Hopp til innhold

Statens vegvesen: Vil legge til rette for elbil­lading på raste­plasser

KANSKJE BLIR DET LADEMULIGHETER HER? Nå melder Vegvesenet at det skal legges til rette for å etablere elbillading på enkelte rasteplasser. Illustrasjonsbildet er fra Østerholtheia rasteplass E 18 nordover mot Telemark. Foto: Henriette Erken Busterud / Statens vegvesen

Det skal bli færre, men bedre rasteplasser på riksveiene, melder Statens vegvesen – og lover å legge til rette for etablering av ladere på noen av dem.

En ny såkalt rasteplassveileder er nå klar til bruk for planleggere, konsulenter og entreprenører, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Der kan vi blant annet lese at etaten nå vil legge til rette for å etablere elbilladere på en del av rasteplassene Vegvesenet har ansvaret for.

Gladmelding til elbilturister:

Snart blir det lading ved Vøringsfossen

En forutsetning at laderne blir tilgjengelig for alle elbiler

En forutsetning for Vegvesenet er at ladestasjonene skal være tilgjengelige for alle typer elbiler.

Ladestasjonene skal bygges og drives av kommersielle aktører, understreker Vegvesenet.

«Enova skal være statens virkemiddel for å støtte etablering av ladeinfrastruktur der det er behov for offentlig støtte og utviklingen ikke vil skje på kommersielle vilkår», fortsetter Vegvesenet og henviser til den nasjonale ladestrategien.

Skatteetaten og Statens vegvesen skulle utrede moderne veiprising:

Foreslår i stedet ny elbil-avgift

Oppgradering på gang

I dag har vi om lag 700 rasteplasser på riksveinettet. 150 av disse skal være hovedrasteplasser med maksimalt én times kjøring mellom hver av disse.

For å tilfredsstille kravene til ny standard for hovedrasteplasser, må cirka 50 av disse oppgraderes, om lag 50 må bygges nye, mens om lag 50 kan fortsette som før, melder Statens vegvesen.

– Hovedregelen er at hovedrasteplassene skal være tilgjengelige for alle typer kjøretøy som er tillatt på den tilhørende veien. De skal være åpne hele døgnet hele året, med toalett, utemøbler og avfallshåndtering, uttaler sjefingeniør Liv Øvstedal i Statens vegvesen.

Over 28.000 hurtigladere i hele Europa:

Her kan du hurtiglade med Ladeklubben

Lokale behov kan påvirke – og lademulighet kan settes som tildelingskriterium

Vegvesenet skriver i veilederen sin at «tilrettelegging kan innebære å sette av hensiktsmessig og tilstrekkelig areal for ladestasjoner, vurdere muligheter for framføring av tilstrekkelig strøm, samt å trekke rør og ivareta andre praktiske hensyn som kan være til nytte ved en eventuell etablering av ladestasjoner.»

IDYLLISK FOR LADING: Her hadde det vært fint med lademuligheter. Rasteplassen ligger ved E134 / Haukalivegen. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Vegvesenets grad av tilrettelegging med tanke på ladetilbudet vurderes for hver enkelt rasteplass, men etaten lister opp dette som elementer som vil kunne være med i vurderingen for om en rasteplass skal få ladetilbud eller ei:

I tillegg skriver Vegvesenet i veilederen at lademulighet kan settes som tildelingskriterium eller krav ved avtale med private drivere av raste- og
døgnhvileplasser.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også