Hopp til innhold

Skatteetaten og Statens vegvesen skulle utrede moderne veiprising: Foreslår i stedet ny elbil-avgift

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

GÅR UT MOT FORSLAGET FRA VEGVESENET OG SKATTEETATEN: – Det er useriøst å foreslå en egen sjablongbasert elbilavgift, heller enn å utnytte de grunnleggende fordelene veiprising kan ha, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

Skatteetaten og Statens vegvesen har utredet veiprising, men foreslår i stedet en kilometeravgift bare for elbil.

Skatteetaten og Statens vegvesen har hatt i oppdrag å utrede veiprising, som en erstatning for dagens vegbruksavgift.

Utredningen ser på veibruksavgiften og innkrevingen av bompenger i sammenheng, og heter formelt konseptvalgsutredning.

I dag leverte de sine anbefalinger til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet for hvilke alternativer som bør vurderes videre.

Hvorfor er ikke statsråd-bilene elektriske?

Elbil er trygt nok for Raymond Johansen, men ikke for regjeringen

Ingen endringer for bensin- og dieselbiler

Utvalget konkluderer med at det er personvernutfordringer knyttet til å spore all bilkjøring.

«Derfor foreslår man i første omgang en løsning der eiere av elbiler er ansvarlig for å betale for kjørte kilometer,» skriver etatene.

For bensin- og dieselbiler, og for ladbare hybrider, foreslår man ingen endringer, men beholder dagens vegbruksavgift betalt gjennom drivstoffet.

Kontrollspørsmål ved oppkjøring med elbil:

«Hva gjør du hvis batteriet er løst?»

Utvalget skriver videre at de legger videre til grunn at rabattordningen i bompenger over tid vil fases ut. 

Hele forslaget fra utvalget kan leses her.

Miljøkrav i offentlige anskaffelser:

Elektriske varebiler skal bli normalen

Elbilforeningen: – Dette er ikke moderne veiprising

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu er ikke imponert over anbefalingene.

Dette til tross for at Elbilforeningen er positive til å utrede et moderne veiprisingssystem der også elbiler er inkludert.

– Det er useriøst å foreslå en egen sjablongbasert elbilavgift, heller enn å utnytte de grunnleggende fordelene veiprising kan ha, sier Bu.

KRITISK: Elbilforeningens Christina Bu.

– I moderne veiprising må man kunne klare å ha ulike takster ut fra om bilen forurenser eller ikke. Det har vi klart i bompengene, fortsetter Bu.

Og systemet må kunne klare å skille på betaling mellom kjøring i byområder og på bygda. For de reelle ulempene og kostnadene bilkjøringen påfører samfunnet, er svært ulike.

Flere reagerer på rådet om å avvikle miljørabatten i bomringene:

Bred kritikk mot Vegvesenets bomforslag

Bakgrunn: Hva er veiprising?

  • Veiprising er et foreslått system der trafikantene betaler en avgift for å ulempene de påfører samfunnet.
  • Den er tenkt gjennomført gjennom elektronisk og automatisk innkreving der for eksempel hvor langt man kjører, bidrag til støy, tidstap, ulykker, veislitasje og forurensing skal prises inn.
  • Ved et slikt system vil avgiftene per kilometer avhenge av når og hvor vi kjører og hvilket kjøretøy vi bruker. Avgiften kan baseres på satellittbaserte systemer.
  • I Norge er denne formen for prising tenkt å erstatte (noen av) de eksisterende bilavgiftene, blant annet veibruksavgiften.

KIlde: Snl.no/veiprising

Elbilforeningen er kritisk til at utvalget ikke verdsetter at noen biler både har mindre utslipp av både luftforurensing og klimagasser.

– Utredningen tar tvert om utgangspunkt i at all miljøpolitikk i bompengesystemet fases ut, på tross av at ingen politiske vedtak er gjort om dette. Det er oppsiktsvekkende svakt av etatene i en tid da miljø må gjennomsyre alt vi gjør.

Dette bør du sjekke:

Råd til deg som vil kjøpe brukt elbil

Elbilforeningen mener at heller enn å forhaste innføring, bør man lage et system for framtiden. Generalsekretæren minner om at jobben var å lage et treffsikkert og bærekraftig system.

– Da er det snålt å skyte med hagl når man skal prise kostnadene ved bilkjøring, og bli blind for at noen biler forurenser mer enn andre.

Tungtransport

Utvalget har også et forslag for tungtransport. For tunge kjøretøy foreslår man å innføre en distansebasert veibruksavgift med to soner: En for by og en annen for spredtbygde strøk.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også