Hopp til innhold

Ny åpenhetslov: – Viktig forpliktelse for batteriindustrien

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

STILLER KRAV: Den nye åpenhetsloven vil bidra til mer dokumentasjon og åpenhet rundt arbeidsforhold og batteriproduksjon.

 Stortinget har nå vedtatt åpenhetsloven, som vil bidra i kampen mot barnearbeid og for å fremme anstendig arbeidsliv i verdens batteriindustri. 

Håpet er at initiativ som dette kan være et bidrag til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i den globale produksjonen av batterier til elbiler, og i verdens vareproduksjonen generelt.  
FEIRER: Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty.
– Dette er en viktig milepæl i arbeidet for et mer ansvarlig næringsliv og noe vi vil feire. Loven vil bidra til likere spilleregler for næringslivet selv og mindre risiko for omdømmetap. Men viktigst av alt er det at den vil bidra til å forebygge brudd på menneskerettighetene, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty. 

Loven sikrer åpenhet

Amnesty har vært en viktig bidragsyter for å få på plass loven, blant annet gjennom initiativ til Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN).  Koalisjonen, som Norsk elbilforening er medlem av, er en bred sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og andre bevegelser som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet. Amnesty skrev i 2016 rapporten “This is what we die for” som dokumenterte farlige arbeidsforhold og bruk av barnearbeid i deler av gruveindustrien i DR Congo, som er viktig leverandør av kobolt til batterier i for eksempel elektronikk og biler. Problemet er omfattende gruver med manuell arbeidskraft, og Kongo har anslått at disse gruvene utgjør om lag 20 prosent av koboltproduksjonen i landet.  Målet med loven er å fremme næringslivets respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester.   Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.  Dette er også spørsmål Norsk elbilforening også opp disse spørsmålene med internasjonal bilindustri med jevne mellomrom.  LES OGSÅ: Her er Elbilforeningens nye politiske program
VIL VITE: Norske elbilister er svært opptatt av hvordan batterier blir til, viser undersøkelser Norsk elbilforening har utført.

Viktig for 9 av 10 elbilister

I spørreundersøkelsen Elbilisten 2021 svarer 89 prosent av norske elbilister at det er viktig for dem at produksjon av elbilbatteriet skjer på en måte som er miljømessig forsvarlig og ivaretar grunnleggende arbeidsrettigheter. 
HYLLER VIKTIG LOV: Kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening.
– Som verdens største forbrukerorganisasjon for elbilister, vil vi gjøre vårt for å bekjempe barnearbeid og brudd på menneskerettigheter i produksjonen av elbiler og alle dets deler.  Åpenhet og kartlegging av hvor i produksjonskjeden det er risiko for menneskerettighetsbrudd, er viktig for å fremme anstendig arbeidsliv, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.   Loven slår fast at offentligheten skal gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  – Denne typen arbeid handler altså ikke om å tro at negative hendelser ikke kommer til å skje, men om at bilindustrien må kartlegge hvor i produksjonen det er risiko, gjøre bidrag for å forhindre det og ha planer for hvordan man håndterer brudd, sier Unni Berge.   NHO-RAPPORT: Nå må det satses på batterier i Norge

Økt oppmerksomhet internasjonalt

Norsk elbilforening mener lover som dette – og andre initiativ internasjonalt – kan bidra til at bilindustrien øker oppmerksomheten sin rundt menneskerettigheter i verdens gruveindustri, stiller flere spørsmål og krav og dermed blir pådrivere for endring.  – Det er langt fra norske bilbutikker, til norske bilimportører og bakover til bilprodusenter, batteriprodusenter og gruveindustri. Kravet til dokumentasjon må tilpasses dette. Men norske bilimportører må forvente at forbrukerne i stadig større grad spør om hvordan produksjonen av biler og batterier skjer, og disse spørsmålene må meldes til bilprodusentene man importerer fra, med forventning om informasjon tilbake, sier Berge.   LES OGSÅ: Ny allianse samler elbil-eiere over hele verden

Disse gjelder loven for

Loven vil omfatte større norske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og i utlandet. Større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er skattepliktige her, omfattes også av loven.   Forbrukertilsynet får ansvaret for å føre tilsyn med loven og gi veiledning til virksomhetene. Forslaget  om å pålegge virksomhetene som omfattes av loven å offentliggjøre varenes produksjonssted, fikk ikke flertall.