Hopp til innhold

Vegdirektoratet konkluderer: Fremdeles 50 prosent miljørabatt for elbil i Ryfast

MINDRE FORDEL: Rogaland elbilforening hadde lenge fryktet at det var i Ryfast den gamle 50 prosent-regelen skulle falle først. Men slik gikk det ikke. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Vegdirektoratet sier nei til den foreslåtte reduksjonen av miljørabatten fordi det ikke finnes lokal enighet. Dermed slipper elbilistene den store takstøkningen som var varslet – i stedet blir det 15 prosent takstøkning for alle.

Denne artikkelen er oppdatert 21. mars:

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, sammen med bomselskapet Ferde, ønsket å svekke den prosentvise miljørabatten for elbiler i Ryfast.

20. mars konkluderte Vegdirektoratet med at det kan de ikke gjøre.

Lå an til å svekke miljørabatten

Miljørabatten er rabatten elbiler har sammenlignet med det forurensende biler betaler.

50 prosent miljørabatt betyr at elbiler betaler halv pris av ordinær takst, mens 30 prosent betyr at elbiler betaler 70 prosent av taksten til forurensende biler.

Ryfast lå an til å bli det første bomprosjektet i Norge som svekket miljørabatten for elbiler fra 50 til 30 prosent. Sånn blir det ikke allikevel.

Strand kommune var uenig i bomselskapets forslag om å svekke miljørabatten. Kommunen ville i stedet beholde 50 prosent miljørabatt.

Siden endring i miljørabatten krever lokalpolitisk enighet, blir nåværende rabatt på 50 prosent stående, konkluderer Vegdirektoratet. Elbilene skal fremdeles betale halv takst av det forurensende biler gjør.

Ny video viser hvorfor miljørabatten i bom er så viktig

Takstøkning for alle

Ferde hadde i sitt forslag til Vegdirektoratet et alternativ 2, som gikk ut på en 15 prosent takstøkning for alle kjøretøy – også elbiler.

Det er dette som nå blir realiteten gjennom Ryfast.

Bompasseringer i Ryfast blir dermed dyrere for alle bilister, men relativt sett mindre dyrt for elbilister enn hva det lå an til før helgen.

De som kjører fossilbil må etter vedtaket betale 22 kroner mer per passering, melder NRK.

For elbilister ligger økningen an til å bli cirka 10,70 kroner. Før betalte elbilistene 71,60 kroner, etter takstøkningen må de betale 82,30 kroner.

Når de nye takstene trer i kraft, er ennå ikke klart.

Nåværende taksterNye takster
Elbil71,6 kroner82,3 kroner
Bensinbil143 kroner164,7 kroner
Dette er de nye prisene når du kjører gjennom Ryfast. Prisene er med AutoPASS-avtale.

Fryktet svekket miljørabatt

Erik DePasquale, leder i Rogaland elbilforening, er lettet over Vegdirektoratets konklusjon:

– Vi vet at miljørabatt i bomring er et viktig argument for å velge elbil. Når miljørabatten beholdes nå på samme nivå, hindrer vi at færre velger elbil framfor fossilbil når de kjøper nye bil, sier han.

Han minner om at 7 av 10 biler i Strand og Stavanger fortsatt er forurensende biler.

– Elbilistene betaler allerede bompenger. Vi har argumentert for å beholde 50 prosent miljørabatt for elbiler. Det vil sikre at det miljøvennlige bilalternativet klart også lønner seg i fremtiden.

KRITISK TIL VEDTAKET: Elbilmålene er ikke nådd, sier Erik DePasquale, leder i Rogaland elbilforening. Han frykter at en svekkelse av miljørabatten betyr at færre bytter ut fossilbilen med elbil.

Først ute i en dårlig klimakonkurranse

Ryfast er det første prosjektet i Norge som ønsket å ta i bruk muligheten for å svekke den prosentvise miljørabatten.

Inntil nylig var den nasjonal regelen om miljørabatt at elbiler skal ha minimum 50 prosent rabatt sammenlignet med takstene på forurensende biler.

I statsbudsjettet åpnet imidlertid regjeringen for at elbiler skal kunne betale maksimalt 70 prosent av av normaltakst.

Dermed er det anledning til å redusere rabatten for elbil til minimum 30 prosent – dersom det er lokal enighet om dette.

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, er fornøyd med at Strand kommune nå avverget det første forsøket på dette.

– Stor miljørabatt i bomringen har vært en av bærebjelkene i elbilpolitikken. Strand kommune gjør at denne store effekten kan fortsette videre i Ryfast, sier hun.

Det er viktig for å nå målet Stortinget har satt om at alle nye biler i 2025 og årene etterpå skal være elbiler, mener hun.

GLAD FOR RYFAST-UTVIKLINGEN: Kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen.

Det kanskje aller viktigste her er likevel det prinsipielle, mener Berge.

– Fremdeles finnes det ingen bomprosjekter som gir mindre enn 50 prosent miljørabatt i bom. Lokale politikere er dermed mer ambisiøse enn Stortinget, slik situasjonen er i dag. Det bør fortsette, mener hun:

– Dersom ingen bompengeprosjekter svekker miljørabatten, er det bra for både klimagassutslippene og elbilsatsingen i Norge.

Elbilforeningen mener at å velge utslippsfrie biler alltid skal lønne seg framfor bensin- og dieselbil, og at miljørabatt for elbil må være en vanlig ordning.

Elbil-interessert? Dette bør du få med deg:

Vårens store elbil-happening

Lang diskusjon

Det har vært mye fram og tilbake om takstøkningen i Ryfast – veiforbindelsen som består av de to tunnelene Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen. Her er prisene fra sist justering 1. juli 2022.

Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune ønsket i utgangspunktet å øke takstene for forurensende biler med 10 prosent og elbiler med 50 prosent. Det ville svekket miljørabatten fra 50 prosent til 30 prosent. Det var denne endringen kommunestyret i Strand sa nei til.

Til tross for lokal uenighet innstilte bomselskapet Ferde på å svekke miljørabatten, noe Vegdirektoratet nå altså har sagt nei til.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også