Hopp til innhold

Revidert nasjonalbudsjett: Lettet over at regjeringen går for toppmoms på elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

LETTET: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening roser regjeringen og SV for å velge toppmoms fremfor en subsidieordning. Foto: Jamieson Pothecary

Regjeringen og SV er enige om å innføre toppmoms på elbiler til over 500.000 kroner. Dermed skrotes den varslede subsidieordningen.  

Elbilforeningen roser enigheten mellom SV og regjeringen om å fase inn moms på elbiler via en reell toppmomsmodell.

Forhandlingsresultatet gir forbrukerne forutsigbarhet for nivået på elbilmomsen frem til 2025. 

– Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak, og det gir trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes, og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.  

Regjeringen og SV har i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett blitt enige om at det fra 2023 skal innføres moms på elbilers kjøpsbeløp over 500.000 kroner, og at elbilers momsfritak ut over dette skal beholdes frem til 2025.  

– Det er gledelig at når innfasing av moms på de dyreste elbilene varsles fra 2023, sier man også at denne løsningen ligger fast frem til 2025. Det gir trygghet om hva som vil gjelde i en tid der ventelistene på mange elbiler er lange, sier Bu. 

Stor oversikt – her slipper du moms:

Disse bilene får du før nyttår

Lettet over at subsidiestrategien er forlatt 

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen opprinnelig å gå bort fra regjeringsplattformens løfte om toppmoms, og i stedet innføre full moms på alle elbiler for så å kompensere biler til under 500.000 kroner gjennom en subsidieordning

Elbilforeningen kritiserte forslaget om å skifte over til en uprøvd subsidiestrategi.

Revidert nasjonalbudsjett:

Full moms og subsidier: – Ubegripelig dårlig idé

– Vi vil gi honnør til budsjettpartene for dette forhandlingsresultatet. Dette er et svært godt utgangspunkt for å nå Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025. Ved at elbil blir for alle, kan vi inspirere klimapolitikken globalt og bidra til store utslippskutt, sier Christina Bu. 

Med en markedsandel på 80 prosent i første halvår 2022 mener Elbilforeningen at tiden er kommet for å forsiktig starte innfasing av moms på elbil fra 2023, men at måten det gjøres på er viktig.  

– Det er det uhyre smart at man nå velger å stå fast på strategien man har ført i elbilpolitikken i flere tiår, nemlig at kjøpsavgiftene på bil skal sikre at utslippsfrie biler vinner over forurensende biler, sier Bu. 

Bilbransjen raser mot regjeringen:

– Håper og tror dette er et arbeidsuhell

Konkurransefordelen til elbiler skal sikres 

I budsjettenigheten skriver regjeringen og SV at når man nå starter innfasing av kjøpsavgift på elbil, skal fremdeles konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegmenter sikres.

Dette betyr at man kan forvente at miljøprofilen i engangsavgiften på forurensende biler styrkes når statsbudsjettet for 2023 legges frem til høsten. 

Regjeringen har også varslet at den er i gang med å foreslå endringer i momsregelverket for å fjerne skattefordelen for biler med utslipp i leasing, og slik øke elbilers konkurransekraft også her. Dette har Elbilforeningen lenge etterlyst.

Samtidig må man finne ordninger for hvordan toppmoms skal fungere også i dette markedet. Det må også gjøres mer for å øke elbilandelen blant varebiler.  

– Selv om enigheten i Stortinget nå gir mange avklaringer for elbilpolitikken fremover, er det også ting som gjenstår for å sikre at 2025-målet om utslippsfritt nybilsalg nås. Elbilforeningen vil bidra med konstruktive forslag for å sikre at innfasing av moms ikke skader salget, men tvert imot at elbilene fortsetter å ta markedsandeler, avslutter Christina Bu. 

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også