Hopp til innhold

Forhandlingene om Oslopakke 3 i gang nå: – Bompengerabatt avgjørende for at Oslo skal nå klimamål

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

MILJØRABATT I BOMRINGEN SENTRAL FOR KLIMAMÅL: Per Maltun, leder for Oslo og Akershus elbilforening, mener politikerne nå må veie viktigheten av å nå hovedstadområdets klimamålsettinger opp mot verdien av økte bompengeinntekter fra elbilistene.

Hver fjerde elbilist i hovedstadsregionen sier de ikke ville kjøpt elbil uten miljørabatt. Dette må politikerne ha i bakhodet når de nå forhandler om bompengeøkning, sier lokallagsleder.

Tirsdag skrev Aftenposten at den såkalte Oslopakke 3, som finansierer samferdselsprosjekter i hovedstadsområdet, har behov for mer penger framover.

Utgiftene til en rekke av de pågående og fremtidige samferdselsprosjektene i Oslopakke 3 – som staten, Oslo og Viken dessverre i varierende grad klarer å samarbeide om – har økt formidabelt.

Denne uken samles politikere fra Oslo og Viken rundt forhandlingsbordet. Debatten vil blant annet handle om bompengenivået for bilister i og rundt Oslo.

Dette skaper også uro blant elbilister, som har opplevd at takstene har gått opp og ned som en jojo den siste tiden.

Elektrisk øybåt på vannet og 180 nye elbusser på vei:

Stadig mer elektriske Oslo

Elbilsalget påvirkes av miljørabatt i bom

Forhandlingene om Oslopakke 3 starter samtidig med meldingene om rekordhøyt norsk elbilsalg i 2021.

Oslo-regionen er intet unntak. 68,6 prosent av nybilkjøperne i regionen valgte elbil i 2021. Det er en oppgang på ni prosentpoeng fra 2020.

Men Osloområdet ville neppe opplevd en så kraftig oppgang uten miljørabatten i bomringen.

Om man trekker fra elbilistene som sier de ikke ville kjøpt elbil uten miljørabatten i bomringen, ville elbilandelen av nybilsalget i Oslo og kommunene rundt vært på 50 prosent, og ikke 68,6 prosent som i dag.

Per Maltun, leder i oslo og akershus elbilforening

27 prosent av elbilistene i Oslo og kommunene rundt bomringen svarte i fjor «nei» på spørsmål om de ville kjøpt elbil uten miljørabatten i bomringen.

Det kom frem i fjorårets utgave av Norsk elbilforenings årlige spørreundersøkelse, «Elbilisten».

– Dersom man regner på salgstallene og trekker fra de elbilistene som sier de ikke ville kjøpt elbil uten miljørabatten i bomringen, ville elbilandelen av nybilsalget i Oslo og kommunene rundt vært på 50 prosent, og ikke 68,6 prosent som i dag, sier leder i Oslo og Akershus elbilforening, Per Maltun.

Vi må tilbake til 2019 for å finne så lave tall for hovedstadsregionen.

– Dette er en klar beskjed fra forbrukerne der ute som forteller at elbilutviklingen ikke går av seg selv. Det er viktig at de som nå forhandler forstår dette, understreker Maltun.

– Nå må politikerne som skal forhandle om bompengenivået huske at det er elbilinsentivene i den samme bomringen som bidrar til at vi nå er på vei til å nå klimamålene om lavere utslipp fra veitrafikken i området vårt.

Finansbyråden i Oslo:

– Nå må vi slutte å selge fossilbiler


Mål om nullutslipp på Oslo-veiene i 2030

Oslo kommune har vedtatt at alle biler som kjører i Oslo i 2030 skal være nullutslippsbiler. Dette målet er oppsiktsvekkende ambisiøst, fordi det ikke bare omhandler nye biler, men alle biler totalt sett.

Biler i Norge har en levetid på 15-20 år, og det er altså bare åtte år til Oslo kun vil ha nullutslippsbiler på veiene.

Ergo: Jo lenger det tar før alle nye biler i Oslo er elektriske, jo lenger vil det ta før hele bilparken er utslippsfri.

– Det sier seg selv at Osloregionens viktigste lokalpolitiske virkemiddel for å motivere nybilkjøperne til å bytte til elbil, må bestå om Oslo skal klare å nå sine egne ambisiøse klimamål, sier Maltun.

På disse ladestolpene i Oslo kan du få raskest lading for minst penger


Over 1 av 5 elbilister ville ikke kjøpt elbil uten miljørabatten

Statistikken viser at kommuner som har tilknytning til bompengeprosjekter, har vesentlig høyere elbilandel enn kommuner uten.

Stortinget har bestemt at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av normaltakst ved alle landets bomprosjekter. Dette er et avgjørende element i elbilpolitikken som skal bidra til å nå målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg innen 2025.

Ser vi på tallene, ser vi at elbilandelen i nybilsalget i de fire store bomregionene er høyere enn i Norge som helhet:

REKORDÅRET 2021: Dette er fasiten for elbilandelen av nybilsalget i 2021 i de fire største bomregionene i Norge. Alle disse regionene drar landssnittet opp.

I 2021 ble elbilistene i disse regionene spurt om de ville kjøpt elbil uten miljørabatten i bom. Flest skeptiske finner vi i hovedstadsregionen, der hele 27 prosent av respondentene svarte et klart «nei».

UTEN MILJØRABATT: Slik kunne elbilsalget sett ut uten miljørabatt i bommen i disse områdene, om man tar hensyn til forbrukerne som sier de ville droppet elbilkjøpet uten miljørabatt. Mellom 20 og 27 prosent svarer «nei» på spørsmålet om de ville kjøpt elbil uten miljørabatten i bom i undersøkelsen «Elbilisten 2021».

– For å sikre den positive trenden vi er inne i med elektrifiseringen av bilparken, mener vi at politikerne må fortsette å legge til rette for elbiler totalt sett, konkluderer Maltun i Oslo og Akershus elbilforening.

– Pakken av virkemidler tilgjengelig for elbilistene bør derfor snarere forsterkes ytterligere en tid fremover gjennom økt tilgang til parkering og økte lademuligheter – og ikke minst miljøprising i bom.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!