Hopp til innhold

Statens vegvesen anbefaler å fjerne elbilfordeler: – Krigserklæring mot elbil og klima

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

OPPRØRT: Kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen raser mot anbefalingene Statens vegvesen i dag ga til regjeringen. Dersom forslagene skulle tas til følge vil det gå sterkt utover klimautslippene fra veitrafikken, mener hun.

«En krigserklæring mot elbilsatsingen», tordner Elbilforeningen om Vegvesenets råd til regjeringen om å fjerne miljørabatten i bomringene.

Statens vegvesen mener at takstene for elbilene i bomringene bør øke til 70 prosent av full takst.

Og ikke bare det: Fra 2025 bør elbiler og bensin/dieselbiler belastes likt i bomringene i de store byene.

Det kom frem i en pressekonferanse i dag, der Statens vegvesen la frem sine anbefalinger for fremtiden rundt de mest sentrale bruksfordelene for elbiler.

Kollektivfeltet også under lupen:

Advarer regjeringen: – Må unngå å skape usikkerhet

Kan ikke ha vurdert klimaeffekten av egne råd

Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet i mai ba Statens vegvesen om å vurdere fordelene for elbiler knyttet til bompengebetaling, parkering og tilgang til kollektivfelt i og i nærheten av byområdene.

I dag har Vegvesenet altså kommet med sine anbefalinger, og forslagene faller ikke i god jord hos Elbilforeningen, for å si det mildt:

– Statens Vegvesens forslag om å avvikle miljørabatten for elbiler er en krigserklæring mot både klimaet og den viktige elbilsatsingen.

Det sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, etter å ha hørt rådene til regjeringen om elbilfordeler i byområdene.

– Statens vegvesen foreslår i realiteten at bensin- og dieselbiler skal styrke sin konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk, sier hun.

Berge har lest gjennom Statens vegvesens utredning, og mener den knapt vurderer klimaeffekten av rådene de serverer.

– Det er helt uforståelig at Statens vegvesen mener at miljørabatt i bomringen ikke påvirker viljen til å velge elbil i årene som kommer, når vi vet at dette har vært et av de viktigste virkemidlene i elbilpolitikken til nå. Vi skal styre mot utslippsfritt nybilsalg i 2025.

Forhandlingene om Oslopakke 3 i gang nå:

– Bompengerabatt avgjørende for at Oslo skal nå klimamål

Feil oppskrift å styrke fossilbilens konkurransekraft

– I sin iver etter at elbiler ikke skal konkurrere ut kollektivtransporten foreslår de å avvikle et av de viktigste virkemidlene i norske elbilpolitikk, sier Berge.

Hun forventer nå at regjeringen forkaster rådet fra Vegvesenet.

– Vi er for at flest mulig skal kjøre kollektivt i by, men å svekke elbilenes konkurransekraft mot fossilbilene, er ikke veien å gå for å komme dit. 

Hun viser til at den såkalte 50-prosentregelen, som innebærer at elbiler maksimalt skal betale halvparten av fossilbilene i bomringen, handler om prisdifferanse mot nettopp fossilbiler, ikke om kollektivtransport.

– Nå som heller ikke det totale momsfritaket for elbiler skal gjelde lenger, vil vi advare sterkt mot å også fjerne den viktige 50-prosentregelen. Regjeringen må se kjøps- og bruksfordeler i sammenheng slik at vi styrker elbilens konkurransekraft, sier Berge.

Revidert nasjonalbudsjett:

Lettet over at regjeringen går for toppmoms på elbiler

Dette foreslår Statens vegvesen:

Takster i bomringen:

Vegvesenet anbefaler at dagens maksimale sats for elbiler heves fra 50 til 70 prosent av taksten for fossile personbiler. Det legges opp til lik takst for elbil og fossilbil fra 2025, men med forbehold om at vi når målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025

Kollektivfelt:

Vegvesenet foreslår at krav om passasjer(er) i bilen fases inn.


Parkeringsplasser for elbil:

Det skal fortsatt være opp til den enkelte kommune å regulere takstene for parkering.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!