Hopp til innhold

Regjeringens etterlengtede ladestrategi kom i dag: Krav om kortbetaling på ladestasjoner kommer

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KOM SOM JULEKVELDEN PÅ KJERRINGA: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterte i dag regjeringens lenge bebudede ladestrategi. Den legger mange fornuftige føringer for fremtidens elbillading, og utgjør et solid gjennomslag for Elbilforeningen. Alle foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

Dette har vi venta på lenge. Like før jula setter inn er ladestrategien – som Elbilforeningen har etterlyst i årevis – her. Den varsler enklere lading i framtida.

Samtidig som Oslo kommune tilsynelatende gikk til krig mot egne borgere uten mulighet for hjemmelading, har regjeringen i dag endelig levert på sitt eget løfte om å levere den nasjonale ladestrategien før 2023 var omme.

Norsk elbilforening har i en årrekke jobbet på for mer forbrukervennlig lading, og i dag kom viktige avklaringer som vil kunne gjøre livene til et stadig økende antall norske elbilister enklere i årene som kommer.

Varsler krav om kortbetaling på ladestasjoner

– Mange års kamp for forbrukervennlig lading har gitt resultater. I dag jubler vi over at regjeringen varsler krav om mulighet for kortbetaling på nye hurtigladere fra 2023, og etter hvert også på eksisterende, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Forslaget skal først på høring, før det avklares når fristen for ettermontering blir satt. I EU er dette kravet satt til 2027. Elbilforeningen mener ettermontering bør skje fortløpende og være i mål innen 3-4 år.

Den nasjonale ladestrategien viser til Elbilforeningens spørreundersøkelse «Elbilisten»:

«Ifølge Elbilforeningen, mener 90 prosent av respondentene i foreningens årlige spørreundersøkelse i 2022 at det er komplisert med mange apper og operatører. Dette er vesentlig flere enn i fjor, da 75 prosent mente det samme. 80 prosent av respondentene ønsker å kunne betale med betalingskort direkte på laderen (tæpping). Også denne andelen har økt, fra 71 prosent i 2021.»

FORNØYD: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu var ikke spesielt fornøyd med tanke på hva regjeringens statsbudsjett resulterer i for kommende elbilister, men mener dagens ladestrategien gir håp om en enklere ladehverdag i fremtiden.

– Våre medlemmer har blitt hørt. Dette er en viktig seier og kravet om kontaktløs kortbetaling har stor betydning for at elbil skal bli for alle. Det må det være mulig å lade uten å opprette mange ulike kundeforhold, sier Christina Bu.

Det blir krav om enhetlig og lett tilgjengelig prisinformasjon

Generalsekretæren i Elbilforeningen er også fornøyd med at det nå vil bli stilt krav om tydelig informasjon om hva det koster å lade fysisk på selve ladestasjonen.

– Det bør være like enkelt å lade elbilen som å fylle bensin og diesel. Da må det være lett å betale og man må skjønne hva det koster. Med regjeringens etterlengtede ladestrategi, kan vi konstatere at vi er kommet mange skritt nærmere dette målet.

KLARE FOR ENDRINGER: Elbilforeningens Christina Bu og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var skjønt enige om hva norske ladestasjoner trengte allerede da de møttes tidligere i høst under åpningen av Norges første UnoX-ladestasjon. Der man kan tæppe/betale med kort og mobil. Etter dagens ladestrategi vil dette bli standard på ladestasjonene fremover.

Elektrifiseringen av veitrafikken betyr storstilt ladeutbygging

Kunnskapsgrunnlaget til ladestrategien peker på at Norge må ha en storstilt ladeutbygging i årene som kommer for å gi lading til elbilene. I tillegg må man starte med å planlegge for lading av tungtransport.

I dag er det 5372 hurtigladere i Norge. Kunnskapsgrunnlaget til ladestrategien legger til grunn at man bør ha rundt 9000 hurtigladere i 2025 og 11 000 i 2030. I tillegg trenger man om lag 1500 – 2000 ladere til tunge kjøretøy i 2030.

– Dette viser hvilken formidabel utbygging som må gjøres i årene som kommer for å klare å kutte klimagassutslipp slik vi har planlagt, sier Christina Bu.

Samferdselsdepartementet viser i pressemeldingen til at tunge kjøretøy i 2021 sto for utslipp av 2,9 millioner tonn CO2:

«Det tilsvarer en tredjedel av alle utslipp fra veitrafikken. Hvis 50 prosent av tungbilene som kjører på norske veier hadde vært elektriske i 2021, hadde utslippene vært nesten halvannen millioner tonn mindre.»

– Gjeldende mål er at 50 prosent av lastebilene skal være nullutslippskjøretøyer i 2030. Med ladestrategien skal vi få på plass en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering. Videre er det behov for å gi støtte til den første infrastrukturen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fersk ladeaktør åpnet sine første ladere i dag:

Dette er et sjeldent syn i Norge – og ja, du kan betale med kort

Det trengs effektivt strømnett og tilgang til areal

– Når hele transportsektoren skal bli nullutslipp, må strømnettet vårt brukes mer effektivt. I ladestrategien ser vi på utfordringer knyttet til kraftnettet, og foreslår tiltak som blant annet skal bidra til mer effektiv saksbehandling i nettselskapene, sier samferdselsministeren.

Han peker også på at ladestasjoner trenger areal, og særlig gjelder dette for lading av tunge kjøretøy.

Innspill til ny ladestrategi:

Trenger mer enn dobbelt så mange hurtigladere innen 2025

– Det er kommunene som har ansvaret for å sette av tilstrekkelig arealer til ladeinfrastruktur. I strategien vil vi komme med tiltak knyttet til å gi veiledning og styringssignaler til kommunene, sier Nygård.

Ladestrategien i kortform – regjeringen vil:

  • Sende på høring et forslag om å stille krav om kortbetaling og/eller kontaktløs betaling (NFC) ved alle nye ladepunkter over 50 kW fra 2023, og at det vil bli satt en frist for ettermontering ved eksisterende ladepunkter.
  • Stille krav om enhetlig prisopplysning for lading, og at prisinformasjonen skal være lett tilgjengelig før lading, slik at man enkelt kan sammenligne priser på tvers av ladeoperatører.
  • Innføre krav om at offentlig tilgjengelige ladestasjoner leverer sanntidsinformasjon/dynamiske data om laderne er ledige eller opptatt, samt driftsstatus til NOBIL-databasen.
  • Be Statens vegvesen initiere utvikling av en brukervennlig felles app for navigasjon, booking og eventuell betalingsløsning for tunge kjøretøyer, i samarbeid med markedsaktørene.
  • Medvirke til at det etableres en norsk standard for universell utforming av ladeinfrastruktur.

Opptil 170 prosent prisøkning på ladestolpene fra torsdag:

Sjokkøkning på ladeprisene i Oslo

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også