Hopp til innhold

Søker om momsfritak for elbil ut 2022

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norge har søkt ESA – EØS-avtalens overvåkningsorgan – om å få forlenge momsfritaket for elbil ut 2022.

– Rett før vi går inn i valgåret 2021 er det viktig at regjeringen nå har søkt om momsfritak for elbiler ut 2022. Slik kan man unngå usikkerhet og kaos i elbilpolitikken neste høst, når Stortingsvalget gjør den politiske situasjonen uoversiktlig. Men også perioden 2023-2025 blir avgjørende for om vi når 2025-målet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Sanner: – På god vei

Elbiler er som kjent fritatt fra merverdiavgift ved kjøp. Fritaket er godkjent av EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA ut 2020. Regjeringen har vedtatt at momsfritaket skal vare minst ut stortingsperioden, altså ut 2021, og har sendt ESA søknad for videre godkjenning til og med år 2022. – Regjeringens mål er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025. Vi er på god vei dit nå. Den norske avgiftspolitikken har virket, og ingen land har en høyere andel nullutslippsbiler enn Norge. Elbiler utgjør i dag over halvparten av nybilsalget, sier finansminister Jan Tore Sanner.
Finansminister Jan Tore Sanner. (Foto: Marte Garmann)
I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått å videreføre fritaket i 2021. Regjeringen varslet at de må komme tilbake til hva som skal skje med bilavgiftene etter 2021 i senere statsbudsjetter, selv om de nå søker om å kunne fortsette fritaket ut 2022. “Hvor raskt overgangen til et fremtidig bærekraftig bilavgiftssystem skal gå, må vurderes ut fra hvordan de samlede endringene i bilavgiftene vil påvirke proveny, miljø og andre politiske mål”, skriver regjeringen i pressemeldingen om saken.

Viktig at politikerne ikke gambler nå

Elbilpolitikken i neste Stortingsperiode blir avgjørende for om vi lykkes med å realisere verdens mest ambisiøse grønne mål for veitransporten. Søknaden til ESA bekrefter at elbiler fremdeles er dyr teknologi og at moms vil forverre elbilens konkurransesituasjon overfor fossile bilder. – Det er viktig at man ikke gambler med en av de største klimasatsingene framover. De partiene som vinner valget i 2021 må sikre at momsfritaket videreføres lenge nok til at vi når 2025-målet om hundre prosent nullutslippsbiler i nybilsalget. Det trengs elbilpolitikk også etter 2022, sier Bu og legger til: – En for tidlig innfasing av moms vil ha alvorlige konsekvenser for klimautslippene fra veitrafikken. Nå har utslippene fra veitransporten gått ned for fjerde år på rad, og skal nedgangen fortsette må det lønne seg å velge elbiler. Elbilforeningen har anbefalt at innføring av en lav mva-sats tidligst kan vurderes når elbil utgjør 80 prosent av nybilsalget på helårsbasis.

Politikerne må skape sikkerhet om leasing!

Framover truer dessuten skattehullet for utslippsbiler i leasingmarkedet overgangen til elbil, som gjør at elbil konkurrer dårlig i leasingmarkedet. Når biler med utslipp har reell lav momssats i leasingsmarkedet, blir momsfritaket for elbil mindre verdt og elbil konkurrerer dårligere. Finansdepartementets søknad til ESA skaper dessverre også en annen unødig usikkerhet for leasingtakere som velger elbil fremover. – Det er svært usikkert for leasingtakere hva som skjer med deres momsfritak på slutten av leasingperioden. Regjeringen burde ha søkt om særskilt forlengelse i 2+4 år for leasing, slik at alle som inngår kontrakt før utgangen av 2022 får momsfritak i hele leasingperioden, sier Bu og legger til: – Dette er altså en ytterligere hindring for hundre prosent nullutslipp i leasingmarkedet, og denne usikkerheten er ikke forbrukerne tjent med. Vi vil derfor nå arbeide beinhardt for at politikerne får skapt forutsigbarhet og trygghet for alle som ønsker å lease en nullutslippsbil, sier Bu. Hun mener søknaden til ESA vitner om at norsk mva-fritak for nullutslippsbiler er den mest treffsikre politikken som finnes, og minner om at Norsk elbilforening advarer mot omlegging av virkemiddelbruken fra avgiftsfritak til eventuelle støtteordninger. – Ingen land har opplevd større suksess i elbilsatsingen enn Norge, og det er viktig å holde fast på det som faktisk virker.

Elbilpolitikken er en kjempesuksess for klima og forbrukerne

I søknaden til ESA er dette budskapet fra den norske regjering:
  1. Elbilmarkedet er fremdeles umodent. Elbil er fremdeles dyrere teknologi og det er fremdeles er bruks-ulemper knyttet til elbil i forhold til en fossilbil.
  2. Å gi insentiver for å akselerere antallet nullutslippsbiler i transportsektoren regnes som en av Norges viktigste og hittil mest vellykket klimapolitiske resultater.
  3. Det er fortsatt behov for økonomiske insentiver for å fremme kjøp av elbiler i Norge.

Langvarig politisk arbeid

– Elbilforeningen har i løpet av året hatt møter og dialog med både Finansdepartementet, Klima- og miljøministeren og ulike partier på Stortinget om denne saken. Derfor har vi ventet i spenning på å lese søknaden, sier Christina Bu. Tidligere har Elbilforeningen også levert faglige innspill til ESA om suksessen ved bruken av skatte- og avgifter som en bærebjelke for den norske elbilsuksessen. Elbilforeningens artikkel om midtveisevalueringen til ESA kan leses her. Bakgrunn Elbiler er fritatt fra merverdiavgift (mva) ved kjøp. Norske myndigheter notifiserer sentrale deler av elbilpolitikken hos ESA, EØS-avtalens overvåkningsorgan, for å sikre at politikken ikke er i strid med avtaler og direktiver i EU som Norge har sluttet seg til. 0-sats for mva på elbil ble i 2017 godkjent av ESA fram til 31.12.2020. Norske myndigheter leverte evaluering av mva-fritaket til ESA sommeren 2020, som blant annet danner bakgrunnen for den norske regjeringens søknad om mva-fritaket for elbiler ut 2022.