Hopp til innhold

Elbilforeningen med gjennomslag Stortinget utsetter ny nettleie

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

NY NETTLEIEORDNING UTSETTES: – Vi er glade for at Stortinget har hørt advarslene, og forventer at nettselskapene også lytter. Den nye modellen for nettleie var vanskelig å forstå for forbrukerne, sier Elbilforeningens Christina Bu.

Ny ordning for nettleie utsettes. Det er bestemt i forhandllingene på Stortinget om en pakke for å møte de høye strømprisene. Positivt, mener Elbilforeningen.

På en pressekonferanse på Stortinget fredag 17. desember la regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram forhandlingsresultatet med SV om den såkalte strømpakken.

Forhandlingspartene er enige om at den nye nettleiemodellen som er foreslått, ikke innføres våren 2022.

Mindre fornuftig lading

Nettleien er altså den regningen som vi alle betaler for bruken av strømnettet, og kommer i tillegg til strømregningen. Debatten om ny nettleie har handlet om at mer av nettleien skal beregnes ut fra effekt, altså hvor mye strøm man bruker samtidig. Formålet var å utnytte kapasiteten i nettet bedre, ved å spre forbruket jevnere utover.

– Den foreslåtte modellen for nettleie var dessverre vanskelig å forstå for forbrukerne. Og for elbilister kunne den i verste fall ført til mindre fornuftig hjemmelading av elbil, ved at den i praksis ville flyttet lading fra natt til dag, stikk i strid med formålet, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Hun er glad for at Stortinget har lyttet til advarslene.

De aller fleste er enige om at det er bra for nettet at elbilene lader om natten, når strømforbruket ellers er lavt. Dette er noe flertallet av elbilister allerede gjør, ifølge spørreundersøkelsen Elbilisten 2021.

– Problemet med ny foreslått nettleiemodell er blant annet at strømtopper nattestid blir straffet like mye som forbrukstopper dagtid, sier Bu.

Flere av Elbilforeningens medlemmer har regnet på hva ny nettleie kan føre til.

– De fleste kom fram til at med ny modell ville det lønne seg å skru ned effekten på ladeboksen – også om natta. Resultatet kunne blitt at nattladingen på lav effekt fortsatte inn i rushtiden på morgenen, sier Bu

Nytt regelverk kom i sommer, og var planlagt innført 1. januar 2022. Først i denne måneden ble det klart hvordan nettselskapene utformet prismodeller, ut fra det nye regelverket.

Norsk elbilforening har i lengre tid stilt seg kritisk til den nye nettleiemodellen. En lenke til artikkelen om dette finner du her:

Vet fortsatt ikke hva vi skal betale i nettleie fra nyttår:

Elbilforeningen kritisk:

Dette er feil med ny nettleie

Stadig flere nettselskaper utsetter

Regjeringen signaliserte tidligere at de ikke ønsker utsette nytt regelverk, fordi nettselskapene uansett har anledning til å innføre ny nettleie innenfor eksisterende regelverk.

Men så ble det altså kjent at de har ombestemt seg, etter forhandlingene på Stortinget.

Etter at nyheten fra Stortinget kom ut, uttalte Energi Norge i dag på vegne av nettselskapene at innføring av ordningen ikke var mulig å utsette.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet bekrefter til NRK at nettleieselskapene står fritt til å innføre den nye ordningen fra nyttår, uavhengig av avtalen som er gjort på Stortinget.

– Det som nå blir utsatt er nettselskapenes plikt til å ha mer effektbaserte tariffer. Mange nettselskap er klare til å innføre ordningen, og kan gjøre det, sier Vik til NRK.

Men utover dagen fredag meldte likevel noen nettselskaper som Lyse – Lnett, Elmea/Lofotkraft, Haugaland Kraft Nett og Norgesnett at de utsetter innføringen.

Og mandag 20. desember meldte også store nettselskaper som Elvia, med over 900.000 nettkunder, BKK nett med over 250.000 kunder og Agder Energi Nett med over 200.000 kunder at de også utsetter. Det samme gjør Mørenett, Tensio, Lede (Skagerak Nett) og Arva.

– Nå må regjeringen og nettselskapene bruke tiden godt til å få på plass en mer forståelig og fornuftig modell, sier Elbilforeningens Christina Bu.

Lurt å spre forbruket

Elbilforeningen vil jobbe videre for at nettleien ikke skal være til hinder for fornuftig hjemmelading, enten man bor i eneboliger og i borettslag og sameier. Nettleien må heller ikke føre til at utbygging av hurtiglading i Distrikts-Norge blir unødvendig dyrt.

Generalsekretær Bu er enig med regjeringen om at det er fornuftig å utnytte eksisterende strømnett best mulig ved å spre forbruk på hele døgnet slik at nettinvesteringene ikke skal bli større enn nødvendig.

Regelverk og prismodeller har likevel fått hard kritikk, både fra Elbilforeningen og andre organisasjoner. Elbilforeningen mente ny ordning traff dårlig på det som faktisk var intensjonen. Tidlig i desember ba en rekke organisasjoner regjeringen om å utsette innføringen fram til sommeren.

Dette ligger også i regjeringens strømpakke:

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!