Hopp til innhold

Ny video viser hvorfor miljørabatten i bom er så viktig

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Miljørabatt i bommen er god miljøpolitikk. Se den nye videoen fra oss i Norsk elbilforening her.

Der det er bom med miljørabatt er det flere elbiler og færre forurensende biler, viser Norsk elbilforenings undersøkelser. Biler uten utslipp hindrer luftforurensing lokalt, samtidig som de kutter klimagassutslipp for hele Norge. Miljørabatt i bommen er miljøpolitikk som fungerer, er innholdet i en ny video Norsk elbilforening har lagd. Se video under!

– Det sterkeste virkemiddelet

– Miljørabatten for elbiler ved bompassering er det aller sterkeste virkemiddelet man har i fylker og kommuner har for å kutte utslipp i transportsektoren. Lokalpolitikere bør ikke gi fra seg muligheten til å gi stor miljørabatt dersom de faktisk ønsker å kutte utslipp, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening.
KLAR TALE: Kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening.
– Vi har sett hvor negativ effekt for tidlig innfasing av betaling og for stort kutt i miljørabatten har hatt å si for elbilutviklingen. Elbilveksten flater ut når man kutter i miljørabatten, og jo nærmere taksten til bensin- og dieselbil man kommer, desto dårligere går det. Ett tydelig eksempel på dette så Elbilforeningen i Rogaland i 2019. Der ble det vedtatt å halvere miljørabatten rundt Stavanger. Da flatet elbilandelen i nybilsalget helt ut en periode, dokumenterte Elbilforeningen i sin bompengerapport i fjor.   Samtidig suste elbilsalget i Kristiansand og kommunene rundt forbi for første gang i historien. I Kristiansand har man nemlig bevart 100 prosent miljørabatt for elbilene sine. LES OGSÅ: Skivebom i bompengerapport

Politisk hestehandel

I mange fylker pågår det nå en politisk kamp rundt betaling for elbil i bompengeprosjekter. Stortinget har vedtatt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det forurensende biler betaler i bommen. Men akkurat hvor stor miljørabatten skal være bestemmes lokalt. Desto større rabatt, desto større effekt, og størst effekt har det dersom elbil får 100 prosent miljørabatt. Det heter seg at kommune og fylke må ha “likelydende vedtak” for at endringer i bompengetakst skal innføres. Det vil si at det ikke hjelper for et fylkesting å vedta 50 prosent hvis en kommune vedtar 20 prosent. Blir de ikke enige da, blir det status quo.  I Trøndelag forhandles det nå mellom Trondheim kommune, som ønsker 20 prosent elbiltakst, og fylkeskommunen, der flertallet har gått for 50 prosent elbiltakst.   Formannskapet i Trondheim må til slutt godkjenne et resultat av disse forhandlingene for at det skal være gyldig som vedtak i Trondheim.  Fylkesrådmannen foreslo opprinnelig 20 prosent. Fylkestinget vedtok 50 prosent. Etter dette vedtok bystyret i Trondheim 20 prosent takst (80 prosent rabatt).  LES OGSÅ: Bompengestrid i Trøndelag. I Innlandet vedtok fylkestinget allerede før sommeren i fjor at alle bomstasjoner i Innlandet fylke skulle redusere miljørabatten til 50 prosent (altså at elbiler må betale 50 prosent).   Dette er nå sendt ut på høring til alle berørte kommuner. Lillehammer kommune har allerede signalisert at de ikke vil være med på denne økningen. Det er vedtatt enstemmig i komite, skal opp til bystyret 25. mars.   I Vestfold og Telemark vedtok fylket og Skien i 2020 å innføre 50 prosent for elbil i Grenlandspakken. Porsgrunn sa imidlertid nei og mente man skulle vedta 25 prosent takst ved 25 prosent elbilandel i passeringer, og vente med 50 til halvparten av bilene som passerte var elbiler. Dette er i tråd med innspill fra Vestfold og Telemark elbilforening.   LES OGSÅ: Vil vente med bompenger i Vestfold og Telemark

Trinnvis betaling

Elbilforeningen er helt tydelig på hva som må til om vi skal velge miljøvennlige biler. – Elbiler skal bidra til å finansiere samferdsel, men det er viktig at det alltid skal lønne seg å velge miljøvennlig. Og jo kortere man har kommet i elbilutviklingen, desto sterkere tiltak behøver vi, sier Unni Berge i Norsk elbilforening. – Når elbiler utgjør 25 prosent av passeringene, kan man innføre 25 prosent betaling. Og så må man vente med 50 prosent betaling til halvparten av bilene som passerer er elektriske.   Norsk elbilforenings nye video viser at når folk velger biler uten utslipp, så betyr det mye for felleskapet. Rådet fra Elbilforeningen er å la elbiler passere uten betaling når elbilandelen er lav  slik man har gjort med suksess mange andre steder. Elbiler skal bidra til å finansiere samferdsel, men det er viktig at det alltid skal lønne seg å velge miljøvennlig. Biler uten utslipp hindrer luftforurensing lokalt, samtidig som de kutter klimagassutslipp for hele Norge.