Hopp til innhold

Får langt høyere utslippstall: EU øker presset mot ladbare hybrider

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

AVGIFTSTAPER: Ford Kuga var blant de mest solgte ladbare hybridene i Europa i fjor. Snart kan det bli mye dyrere å velge en slik bil fremfor en helelektrisk modell.

Nye utslippsregler skal akselerere overgangen til en helelektrisk bilpark.

EU jobber for å pålegge at ladbare hybridbiler oppføres med en betydelig utslippsøkning fremover. Sannsynligvis vil de offisielle utslippstallene for disse bilene, målt i gram CO2 per kilometer, mer enn dobles innen 2027, skriver britiske Autocar.

Årsaken er at den såkalte nyttefaktoren (utility factor (UF)), som refererer til hvor stor andel av kjøringen som skjer via ren batteridrift, skal økes. Byråkratene i Brussel bruker UF når de beregner de offisielle utslippsverdiene. Jo høyere UF, dess større utslipp.

Ifølge Autocar vil UF økes fra 800 i 2025 til 4000 eller mer i 2027 – altså en femdobling.

Resultatet blir at en ladbar hybrid som slipper ut 50 gram CO2 per kilometer i dag vil ende opp med et utslipp på rundt 125 gram per kilometer i 2027.

Dette igjen vil føre til en rettmessig økning i engangsavgiften som i større grad vil reflektere faktiske utslipp fra disse kjøretøyene.

EUs regelendring innebærer altså en justering til faktisk utslippsnivå, og er en tydelig påpakning fra myndighetene om at ladbare hybrider er langt fra like miljøvennlige som bilbransjen har ment, og at avgiftene knyttet til utslipp fra disse bilene til nå har vært kunstig lave.

Nybilsalget 2021:

Nå selges det flere elbiler enn dieselbiler i Europa

Misvisende utslippstall

– Denne nyheten rimer godt med tidligere analyser fra Transport & Environment som viser at reelle utslipp fra ladbare hybrider kan være langt høyere enn WLTP-tallene viser. Dette er særlig utfordrende i Norge fordi her er engangsavgiften på forurensende biler knyttet opp til utslippsnivå, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

– Derfor har Elbilforeningen tatt til orde for å trappe ned de gunstige avgiftsordningene for ladbare hybrider, slik at vi når målet om et utslippfritt nybilsalg, fortsetter hun.

Transport & Environment er en paneuropeisk lobbyorganisasjon som i over 30 år har jobbet for en raskest mulig overgang til nullutslipp i transportsektoren. Du kan lese mer om deres tilnæring til EUs utfordringer på dette området i denne artikkelen:

Klima-lobbyist mener hybridbiler er en risiko:

– Vi risikerer «et tapt tiår» om ikke Europa får opp dampen nå

Den nye beregningen innebærer at bilprodusentenes gjennomsnittlige utslippstall vil øke og gjøre de dyrere, og dermed føre til en raskere overgang til helelektriske biler.

I dag bruker mange bilprodusenter ladbare hybrider som sitt våpen i en glidende overgang mot den elektriske fremtiden, og for noen står de for 50 prosent av salget.

STØTTER EUs TILNÆRMING: Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge.

Vil bli flere elbiler

EUs såkalte 95-gramsmål regulerer hvor høyt utslipp bilene kan ha fremover.

Kravet for personbiler er et gjennomsnittlig utslipp på 95 gram CO2 per kilometer, altså betydelig under 125 gram per kilometer, som kan bli gjeldende for ladbare hybrider fra 2027.

Regelverket tilpasses den enkelte produsent, for eksempel stilles det strengere krav til små biler enn større biler, og små produsenter slipper billigere unna enn store.

Men i praksis innebærer det at det blir vanskelig, om ikke umulig, for produsentene å innfri kravet uten at andelen elbiler i flåten øker betydelig.

Ved brudd på regelverket vanker det saftige bøter. For hvert gram CO2 bilene slipper ut over kravet, bøtelegges produsenten med 95 euro.

EU vil stramme inn kravet gradvis med 15 prosent fra 2025 og 37,5 prosent fra 2030.

EU-kommisjonen har for øvrig foreslått en enda kraftigere kur i sin såkalte “Fit for 55”-pakke. Den tilsier 55 prosent innstramming fra 2030 og 100 prosent, altså nullutslipp, fra 2035 for personbiler.

En innstramming på 55 prosent innebærer at det gjennomsnittlige tillatte utslippet senkes til 42 gram per kilometer.

Ford, Volvo og 26 andre selskaper med appell til EU:

Vil ha kun helelektrisk bilsalg fra 2035

Industrien nekter å kommentere

Flere peker nå på at en raskere overgang til helelektriske elbiler vil bli en stor utfordring for en industri som allerede sliter med å få tak i nok halvledere og råvarer til batteriproduksjon.

Det forhandles nå på høyt nivå i Brussel, og temaet er så følsomt at hverken Acea, som representerer den europeiske bilindustrien, eller den britiske søsterorganisasjonen SMMT ønsker å gi noen kommentarer til Autocar.

Ifølge den britiske publikasjonens kilder hadde industrien ventet seg halvparten så strenge utslippskrav som det som nå signaliseres.

EUs tilnærming til saken har vært at brukerundersøkelser viser at kjøpere av ladbare hybrider kjører mer på fossilt drivstoff enn det som var forespeilet da dagens regulering ble innført i 2015.

– Norge har satt som mål at i 2025 skal alt nybilsalg være utslippsfritt, og det betyr at vi styrer mot å utelukkende satse på elbiler i nybilsalget. Det er en fornuftig strategi, for de ladbare hybridene gir oss ikke store nok utslippskutt, og kan tvert imot gi svært høye utslipp dersom de ikke går nok på strøm, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!