Hopp til innhold

Slik vinner du elbildiskusjonen #3: Bare en nummer 2-bil?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilmyter vi ser på denne gang: Elbiler fører bare til flere biler på veiene og elbilen er for folk flest en nummer 2-bil.

I denne artikkelserien tar Elbil.no for seg diverse elbilmyter – og ser på i hvilken grad det er hold i dem.

Myte: «Elbilen er bare en nummer 2-bil»

For de aller fleste: Helt feil. I Norsk elbilforenings undersøkelse «Elbilisten 2018» svarte 35,98 prosent at elbilen helt og fullt har erstattet bruken av bensin- eller dieselbil. Ser vi på alle de spurte, viser undersøkelsen at elbilen i gjennomsnitt har erstattet 81,08 prosent av bruken av fossilbil.
Riktignok viser undersøkelsen at 54,18 prosent av respondentene har to biler i husholdningen, men svaret respondentene ga på spørsmålet ovenfor, kan tvert imot tyde på at det er den andre bilen, ikke elbilen, som bør regnes som nummer 2-bilen. Selv om 10,4 prosent av de spurte oppga tre biler i husholdningen, er det verdt å merke seg at hele 32,43 prosent svarte at elbilen var husstandens eneste bil:
Det betyr at hver tredje husstand med elbil, klarer seg helt fint med elbilen sin, og ikke engang ser behov for en eksosbil som nummer 2-bil. 1,53 prosent av de spurte opplyste for øvrig at de aldri har hatt bensin- eller dieselbil. Samtidig ser vi en økende tendens til at husstander som trenger to biler, skaffer seg to elbiler: én av ti av de spurte i årets undersøkelse oppga at husstanden hadde det. Mange har dessuten en hybridbil eller en ladbar hybrid i tillegg til elbilen sin. Les også: Sliter elbiler mer på veiene, og skaper de mer svevestøv?

Myte: «Elbiler fører til flere biler på veiene»

Delvis riktig Undersøkelser viser at elbilister kjører mest av alle bileiergrupper, selv om den årlige kjørelengden er bare 2-4 prosent høyere enn for andre grupper. Dette i seg selv er ikke spesielt problematisk, siden elbiler i bruk som kjent utgir null og niks utslipp, og strømmen de går på, i all hovedsak stammer fra ren, fornybar vannkraft. Også det at svevestøv og veislitasje (blant annet fordi svært få elbilister bruker piggdekk) i bare helt marginal grad stammer fra elbiler, støtter også opp om dette, selv om en annen elbilmyte prøver å tegne bilde av noe annet. Den myten har vi tatt for oss her. Det vi vet, er at 78 % av elbileierne erstattet et eksisterende kjøretøy da de kjøpte seg elbil, ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt. Det tar tid å skifte ut en bilpark, at man bytter ut en elbil med en eksosbil, betyr ikke nødvendigvis at kjøretøyet forsvinner fra trafikken med det første. Ser vi på antallet registrerte kjøretøyer i Norge de siste ti årene, er økningen påfallende: I 2007 var det i underkant av 2,7 millioner registrerte biler (inkludert busser, varebiler og lastebiler) i Norge, i 2017 var tallet steget til nesten 3,3 millioner. Antallet registrerte personbiler har i samme tidsrom steget fra 2.154.837 til 2.719.395, altså en økning på godt over 560.000 personbiler. Vi vet at nærmere 180.000 av disse er elbiler, men som vi har sett over, erstatter disse i overveiende stor grad eksosbiler både i praktisk bruk og rent fysisk, så det i seg selv er ikke noe problem. Flere elbiler på veiene betyr i praksis mindre utslipp, så enkelt er det. Flere elbilmyter: Fører elbiler til at folk slutter å reise kollektivt? Er elbiler brannfarlige?  Er elbilene gedigne strømslukere? Vil flere elbiler utgjøre en kjempebelastning for strømnettet?