Hopp til innhold

Energimeldingen: Fortsatt i det blå om nettleien blir hurtigladevennlig

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ETTERLYSER AVKLARING: Christina Bu i Norsk elbilforening lurer på hvor det har blitt av NVEs forslag som ville sikret bedre rammevilkår for hurtigladestasjoner med liten trafikk.

– I åtte år har vi har vi etterspurt en mer hurtigladevennlig nettleie og nå skulle endringen komme. Alt lå til rette for at regjeringen kunne vært elbilistenes helter i dag. Men energimeldingen til regjeringen er for uklar.

Det er generalsekretær Christina Bu og Elbilforeningens umiddelbare reaksjon etter at regjeringen i dag la fram sin plan for norsk industri og energi i årene fremover. Meldingen har fått navnet «Energi til arbeid». Bu etterlyser en avklaring om regelendringene som presenteres i energimeldingen. Nå må olje- og energiminister Tina Bru avklare om de vil gi bedre rammevilkår for små ladestasjoner med lav og ujevn bruk i Distriks-Norge, sier generalsekretæren.  

Dagens regelverk hindrer nok utbygging

I dag er det om lag 3500 hurtigladere i Norge, og Norsk elbilforening har anslått at tallet må øke til nesten 10.000 i 2025 for å holde tritt med den store økningen av elbiler på norske veier.   Et problem for hurtigladeutbyggingen har vært at næringskunder får et eget effektledd i nettleien basert på tidspunktet med det høyeste forbruket. Det er vanligvis den timen med høyest forbruk i løpet av måneden.  For hurtigladestasjoner i Distrikts-Norge er det gjerne en fredag eller søndag ettermiddag. De små hurtigladestasjonene ute i distriktene har ikke klart å bære denne kostnaden fordi de har lite bruk resten av uka. Rett og slett fordi det blir for få elbilister å fordele regningen på.   LES OGSÅ: Stortinget vil ha kortbetaling og enklere prising av hurtiglading 
HØYRE OM: Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru la i dag fram stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, «Energi til arbeid».
 

NVE foreslo endring for ladestasjoner med liten trafikk

– Dagens nettleie har «vært drepen» for å få til lønnsom utbygging mange steder. Det er et stort problem når elbil skal bli for alle i hele landet. Derfor jublet vi da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i fjor foreslo en endring, sier Bu.   NVE ville at næringskunder med et forbruk under 100.000 kWt per år skulle behandles som husholdningskunder og slippe effektledd. NVE-sjef Ketil Lund sa følgende om forslaget til endring:   –  Det gjør at blant annet ladestasjoner for elbiler med liten trafikk kommer bedre ut.  Norsk elbilforening har støttet et slikt bunnfradrag, og foreslått at grensen bør settes enda høyere fordi det vil gi enda større effekt på utbyggingen.   LES OGSÅ: Klimagassutslippene fra veitrafikken gikk ned med 4 prosent i 2020

Regjeringen setter bunnfradrag for effekttariff, men..

Regjeringen fastsetter nå endringene, slik NVE foreslo. Men samtidig skriver Olje- og energidepartementet i pressemeldingen at endringen innebærer «at kunder med et årlig forbruk under 100.000 kWh får et differensiert fastledd i nettleien etter effekt, slik at kunder med et stort effektbehov vil få et høyere fastledd enn kunder med lavt effektbehov. Hvordan fastleddet skal differensieres er opp til nettselskapene, og kan for eksempel baseres på kundens høyeste målte forbrukstopp i forrige periode”.    –  Her gjør regjeringen endringer som medfører at små hurtigladestasjoner slipper effektleddet. Det er vi svært positive til. Men så forklarer de at fastleddet i nettleien kan beregnes på samme måte som effektleddet som fjernes. Hva betyr egentlig dette? spør Christina Bu i Elbilforeningen.  LES OGSÅ: Klimameldingen: – Frp krever en omkamp som er bak mål

Regjeringen må avklare

– Vi hadde følt oss tryggere på at endringene totalt sett kom hurtigladeutbyggingen til gode dersom regjeringen klargjorde at formålet var bedre rammevilkår for hurtigladeutbygging, slik NVE gjorde da de foreslo endringer. Istedenfor er energimeldingen blottet for fokus på rammevilkårene for hurtigladeutbygging når nettleien omtales. – Det er for svakt, sier hun.  Norsk elbilforening utfordrer derfor regjeringen til å gi et klart svar på følgende: Vil forskriftsendringene i nettleien sørge for at ladestasjoner med liten trafikk kommer bedre ut økonomisk enn i dag?  

LES VÅRT NYE POLITISKE PROGRAM: Elbilforeningen viser veien for nullutslipp