Hopp til innhold

Forslag til statsbudsjett 2023: Foreslår fortsatt mva-fritak for elbiler i eksisterende leasingavtaler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

SAMME SOM FØR: Leaser du elbilen, slipper du den varslede momsen.

I 2023 er det varslet toppmoms på elbiler, enten bilen kjøpes eller leases. Men regjeringen foreslår at eksisterende leasingkontrakter ikke endres.

Elbiler som leases har i dag momsfritak på samme måte som elbiler som kjøpes. I vår vedtok Stortinget å innføre såkalt toppmoms på elbil, altså moms for den delen av kjøpsbeløpet som er høyere enn 500.000 kroner fra 2023.

For elbiler som leases, ikke kjøpes, skrev regjeringen i revidert nasjonalbudsjett i vår at: «Hensikten er at omleggingen ikke skal gjøre det dyrere å lease elbiler som i dag koster under 500.000 kroner».

Med dette varslet de altså at leasingavtaler for elbiler som koster mer enn 500.000 kroner vil få noe moms på månedsbeløpet, men ordningen for hvordan dette skulle beregnes var ikke klar.

Elbiler i eksisterende leasingavtaler beholder mva-fritaket

Flere av Elbilforeningens medlemmer har spurt om hva toppmomsen vil bety for elbilister i allerede inngåtte leasingkontrakter. I dag kom svaret fra regjeringen:

«For leasingkontrakter inngått før 1. januar 2023 skal det ikke beregnes merverdiavgift forutsatt at kjøretøyet ble levert til kunde før dette tidspunkt. Dette gjelder også dersom ny leietaker trer inn i den eksisterende leasingavtalen. Forlengelse av eksisterende leasingavtaler likestilles i denne sammenheng med ny avtale.»

Elbilforeningen har lenge jobbet for at man ikke skal betale moms for avtaler som allerede er inngått, slik regjeringen nå går for.

Regjeringen må få ordningen godkjent hos ESA (Eftas overvåkingsorgan som fører tilsyn med EØS-avtalen) før den iverksettes.

Forslag til statsbudsjett 2023:

Tidenes verste elbilbudsjett

Toppmoms i nye leasingavtaler

Forslaget om toppmoms vil også omfatte dyrere elbiler i nye leasingkontrakter, bekrefter regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Regjeringen foreslår at dette vil gjelde alle kjøretøy som leveres til kunde etter 31. desember 2022. Dette vil også gjelde for kjøretøy som er registrert før 1. januar 2023, dersom leasingavtalen effektueres
etter denne dato.

I forslaget til statsbudsjett presenterer de en formel for hvordan de tenker å beregne moms på månedsbeløpet forbrukerne betaler. Formelen skal i praksis tilsvare det forbrukere som kjøper elbil betaler i toppmoms.

Nybilsalget i september:

─ Forurensende biler burde ikke vært på topp-ti-lista

Organisasjoner som Norges Bilbransjeforbund har tidligere varslet at en toppmoms-ordning krever større administrative endringer. Konkret har de penkt på de det trengs tilpasninger i regnskapssystemer, og særlig for leasing er dette en stor omlegging.

De har derfor bedt om at avklaringer i hvordan toppmoms skal gjøres i leasing enten kommer tidlig, eller at man forskyver fristen for innføring. Dette har de til nå ikke fått gjennomslag for.

Regjeringen skriver likevel i forslaget til statsbudsjett at de de «vil vurdere om leasingvirksomhetene bør gis noe utsatt frist med å oppkreve (fakturere) og innberette merverdiavgift for leasing av elbiler. Departementet understreker at en eventuell utsatt frist ikke vil berøre merverdiavgiftsplikten.»

Forslaget til statsbudsjett skal nå forhandles om i Stortinget, og regjeringen har varslet at SV er foretrukket budsjettpartner. Endelige avklaringer kommer derfor først i november eller desember.

Les også