Hopp til innhold

Samferdselsdepartementet: Nå går staten for store elektriske varebiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

VIL HA FLERE SOM DENNE: Fra nyttår blir det bare kjøpt nullutslippsbiler i det offentlige også når det gjelder klassen for tunge varebiler – hvis Samferdselsdepartementet får viljen sin.

Samferdselsministeren innfører krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser også for tunge varebiler.

For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren.

– Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. Noe av det vi må gjøre, er i større grad å gå over til nullutslippskjøretøy der det er mulig. Her må offentlig sektor gå foran, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Gjelder fra 1. januar 2023

I meldingen kommer samferdselsministeren med en blank nyhet om et av virkemidlene han snart vil ta i bruk:

– Jeg vil derfor innføre krav om at alle nye tunge varebiler som anskaffes av det offentlige, skal være nullutslippsbiler fra 1. januar 2023.

Regjeringen har allerede innført krav til nullutslipp ved offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022.

Det er også innført krav til nullutslipp for lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025.

Tilpasser og bygger om nyttekjøretøy:

– Hittil i år er 80 prosent elektrisk

Sendes på høring i dag

Nå ønsker samferdselsministeren at kravene også skal gjelde for tunge varebiler fra 2023.

Tunge varebiler defineres i denne sammenhengen som varebiler med en egenvekt på over 1785 kg, men under 3,5 tonn i tillatt totalvekt.

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen i dag på høring forslag til endringer i forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport.

– Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Det må vi ta på alvor. Med disse kravene anslår vi et utslippskutt på rundt 43 tusen tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2023-2030, sier Nygård.

Skal samarbeide om elektriske varebiler:

Mercedes + Rivian= SANT

– Det offentlige har stor innkjøpsmakt

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen er godt fornøyd med dagens nyhet.

– Her vil jeg gi ordentlig honnør til Samferdselsministeren. Vi heier på ambisjonsnivået og vil understreke at det er svært viktig å få dette til.

Til nå har det vært et temmelig begrenset utvalg av store elektriske varebiler. Bu mener Samferdselsdepartementet nå gir et bidrag, men likevel ikke ubetydelig bidrag til å få ytterligere fart i utviklingen.

– Dessverre har det gått tregt å få på plass et større modellutvalg av varebiler, men nå er det stadig mer å velge i – og om det fra 2023 blir et krav, vil det virkelig sette fart på utviklingen. Det offentlige har nemlig stor innkjøpsmakt, sier Bu.

Elbilforeningen har tatt til orde for at alle varebiler som kan kjøres med ordinært førerkort burde være en del av 2025-målet om utslippfritt nybilsalg. Regjeringen har derimot ment at bare varebiler opp til 1785 kilo skal inkluderes i målet.

Rapporteringsplikt ved unntak

Forslaget innebærer innføring av nullutslipp for tunge varebiler fra 1. januar 2023, sammen med en forenkling og tydeliggjøring av den eksisterende forskriften.

Tidligere har flere aktører, inkludert Elbilforeningen, kritisert regjeringen for en for dårlig satsing på elvarebiler:

Revidert nasjonalbudsjett:

Ingen signaler om økt satsing på elvarebiler

Dagens signal fra Samferdselsministeren ses utvilsomt som et skritt i riktig retning, sett fra kritikernes ståsted.

Blant annet foreslås det en innføring av rapporteringsplikt ved unntak fra miljøkravene, for eksempel hvis tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!