Hopp til innhold

Slik blir Oslo-budsjettet for elbil: Nå er det billigere å være elbilist i Oslo

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra. 1. oktober ble bomtakstene satt ned for elbiler i Oslo-bommene. Samtidig legger byrådet 168 millioner kroner i potten for å bygge ut ladeinfrastruktur.

Tidligere la byrådet fram forslag til budsjett for Oslo i perioden 2022–2025. Det bærer preg av behov for å spare etter dyre korona-år, men elbil ser fortsatt ut til å være et satsingsområde.  

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 52 prosent i 2023, og 95 prosent sammenlignet med 2009.

Budsjettet inneholder en rekke elementer som skal få fart på den videre elektrifiseringen.

De mest fremtredende tiltakene for elbilister i budsjettet er:

Fortsetter nullutslippsgrep i bomringen

Først ut er en gave til elbilistene. For fra 1. oktober ble det billigere å være elbilist i Oslos bomringer, noe som betyr at elbilister skal betale under 30 prosent av normaltakst utenom rushtiden og rundt 40 prosent i rushtiden.

På Bygrensen og i Osloringen senkes takstene med 3 kr i rushtid og 4 kr utenfor rushtid. I indre ring senkes takstene med 3 kr utenfor rushtid og 1 kr i rushtid.

I budsjettet varsles det enda flere bompengetiltak for å redusere utslipp fra veitrafikken. Økte bompenger kan bli en realitet, men det presiseres at det samtidig siktes mot å øke differansen mellom takster på fossile kjøretøy og nullutslippskjøretøy.

– Vi forventer at kommunen stadig styrker incentivene for å velge elbil, også i bomringen. Dette er et sterkt signal til alle som er i tvil om at det kan være lurt å velge elbil neste gang man kjøper ny bil, sier leder i Oslo og Akershus elbilforening, Per Maltun.

Ifølge en rapport fra Norsk elbilforening er miljørabatten for nullutslippsbiler i bomstasjoner en avgjørende faktor for at folk velger elbil, og er en av nøkkelfunksjonene til det norske elbileventyret.

Les om om de nye takstene her.

168,5 millioner til ladeinfrastruktur

Byrådet øker også investeringene i ladeinfrastrukturen betydelig. Neste års budsjett økes fra 35,5 millioner til 50,5 millioner. Og i de to påfølgende årene skal enda mer dedikeres til ladeutbygging, med 61,5 millioner årlig i 2023 og 2024, før 2025 har fått tildelt mer beskjedne 30,5 millioner.

Dette er en betydelig økning fra de siste årenes satsning. Det gjenspeiler en elektrifisering som kommer for fullt i hele transportsektoren, og at ladebehovet vil øke kraftig de kommende årene.

Per Maltun er fornøyd med at kommunen tar inn over seg den raske elektrifiseringen, men minner om at man ikke må glemme at de som bor i Oslo, og som er avhengig av gateparkering fortsatt venter på et skikkelig ladetilbud.

OPPFORDRER: Per Maltun, leder av Oslo og Akershus elbilforening.

– Det er veldig bra at byrådet nå legger penger og energi i ladetilbudet. Men byrådet må også huske å bruke denne økningen på å bygge ut lading til dem som ikke har egen parkeringsplass, slik at de også velger elbil, sier han.

Oslo og Akershus elbilforening har gjentatte ganger påpekt overfor Oslo kommune hvor viktig det er å bygge ut et godt offentlig «hjemmeladetilbud» for dem som bor i Oslo og ikke har tilgang til egen parkering.

– Oslo kommunes offentlige ladetilbud er i praksis et tilbud om hjemmelading til dem som ikke har tilgang til det, og vi vet at tilgang til hjemmelading er en avgjørende faktor for at folk velger å bytte fra fossilbil til elbil, sier Maltun.

Elbilforeningen mener at når Oslo kommune skal sørge for et godt kommunalt ladetilbud, bør det være Oslos innbyggere sine behov som ligger til grunn for utformingen. Det innebærer at kommunen må ha mange nok ladere, systemet må være enkelt å bruke, rimelig priset og laderne må finnes der bilene oftest skal stå stille.

Snart blir det igjen billigere med elbil i Oslo-bomringene

Like stor rabatt for elbiler ved parkering

I mars 2020 innførte Oslo betaling for parkering, også for elbiler, samtidig som bensin- og dieseltaksten økte tilsvarende. Elbilistene i Oslo betaler nå rundt 15 prosent av normal parkeringsavgift.

I budsjettet foreslår byrådet takstøkning på 25 prosent for parkering i gul sone, inkludert fremmedparkering i beboersonene. Takstøkningen vil gjelde både for fossilbiler og elbiler.

– Det er bra at man viderefører en betydelig rabatt for elbiler, i en tid der stadig flere kommuner innfører både 50 prosent og til og med 100 prosent betaling, sier Maltun.

Man må slippe å bruke to apper for å parkere og lade samtidig, og ikke minst fjerne tre-timersregelen.

Per Maltun, leder av Oslo og Akershus elbilforening

Oslo og Akershus elbilforening er derimot kritisk til at Oslo har for kompliserte betalingsløsninger for elbil rundt parkering og lading.

– Vi har ved flere anledninger det siste året stilt krav til kommunen om at man må slippe å bruke to apper for å parkere og lade samtidig, og ikke minst fjerne tre-timersregelen.

For at forbrukerne skal være tilfredse med løsningene, mener Oslo og Akershus elbilforening at løsningene for parkering må være enhetlige og intuitive, at start- og sluttprosedyrer er enkle og ikke minst må det være en løsning der stolpene er tydelig merket med nødvendig informasjon (inkl. ladekapasitet på ladepunktet).

Drosjer

I budsjettet legger Oslo-byrådet også fram en post på 5 millioner til etablering av 6 nye ladepunkt for elektriske drosjer i 2022. I tillegg til utbyggingen presenteres det ulike pilotprosjekter, som for eksempel at de skal tilrettelegge for prioritet av nullutslippskjøretøy på drosjeholdeplasser, dedikert ladeinfrastruktur og støtteordning for hjemmelading til drosjesjåfører.

Å elektrifisere drosjenæringen, bidrar både til at store aktører kjøper inn elbiler og dermed bidrar til økt produksjon, samtidig som mange passasjerer blir vant til at elbil er det foretrukne kjøretøyet.

– Det er en forutsetning for den vedtatte innføringen av nullutslippskrav for drosjer i 2024 at kommunen bidrar til å legge til rette for ladeinfrastruktur, sier Per Maltun.

Lanserer Viggo el-taxi i Oslo

Et budsjett som forplikter

Det fremlagte budsjettet er et tydelig signal for videre elektrifisering. Byrådet viser muskler og satser med flere friske penger, samtidig som de beholder elbilfordelene i bom og parkering.

Oslo kan bli første storby i Norge hvor alle nybilkjøpere velger nullutslipp. Et slikt budsjett forplikter også til å bruke disse midlene smart.

– Nå gjelder det å være smarte. Ladetilbudet må bygges ut slik at det blir enkelt for alle som trenger bil i Oslo å velge elbil, uansett om man bor i hus med egen garasje eller bruker gateparkeringen på Lambertseter, sier Maltun.

Og når det gjelder miljørabatten i bomringen, avslutter han med en tydelig beskjed til byrådet:

– Etter å ha lekt jojo med miljørabatten de siste årene, forventer jeg at den nå blir opprettholdt eller styrket de neste årene. Innbyggerne må føle seg trygge på er at det lønner seg å bytte til elbil både i det korte og det lange perspektivet, avslutter styrelederen i Oslo og Akershus elbilforening.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også