Hopp til innhold

Miljøkrav i offentlige anskaffelser: Elektriske varebiler skal bli normalen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

NYE REGLER FOR TUNGE VAREBILER: Nytt regelverk er planlagt innført 1. januar 2023. Da skal det offentlige velge elektrisk når varebiler skal anskaffes.

Det er allerede krav om at det offentlige må velge elbil når de anskaffer biler. Nå foreslår tre direktorater at miljøreglene også må gjelde tyngre varebiler.

Statens vegvesen, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sendt de nye reglene ut på høring.

Regelverket er planlagt innført 1. januar 2023.

Gladnyhet

For gjennomsnittsbrukeren av en tung varebil vil det lønne seg med elvarebil sammenlignet med å kjøpe en dieselvarebil.

Det skriver de tre statlige fagetatene i sin analyse. I dette regnestykket tas det høyde for drifts- og vedlikeholdskostnader.

Dette er en gladnyhet, selv om treg utrulling i praksis tyder på at barrierer fremdeles eksisterer, mener Elbilforeningen.

Men når lønnsomheten er god, vil det bety en raskere utrulling av tunge varebiler, og dermed reduserer man utslipp utslipp raskere.

Elbilforeningen støtter at nullutslipp for tyngre varebiler blir et krav i regelverket for offentlige anskaffelser.

– Men unntakene i forslaget fra myndighetene er for mange. Her er fremdeles rom for forbedring, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Elbilforening.

Myndighetene foreslår blant annet:

  • At det offentlige skal stille nullutslippskrav ved anskaffelse av varebil også over 1750 kg, slik man tidligere har stilt krav til anskaffelser av personbil og lette varebiler (varebiler under 1750 kg).
  • At forskriften ikke gjelder kontrakter ved anskaffelser av kjøretøy som er produsert eller konstruert for bruk hovedsakelig på bygge- og anleggsplasser, steinbrudd, havneanlegg, flyplasser, Forsvaret, Sivilforsvaret, brannvesen og politi.
  • En tydeliggjøring av at regelverket gjelder både kjøp, avbetalingskjøp, leasing, leie med eller uten rett til kjøp, inngåelse og avrop på rammeavtale, kjøp via dynamisk innkjøpsordning og enkeltkjøp.
  • Fem unntaksbestemmelser til de nye miljøkravene, hvor det ene går på unntak når tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.  

Hele forslaget fra myndighetene finner du her.

Samferdselsdepartementet:

Nå går staten for store elektriske varebiler

For snevert virkeområde og slappe unntak

At fagetatene ønsker en tydeliggjøring slik at miljøkravene gjelder både for kjøp, leasing og leie er bra, mener Norsk elbilforening.

Men Elbilforeningen mener det er unødvendig å generelt unnta hele sektorer som politi og brannvesen, all den tid elvarebiler i en del tilfeller kan dekke primærbehovet og alle tekniske kjøretøykrav disse etatene trenger.

IKKE FORNØYD: Elbilforeningens Unni Berge sier at forskriften om miljøkrav ikke vil omfatte store organer, som politi og brannvesen, slik den foreligger nå.

– Nå ser vi at politiet i andre land ruller ut elbiler, Avinor satser på elektrisk mobilitet på flyplasser, og Oslo kommune er førende i verden på nullutslipp på byggeplasser. Da gir det ingen mening at reglene skal gi hele sektorer generelt fritak, sier Berge.

Elbilforeningen mener at den generelle unntaksbestemmelsen i forskriften uansett dekker samfunnskritiske etaters behov for unntak når det er nødvendig for å sikre forsvarlig drift.

Elvarebiler i duell: Budsjett-Maxus mot fjongere fransk Toyota

Lang vei å gå for å sikre nullutslipp av varebiler

Ser man på bestandstallene for tunge varebiler fordelt på drivstoff, er det registrert henholdsvis 133.891 dieseldrevne tunge varebiler i privat næringsliv, 2200 bensinvarebiler og kun 4 931 elektriske.

Tallene for offentlige virksomheter er til sammenligning på 1760 tunge dieseldrevne varebiler, 45 går på bensin og 394 er elektriske.

– Når man vet at de nye miljøkravene bare gjelder de få tunge varebilene som direkte anskaffes av offentlig sektor, skjønner man at Norge har lang vei å gå i elektrifiseringen av alle varebiler, fastslår Berge.

– Myndighetene burde lage virkemidler for å sikre at alle nye tunge varebiler raskest mulig skal over på elektrisitet.

Hun legger til:

– Som et neste steg kan det offentlige bruke sin enorme innkjøpsmakt og stille krav om nullutslipp også i offentlige anbud som omhandler vare-, tjeneste- og transportservice.

Oslo får Europas største varebilsenter:

Nå åpner 4000 kvm med varebiler. Nesten alle er elektriske

Manglende lademuligheter gir unntak

– Vi stiller oss også litt undrende til forslaget om et eget unntak som sier at virksomheten kan fravike miljøkrav dersom tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig, fortsetter Berge.

Elbilforeningen mener at det offentlige har gode muligheter til å sikre at ladeinfrastrukturen er på plass.

– Med en kombinasjon av lademuligheter på offentlige tilgjengelige ladere i hele landet, og ved å lade på egne oppsatte normalladesystemer på jobb og hjemme, bør man i dag kunne konkludere med at man har tilstrekkelig ladeinfrastruktur, avslutter Berge.

Bakgrunn: Varebilsalg og varebilbestand fordelt på drivstoff:

VAREBILSALG
DrivstoffAntallAndel
Totalt antall kjøretøy19 782100%
Diesel 15 22776,97%
Elektrisitet427821,63%
Bensin1470,74%
Bensin Ladbar Hybrid1140,58%
Gass120,06%
Diesel Ladbar Hybrid40,02%

LANG VEI TIL NULLUTSLIPP: Tabellen over viser varebilsalget per 30.09.2022.
VAREBILBESTAND
DrivstoffAntallAndel
Totalt antall kjøretøy496 687100%
Diesel 457 27292,06%
Bensin19 4913,92%
Elektrisitet18 9433,81%
Gass4710,09%
Bensin Ladbar Hybrid4260,09%
Diesel Ladbar Hybrid330,01%
Bensin Hybrid280,01%
FOSSIL VAREBIL ER NORMALEN: De aller fleste varebiler på norske veier går på diesel.
Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også