Hopp til innhold

Fortsatt gunstig å lade smart: Dette får du i strøm­støtte i september

STRØMSTØTTE TIL FOLKET: Nå er støttesatsene for september klare.

Det er lurt å lade når strømprisen er lavest. Hvor høye strømkostnadene dine blir, vet du ikke før måneden er over. Men nå er støttesatsene for september klare.

Strømstøtten fra myndighetene tar utgangspunkt i den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. Ut fra dette beregnes en støttesats for ulike regioner i Norge.

Dette betyr at man ikke kan vite hva strømstøtten blir før måneden er omme. Nå er septembertallene klare.

Sammenlign forbruket mellom din, naboens og en rekke andre elbilmodeller:

Så lite strøm bruker elbilene

Må overstige 70 øre per kWt for å få strømstøtte

Det er bare i prisområder hvor den gjennomsnittlige strømprisen for måneden er høyere enn 70 øre at man får strømstøtte.

Nytt for september sammenlignet med august, er det at det såkalte strømområdet NO3 (Trondheim) får støtte.

Dette er fordi gjennomsnittsprisen for september var på 75 øre/kWt.

Flere ladeselskaper har skrudd opp prisene:

Du kan spare opptil 100 kroner på én ladeøkt med Ladeklubben

Dette er strømstøttesatsene for september

Her er støttesatsen for september, forutsatt at regjeringens forslag om ny støttesats på 90 prosent vedtas:

* Innbyggerne i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale moms på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette, altså i praksis være lavere.

Statens støtteordning ved høye strømpriser dekker 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre/kWt og gjennomsnittsprisen for måneden. Støttesatsen økes fra tidligere støttesats på 80 prosent, så sant Stortinget gir sin tilslutning til dette, noe som trolig vil skje.

Mann lader elbil

Her får du prisoversikten:

Dette koster hurtiglading

Du bør lade når strømprisen er lavest

– Vi ser at en del forbrukere tror at staten tar størstedelen av kostnaden når strømprisen passerer 70 øre. Det blir feil i praksis, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Som forbruker betaler ikke du gjennomsnittspriser, men helt konkrete spotpriser som varierer fra time til time.

– Du lader elbilen din på et helt konkret tidspunkt. Akkurat da kan strømprisen være høyere eller lavere enn gjennomsnittsprisen for måneden. Men strømstøtten du får, blir den samme fordi den regnes ut basert på gjennomsnittsprisen for måneden, sier Bu.

GIR RÅD: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Se formelen for strømstøtte i faktaboksen lenger ned i denne artikkelen.

– Det er veldig smart å følge med på strømprisen og lade når det er lavest pris. Det er ikke alt strømforbruk som er så enkelt å flytte. Middagen skal lages når det er middagstid. Men lading av elbil er ofte et forbruk du kan flytte, sier Christina Bu.

Prisene varierer, strømstøtten er den samme hele måneden

Her følger et tenkt eksempel fra september på Østlandet:

– Ladet du 10 kWt på elbilen på Østlandet i september så kan det i disse eksemplene bety at du enten betalte 11 kroner eller nesten 55 kroner. Strømstøtten du får for denne ladingen var uansett om lag 32 kroner, sier Bu.

Høye strømpriser i Sør-Norge:

Her er strøm-rådene til deg som elbilist

Den enkleste måten for deg som forbruker å følge med på strømprisen på, er å laste ned appen fra strømselskapet ditt.

Alle som lader hjemme, inkludert i fellesgarasjer til borettslag og sameier, har rett på strømstøtte fra myndighetene i måneder der strømprisen over en måned er ekstra høy.

I borettslag og sameier er det likevel ofte ikke mulig å følge med og tilpasse ladingen etter prisen.

Formel for støttesats strømstøtte september måned:

Støttesatsen er en prosentavdel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. Formelen for beregning er som følger:

(gjennomsnitt områdepris – 70 øre/kWt) x 0,90* x 1,25 (mva)

*Forutsetter at Stortinget vedtar at kompensasjonen økes fra 80 til 90 prosent fra og med september.

1. juli endres nettleia:

Ny nettleie: Nyttige tips til elbilister

Smart lading er bra for både lommeboka og samfunnet

Innretningen på strømstøtten betyr at det finnes eksempler på at du kan lade og deretter få utbetalt mer i støtte enn du betalte, men i praksis er dette noe man ikke vet før etterpå, når måneden er omme og man vet hva gjennomsnittsprisen er.

Men for både deg og samfunnet er det uansett lurt å lade når strømprisen er lavest. Det betyr penger spart for deg.

Og for samfunnet betyr det at du lader når det er mest tilgjengelig strøm, framfor når det er knapphet.

Elbilforeningen anbefaler alle å installere hjemmeladeboks for enkel og trygg lading der du lader til vanvlig.

Dette ble også påbudt fra 1. juli, dersom om du skal etablere et nytt fast ladepunkt:

Det er veldig lurt å installere ladeboks, men:

Ikke forbud mot å lade med stikkontakt

Og helt til slutt:

Strømstøtten fra myndighetene får du ved at den trekkes fra på nettleie-regningen din.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!