Hopp til innhold

Ny NHO-rapport: Nå må det satses på batterier i Norge!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

NY MULIGHET: Norge kan oppnå et batterieventyr med 90 milliarder i omsetning i 2030. Men da må det satses og ikke minst være politisk vilje.

NHO, LO, Norsk elbilforening og en rekke andre aktører overleverte i dag en rapport til regjeringen med en tydelig anbefaling: Nå må det gires om for en sterk industriell satsing på batterier i Norge. Og: Det haster.  

Elbilforeningen har deltatt i arbeidet og stiller seg bak rapporten – sammen med NHO, LO, Norsk Industri, Energi Norge, Equinor, Hydro, Elkem, Freyr, Morrow Batteries, Beyonder, Corvus Energy, Hydrovolt, Siemens Energy, NTNU, Sintef, UiO, IFE, Battery Norway og Bellona.

– En norsk industrisatsing på batterier har et enormt potensial for verdiskapning og arbeidsplasser. Vi vet at etterspørselen etter batterier bare vil øke fremover. Nå må Norge ta en sentral posisjon i denne satsingen, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu Innen få år kan en norsk verdikjede for batterier sysselsette 30.000 personer i Norge, og innen 2030 kan omsetningen ligge på rundt 90 milliarder kroner. Dette tilsvarer eksportinntektene fra norsk fiskerinæring i 2019. LES OGSÅ: Beyonder skal utvikle energilagringssystem for raskere elbillading
SATSER: Batteribedriften Beyonder i Sandnes ett av fire norske batteriaktører. De blir sentrale i et stort EU-støttet utviklingsprosjekt. Foto: Beyonder

Det haster å komme i gang

Det er allerede flere norske batteriinitiativ i mange ledd av verdikjeden. Både når det gjelder utvikling av battericeller, gjenvinning av batterier og forskning på ulike batterisammensetninger.

Den nye rapporten belyser at EU har anerkjent behovet for risikoavlastning for aktørene i bransjen, og at en helhetlig satsing med sterke næringsrettede virkemidler vil være nødvendig for å demme opp for Kinas dominans i verdikjeden.

– Tidligere denne uken slapp det internasjonale energibyrået IEA en bombe: Skal klimamålene nås, kan vi ikke fortsette å åpne nye oljefelt. Norge må nå investere i ny industri og batteriindustri. Det er en av de aller mest lovende mulighetene vi har, sier Bu og legger til: – Men vi vet at toget går nå. Kina er allerede langt på vei, og EU er godt i gang med en storsatsing. Nå må Norge følge på, sier hun.   LES OGSÅ: Fire aktører står klare – men norsk batterisatsing er i fare
KREVER HANDLING: Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Må ha rammevilkår

Det er store muligheter i etableringen av en norsk batteriverdikjede. For å utnytte potensialet anbefaler rapporten at regjeringen lager en strategi for en norsk batterisatsing som gir konkurransedyktige rammevilkår, risikoreduserende virkemidler, rettferdige rammebetingelser og økt satsing på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU).

Vi har tidligere skrevet om mulighetene og utfordringene til den gryende norske batteriindustrien.

Tilgang til det europeiske markedet vil være avgjørende for en norsk batteriindustri, og det arbeides parallelt for at NHO i samarbeid med regjeringen og bransjen arbeider for å følge opp sløse saken om tollbarrierer i EU.  

– Nå handler det om at vi må tørre å satse på en industri som kan gi store og spennende muligheter. Ikke minst er det viktig å understreke at en norsk batteriproduksjon kan gi de grønneste batteriene på markedet. Det er rett og slett ingen grunn til å ikke satse nå. – Dette er et eventyr vi vil være med på, sier Bu. NY RAPPORT: Snart er elbilen billigst å produsere

– Må ha en offensiv strategi

AMBISJONER: Adm.dir. Ole Erik Almlid i NHO.

– Batterier kan bli en stor næring, men det haster å lande konkurransedyktige rammevilkår og sikre investeringer. I tillegg må vi tenke helhetlig og langsiktig om denne næringen, og sikre kompetanseoppbygging, forskning og nødvendig infrastruktur. Derfor trenger vi at regjeringen etablerer en offensiv batteristrategi med ambisjoner for hele verdikjeden, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Batterialliansen står samlet om hva en slik offensiv strategi bør inneholde:

Alliansen foreslår derfor disse konkrete målene for satsingen: Her kan du lese hele rapporten – «Industriell satsing på batterier i Norge»