Hopp til innhold

Stort litium-funn i Tyskland: Nok til 400 millioner elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

NESTE GENERASJON: Nye litium-forekomster i Tyskland kan sikre leveranser til bilbatterier framover.

Nylig ble det funnet store mengder litium under Rhinen, sørvest i Tyskland. Nå vil flere selskaper å hente ut det verdifulle stoffet til batteriproduksjon.

Det hele omtales nå som Tysklands «hvite gull». For stoffet er gull verdt og brukes i stadig økende mengder som anodemateriale i produksjon av batterier til både elbiler og andre elektroniske produkter. Men litium er mangelvare, og ute i verden står en hel elbilindustri og skriker etter stoffet.

Mest i Amerika

Chile har til nå vært den ledende litium-produsenten, tett fulgt av Argentina. Begge disse landene utvinner litium fra saltvannssjøer. I USA blir kommer litium fra saltsjøer i Nevada.

Verdens utvinnbare litium-reserver anslås å være 62 millioner tonn. I tillegg er det flere andre forekomster som trolig kan legges til disse reservene. Blant annet antas det at saltsjøen Salar de Uyuni i Bolivia kan fordoble de utvinnbare reservene og inneholde 5,5 millioner tonn litium.

MÅ TIL: Batteriet til en VW ID.4 og andre elbiler inneholder litium.
Men nå er det funnet i stort monn også her i Europa. Det er forskere ved Karlsruhe University of Technology KIT som nå har oppdaget store forekomster av litium i Øvre Rhindalen i det sørvestlige Tyskland. LES OGSÅ: Superbatteriene er rett rundt hjørnet

Store områder

Der er flere kraftverk i sving for å pumpe opp geotermisk vann fra en dybde på opptil 40 kilometer for å generere klimanøytral energi, såkalt geotermisk varme. Så viser det seg altså at saltvannet inneholder store mengder av både litium og andre mineraler. Geologer anslår at det er nok litium i det 300 km lange og 40 km brede området til å produsere batterier til mer enn 400 millioner elektriske biler, skriver Reuters. Det er dog et stort men…  Området er tett befolket, og det er sannsynlig at lokalbefolkningen vil motsette seg nye, store utvinningsprosjekter. I 2007 ble det startet boring etter bergvarme i området. Da ble underjordiske lag hevet så mye at flere hus ble skadet i landsbyen Staufen, melder Reuters. Kritikere hevder også at ikke er sikkert at utvinningen vil være økonomisk lønnsom. LES OGSÅ: Snart er elbilen billigst å produsere
TYSK SATSNING: Her er skissen for hvordan Vulcan Energy Resources ser for seg anlegget sørvest i Tyskland.

Vil investere 170 milliarder

Et tysk/australsk selskap, Vulcan Energy Resources, mener derimot at det ikke skal by på noe problemer og vil nå investere ikke mindre enn 170 milliarder kroner i prosjektet. 750 millioner kroner er allerede samlet inn. De ønsker å utvinne litiumet fra det geotermisk vannet –  ganske enkelt ved å bygge kraftverk som også kan filtrere ut litium. Prosessen påstås å være like klimanøytral som dagens energiproduksjon i området. Selskapet opplyser også at  lokalbefolkningen ikke vil bli forstyrret av noe støy fra utvinningen. – Litiumforekomsten vi snakker om her er gigantisk, og egenskapene er ideelle for vårt mål om å produsere høykvalitets litium i stor industriell skala i Tyskland, sier en av gründerne i Vulcan Energy Resources, Horst Kreuter, til Reuters.

Mål om 40.000 tonn per år

Det tyske selskapet EnBW har allerede geotermiske kraftstasjoner. Også de undersøker nå om litium kan være et lønnsomt tilleggsprodukt. Beregninger viser at det kan trekkes ut 15.000 tonn litiumhydroksid per år på to steder innen 2024. Målet er en produksjon på 40.000 tonn per år på opptil tre ekstra steder. Horst Kreuter i Vulcan Energy Resources opplyser at han allerede er i samtaler med forskjellige katode- og batteriprodusenter, samt bilindustrien, for å kunne få fart på prosjektet. For her må det ligge penger på bordet før det eventuelt kan høstes. Men det er store økonomiske utsikter: – Vi mener at markedsprisen på litiumhydroksid vil være 108.000 kroner pr. tonn innen 2025, sier han. EU mener at elektriske kjøretøy skal være en sterk bidragsyter for å nå klimamålene. I fjor la EU til litium på lista over kritiske råvarer og la samtidig en plan for å garantere forsyninger for å støtte en grønn utvikling. Unionen har beregnet at vi trenger 18 ganger så mye litium i 2030 og 60 ganger mer i 2050. LES OGSÅ: NIO kan bytte batteri på tre minutter – kommer til Norge i september