Hopp til innhold

Miljøpolitikken for varebiler svekkes: Elektrisk bråstopp i næringslivet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KLAR MELDING TIL MYNDIGHETENE: – Når endringene kommer for brått, og de innfører nye regler som omtrent gjelder fra samme dag, så mister vi litt troen på om viljen er stor nok til å jobbe mot det grønne skiftet, sier Øivind Skurdal i Fjøssystemer Øst i Gudbrandsdalen.

Elektriske firmabiler overbeskattes, og støtten til elektriske varebiler kuttes for tidlig, mener Elbilforeningen. Hos Fjøssystemer-Gruppen har ønsket om overgang til flere elbiler allerede kjølnet.

Stortingets 2025-mål om utslippsfritt nybilsalg omfatter også varebiler. Tross dette er elbilandelen i nybilsalget for varebiler så langt i 2023 bare på 37 prosent, langt unna de elektriske rekordene i personbilmarkedet.

Derfor kom det overraskende at Enova, statens støtteorgan for klimatiltak, nylig varslet at de avslutter støtteordningen for kjøp av elektriske varebiler den 31. mai:

Enova mener de har gjort nok:

Avvikler støtte­ordning for elvarebiler

Overbeskattes som firmabiler

Men Enovas farvel til varebilene er ikke eneste dårlige nyhet.

Fra 1. januar i år ble miljørabatten i firmabilbeskatningen fjernet. Fordelsbeskatningen for privat bruk av firmabil beregnes ut fra listeprisen (kjøpsprisen).

Det kommer elbilene dårlig ut av.

– Skatten skal reflektere den fordelen som privatpersoner har ved å få tilgang til bil og drivstoff. Men el- og fossilbiler har helt ulike driftskostnader. Da gir det liten mening å regne ut skatten likt fra kjøpsprisen, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Ulempen blir særlig stor for elektriske varebiler som også brukes privat.

Fra 1. januar ble det nemlig innført full moms for elektriske varebiler. Finansdepartementet argumenterte med at dette ville ha liten betydning, siden elektriske varebiler i all hovedsak kjøpes av næringsdrivende med fradragsrett for inngående moms.

Dette mener Elbilforeningen er misvisende.

– Listeprisen til de elektriske varebilene har økt med 25 prosent. Det har stor negativ konsekvens for sjåfører som bruker yrkesbilen privat, sier Bu.

– Elbilfordelen er jo borte

Et godt eksempel på et firma som av miljøhensyn gjerne skulle ha valgt flere elektriske biler, er Fjøssystemer-Gruppen. De selger og har service på innendørsmekanisering til bønder over hele landet.

– Vi har ca. 150 service- og firmabiler på landsbasis. Blant disse kjører kanskje åtte av selgerne våre elektriske biler. De har sett på det som en stor fordel, men nå er jo den fordelen borte, sier Øivind Skurdal.

Han er daglig leder i Fjøssystemer Øst, som holder til i Fåvang i Gudbrandsdalen.

Er det da viktigere for staten å få inn skattepenger enn å spare miljøet? De viser med dette at skattepenger er viktigere.

Øivind Skurdal, Fjøssystemer Øst

Ingen av de 90 varebilene til Fjøssystemer-Gruppen er i dag elektriske, og de kommer heller ikke til å bli det i overskuelig fremtid.

– Elbilfordelen er jo borte, eller det jeg vil kalle for «den første dosen var gratis». Fra regjeringshold så kommer de med kjempefordeler og lønnsom beskatning. Og så fjerner de alt. De økonomiske fordelene er jo nå marginale, sier Skurdal.

Vil fortsette å kjøpe fossilbiler

– Blir det et nei til å kjøpe inn elbiler?

– Vi jobber hver dag for å være miljøbevisste, men nå er de økonomiske fordelene med elbil snart borte. Da blir det spørsmål om pris på bilene – og ikke energikilde.

Skurdal sier det også handler om å finne elbiler som er praktiske nok.

– Et annet problem er at utvalget av elektriske varebiler ikke er godt nok enda i forhold til vårt bruk som kjører ute i distriktene. Servicebilene har ofte tung last, og da blir rekkevidden for kort på elbilene.

– Går dere i stedet for innkjøp av fossilbiler da?

– Ja. Vi trenger pålitelige biler, for hvis en melkerobot stopper så har vi fire timer på oss til å løse problemet. Og på toppen er skattemessige fordeler borte.

Skurdal er redd for at flere med ham mister trua når myndighetene plutselig fjerner kjempefordeler som ble innført med «den grønne paraplyen», som han sier, og spør:

– Er det da viktigere for staten å få inn skattepenger enn å spare miljøet? De viser med dette at skattepenger er viktigere.

Råd til regjeringen fra bygdenorge

Generalsekretæren i Elbilforeningen er enig. Hun peker på at selv om de elektriske varebilene blir bedre år for år, har de bruksulemper:

– Elektriske varebiler har ennå vesentlig kortere rekkevidde enn en gjennomsnittlig elektrisk personbil. Sjåføren må bruke betydelig tid på lading, sier Bu.

Revidert nasjonalbudsjett presentert i dag:

– Stortinget må ta grep for å hindre elvarebil-fiasko

Derfor mener Elbilforeningen at ulemper knyttet til bruken av bilene bør anerkjennes når politikerne lager miljøpolitikken:

– De politiske virkemidlene for å fremme elvarebiler er ikke gode nok når salgsandelene er så beskjedne. Vi klarer ikke å elektrifisere varebilmarkedet om myndighetene tror det vil skje av seg selv.

Har så representanten fra Fjøssystemer-Gruppen noen råd til hva finansminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen kan gjøre for å få flere bedrifter som dem til å velge elbiler fremover?

– For det første så må de gi økonomiske insentiver slik at det lønner seg. For det andre må de gi oss forutsigbarhet, slik at vi kan stole på det de kommer med vil vare over tid. Når endringene kommer for brått, og de innfører nye regler som omtrent gjelder fra samme dag, så mister vi litt troen på om viljen er stor nok til å jobbe mot det grønne skiftet, sier Skurdal.

Har nedprioritert klimatiltak

I Oslo og nabokommunene ble Klimaundersøkelsen 2023 gjennomført før det ble kjent at Enova avvikler tilskuddsordningen til kjøp av elektriske varebiler.

Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo, mener det er altfor tidlig å fjerne klimatiltakene nå.

Direktøren for Klimaetaten i Oslo om elektriske varebiler:

– For tidlig å fjerne Enova-støtten

– Jeg er bekymret for at dette vil være ødeleggende for klimasatsingen til flere bedrifter. Vi er helt avhengig av å ha med oss næringslivet for å nå klimamålene innen 2030, sier hun.

Funnene fra årets klimaundersøkelse viser at økte kostnader også har påvirket klimatiltak i næringslivet.

Én av fem bedrifter sier de har nedprioritert klimatiltak på grunn av økte kostnader. Og 16 prosent har utsatt eller stanset overgangen til elektriske kjøretøy av samme grunn. 

– Derfor er det dårlig timing å fjerne klimatiltak som fungerer som drahjelp for bedriftene, slik blant annet Enova har gjort med tilskuddet til elvarebiler, sier Sørensen.

Fakta: Skatt for privat bruk av fossil og elektrisk firmabil

  • Beregning av bilholdskostnader er interessante for debatten om firmabilbeskatningen, fordi de reflekterer hvilken fordel privat bruk av firmabil representerer.
  • Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har beregnet at bilholdskostnader for en bensinbil til 450.000 kroner er 106.000 kroner om den kjører 15.000 km.
  • Ifølge OFV vil en elbil til 450.000 kroner med samme kjørelengde ha om lag 18.000 kroner mindre i bilholdskostnader.
  • Tross dette er firmabilbilbeskatningen fra 1. januar 2023 lik for en fossil og elektrisk bil som koster 450.000 kroner i innkjøp.

Les også