Hordaland for 2024.

I Sogn og Fjordane har kravet utløst en debatt blant drosjenæringen, som har pekt på at taxiene blant annet på grunn av pasienttransport må ha lang rekkevidde og god plass.

– Rådet fra Elbilforeningen til taxinæringen når man går over til elbil, er å investere i biler som kan lade raskt og har god rekkevidde, sier Bu.

Sogn og Fjordane elbilforening har i tillegg tatt til orde for etablering av lynladere nær sykehusene i området, for å sike at pasienttransporten kan ivaretas på en god måte.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også