Hopp til innhold

Så mange elbiler er det per hurtiglader der du kjører

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

FULLT: I Neuberggata på Majorstua finner du seks av Oslos for tiden 154 hurtigladere. I Oslo er det akkurat nå rundt 375 elbiler per hurtiglader.

I Innlandet fylke går det 33 elbiler per hurtiglader. I Oslo er derimot antallet 375 – over 11 ganger så høyt. Sjekk hvordan det står til i fylkene der du ferdes.

I Oslo var det ved årsskiftet registrert nærmere 57.825 elbiler, om vi legger sammen elektriske personbiler og varebiler. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Deler vi dette tallet på 154, som ifølge den nasjonale ladedatabasen Nobil er antallet operative hurtigladere i Oslo per 12. februar i år, ser vi at i hovedstaden må altså 375 elbiler i teorien dele på én og samme hurtiglader. I Troms og Finnmark går det til sammenlikning nå 53 elbiler per hurtiglader, mens i Nordland er antallet 66. For Innlandet er tallet helt nede i 33 elbiler per hurtiglader.  

NB: Se hvor mange hurtigladere det er per elbil i ditt fylke lenger ned i artikkelen

Situasjonen snudd på hodet

– Nå er det selvsagt på så mange vis store geografiske forskjeller på Oslo og de langstrakte fylkene i Nord-Norge, men disse tallene viser at hurtigladersituasjonen i Norge er i ferd med å snus litt på hodet sammenlignet med det vi har vært vant til, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening. Hun sikter til at det nord i Norge knapt fantes hurtigladere overhodet, noe som heldigvis har endret seg en hel del i det siste. Det var også denne solide utbyggingen av hurtigladere i enkelte områder som gjorde det mulig for Elbilforeningen å legge årets store vintertest av elbiler til nettopp Troms og Finnmark. Dette hadde aldri latt seg gjøre for bare et år siden. Men fremdeles gjenstår 15 kommuner før alle kommuner i fylket har et hurtigladetilbud. Les også: Kraftig vekst i antall hurtigladere i Norge i 2020

Må få opp dampen i Oslo

Nå mener Unni Berge og Elbilforeningen at tiden er kommet for å skru opp tempoet på hurtigladerutbyggingen også i Oslo. – 375 elbiler per hurtiglader, det sier seg selv at det ikke er nok. Og med den stadig økende elbilandelen vi ser i hovedstaden, vil antallet elbiler per hurtiglader fort kunne bli enda mye høyere hvis vi ikke får opp dampen. Hun peker på at omtrent en tredjedel av Oslos befolkning bor i leiligheter uten tilgang til fast parkering. – Altså har de heller ingen mulighet for hjemmelading, og er følgelig nødt til å lade på Oslos kommunale ladestolper – eller de må hurtiglade. Berge understreker at selv om mange av Oslos elbilister har størst behov for hurtiglading når de befinner seg i andre fylker, som for eksempel når de skal på helgetur til hytta eller på ferie, er det stadig flere som vil ha behov for denne typen lading også byen. – Næringstransporten i byene skal også bli utslippsfri. Disse aktørene har noen ganger simpelthen ikke tid til annen lading. Hurtigladeinfrastrukturen er avgjørende for å supplere normallading, for eksempel for taxi, påpeker Berge. – Dessuten må vi ikke glemme at  en god del tilreisende til Oslo også vil komme i elbil, og fort vil kunne ha behov for å hurtiglade i byen.

Slik er hurtigladersituasjonen i de ulike fylkene

(Antall elbiler er beregnet med utgangspunkt i OFVs bestandstall per 31.12.2020. Antallet ladestasjoner er hentet Nobil.no per 12.02.2021. – Nå vet vi at veldig mange elbilister i hovedsak hurtiglader utenfor sitt eget fylke, så disse tallene gir ikke i seg selv nødvendigvis grunnlag for å si at et fylke er et mye bedre hurtigladefylke enn et annet. Men tallene gir likevel en indikasjon på hvordan det står til, fastslår Unni Berge.

– Ladekøer utløser ikke automatisk utbygging

At hurtigladertettheten varierer noe i et land som Norge, er helt naturlig, mener Elbilforeningens kommunikasjonsleder. Likevel spør hun seg om variasjonen nå er i ferd med å bli for stor. Og selv et fylke som Innlandet, der det altså er relativt mange hurtigladere sammenlignet med antall elbiler registrert i fylket, har utfordringer med lange ladekøer. NRK meldte i januar for eksempel om lange ladekøer i tursistdestinasjonen Trysil.   Innlandet har dessuten fremdeles ti kommuner uten et hurtigladetilbud. Det store behovet for ny ladeinfrastruktur som følge av elbilsatsingen, gjør at Elbilforeningen har rådet Stortinget til å be om en nasjonal ladeplan fra regjeringen, når de nå behandler klimameldingen på Stortinget. – Ladekøene i Trysil viser at det er ikke så enkelt som at ladekø utløser utbygging. Regjeringen har ansvar for å lage rammevilkår som utløser nok utbygging. I dag har de ikke engang noe svar på hvor mye hurtigladere som trengs i årene framover, sier Unni Berge i Elbilforeningen, og legger til: – Det er vanskelig å lage gode rammevilkår, når man ikke vet hvor man vil.  

En million elbiler om få år

I tillegg til en nasjonal ladeplan, har Elbilforeningen etterlyst framdrift i å endre regelverket for nettleie, siden dagens regler hindrer lønnsomhet i utbyggingen av hurtiglading i områder med lav og ujevn bruk. Skal hurtigladeutbyggingen i Distrikts-Norge holde oppe tempoet i årene som kommer, må olje- og energiminister Tina Bru følge rådet fra NVE om å endre regelverket, mener Elbilforeningen. – Norge kommer til å ha en million elbiler på veiene om få år, mot dagens 350.000. Antall elbiler kommer til å øke i hele landet i årene som kommer, og vårt anslag er at det nasjonalt bør bygges 1250 hurtigladere hvert eneste år fram mot 2025 for å holde tritt med veksten i antall elbiler, understreker Elbilforeningens kommunikasjonssjef. Ovenfor ser du en illustrasjon på hvor stort Norsk elbilforening ser for seg hurtigladerbehovet at vil være i 2025, der de fargelagte hurtigladerne illustrerer hvor vi er i dag. Illustrasjonen baserer seg på Elbilforeningens framskriving av hvordan elbilbestanden sannsynligvis vil være ved utgangen av 2025. – Her ser vi hvordan alle fylkene har en vei å gå, men også hvordan noen fylker har en lengre vei å gå enn andre, avslutter Berge.