Hopp til innhold

Politiets Fellestjenester om elektriske politibiler: – Ingen prioritet å være først ute med ny teknologi

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

FORTSATT FOSSILT: Selv om politiet til sommeren vil ha to elektriske politibiler på veien, foreligger det ingen konkrete planer om å skaffe flere elbiler som uniformerte patruljekjøretøy.

Norsk politi har ingen planer om å teste ut flere elbiler som uniformerte politibiler. – Fremstår utdaterte og kunnskapsløse, mener Elbilforeningens bilekspert.

Før jul kunne elbil.no fortelle at norsk politi hadde fått sin aller første elektriske uniformerte politibil.

Det vil si, selve uniformeringen og ombyggingen til en fullblods patruljebil, skal først i gang i disse dager.

Bilen er en Mercedes-Benz eVito, en velprøvd kassevogn politiet har flere hundre av allerede, men da i sin fossildrevne tvillingvariant, Vito.

Snart får politiets første eVito følge av nok et elektrisk eksemplar, og til sommeren vil det etter planen være to uniformerte elbiler på veiene.

Men det er altså fortsatt bare snakk om to.

Får på blålys i nytt pilotprosjekt:

Dette blir Norges første elektriske politibil

Utlandet: Det nye «annerledeslandet»

Vi må nesten ta en fot i bakken. For vi er altså fortsatt i «annerledeslandet» Norge, som i denne sammenheng faktisk fremstår ganske annerledes – men kanskje ikke på den måten vi er blitt vant med.

For stadig kan man lese utenlandske nyhetssaker om hvorfor fremtidens politibiler er elektriske, og artikler om diverse nye elbilmodeller som testes ut i uniformert tjeneste hos politiet i ulike deler av verden.

Elbilene som har vært tatt i bruk som politibiler har vært alt fra ulike Tesla-modeller til BMW-er, Hyundaier og til og med gode, gamle Nissan Leaf. Og i høst ble det kjent at Fords Mustang Mach-E hadde bestått den strenge «Michigan State Police 2022 model year evalutation».

Michigan er en av to stater som hvert år tester nye bilmodeller som potensielle politibiler, og resultatene av testen brukes når USAs delstater skal kjøpe inn nye kjøretøyer.

Tallene for 2021 er klare:

Rekordsterkt elbilår

Mange fordeler

På nettet kan man eksempelvis også lese lovprisninger på utenlandske politiforum om elbiler de allerede har tatt i bruk, eller at politiet i Finland, som vi hittil ikke har mistenkt for å være de mest progressive politigutta i klassen, ligger foran sine norske kolleger i den elektriske lysløypa.

Selv Hindustan Times, som vi i vår fordomsfullhet ikke trodde skulle være spesielt opptatt av slikt, har laget en artikkel om hvilke land i verden som tester ut Tesla som politibil.

To elektriske kjøretøy er knapt noen satsing. Hvorfor skal politiet i verdens fremste elbilland henge etter andre land?

Christina bu, generalsekretær i norsk elbilforening

Begrunnelsene for lovprisningene spenner fra lavere støynivå og drivstoff- og vedlikeholdskostnader, til bedre akselerasjon, høyere gjensalgsverdi og klimafordeler – og gjerne en kombinasjon av alt sammen.

DUGER I UTLANDET: Storbritannia er godt i gang med å teste ut Tesla Model 3 Performance som utrykningskjøretøy. Foto: Tesla UK

Bestilte 200 politibiler i fjor

Men tilbake til Norge, med alt dette i bakhodet:

Foreligger det egentlig noen planer om å få flere uniformerte helelektriske politibiler i løpet av 2022, utover disse to eVitoene som om et halvår kommer ut i tjeneste i norske gater?

Vi retter spørsmålet til Politiets Fellestjenester (PFT), som står for innkjøp av utstyr til politiet i Norge.

– PFT har per nå ingen konkrete planer for ytterlige anskaffelser av uniformerte elektriske kjøretøy, sier seksjonsleder i Politiets Fellestjenester, Nils Erik Skulstad.

– Det arbeides med å se om det er andre tjenesteområder hvor elektriske kjøretøy kan dekke behovene til politiet, men dette er ikke begrenset til uniformerte kjøretøy.

– Hvor mange politibiler kjøper PTF i snitt hvert år, hvis dere tar utgangspunkt i de siste ti årene?

– I perioden 2012-2020 ble det hvert år kjøpt cirka 100-150 patruljekjøretøy. I 2021 ble det bestilt om lag 200 patruljekjøretøy, ettersom det på den nye kontrakten også er mulig med leasing.

Politiets Fellestjenester har lenge fulgt med på utviklingen på elbilfronten.

Nils erik skulstad i PFT

Norsk politi bakpå?

Med tanke på bakteppet vi var inne tidligere, altså at det stadig oftere dukker opp nyheter om at politiet i en rekke land tester ut elbiler som politibiler, er det ett spørsmål som melder seg:

– Har dere havnet litt bakpå med tanke på elektrifisering i PFT?

– PFT har lenge fulgt med på utviklingen på elbilfronten. Politiet i Norge har hatt administrative elbiler i mange år, og har i senere tid tatt i bruk ladbare hybrider i operativ tjeneste.

De ladbare hybridene Skulstad nevner her, var av et innkjøp av Ford Explorer til en verdi av 180 millioner kroner, samtidig som det ble kjent at den forrige regjeringen sendte en ny forskrift ut på høring: Ingen nye bensin- eller dieselbiler skal kjøpes inn til offentlig sektor fra årsskiftet.

Vi skrev om dette på elbil.no i sommer:

Bare elbiler i offentlig sektor fra 2022, men politiet velger fortsatt fossilt

Bare elbiler i offentlig sektor fra 2022, men politiet velger fortsatt fossilt

Forskriften trådte i kraft 1. januar i år, fremdeles med unntak for blant annet politi, brannvesen, tolletaten, Forsvaret og Sivilforsvaret.

– Politiet i Norge har særegne utfordringer knyttet til geografi, klima og krav til patruljene som gjør at det har vært vanskelig å finne tjenesteområder hvor elbiler har passet inn, sier Skulstad i PFT.

– Utfordrende å finne aktuelle kjøretøy

– Ser dere paradokset rundt at politiet i det som stadig omtales som verdens fremste elbilland, ligger etter politiet i andre land, der elbilrevolusjonen knapt er i gang?

– Politiets viktigste prioritering er sikkerhet og samfunnsoppdraget. Vi skal holde oss oppdatert med ny teknologi og markedssituasjonen, men det er ingen prioritet å være først ute med ny teknologi, sier Skulstad, og legger til:

– Et sivilt bruksmønster er veldig annerledes enn det operative bruksmønsteret politiet i Norge har. Med de krav som settes til norsk politis tjenesteproduksjon og beredskap, har det vært utfordrende å finne aktuelle kjøretøy og tjenesteområder hvor dette kan testes ut.

– Følger dere med på hva utenlandsk politi høster av erfaringer med sine elbilprosjekter?

– Vi har tett samarbeid med de nordiske landene, og har også vært i kontakt med politi i andre europeiske land som har testet elektriske politibiler. Vi ser at det er store forskjeller i hvordan elektriske kjøretøy implementeres, og noen land organiserer politiet på en annen måte enn i Norge.

– Dette gjør at vi kan dra en del erfaring av det de har lært, men mange ting er ikke direkte overførbart til norsk politi, sier Skulstad.

UNDRENDE: – Hvorfor skal politiet i verdens fremste elbilland henge etter andre land, undrer Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Elbilforeningens bilekspert: – Fremstår utdaterte og kunnskapsløse

– Jeg er lite imponert over politiets akselerasjon i satsingen på ny kjøretøyteknologi. To elektriske kjøretøy er knapt noen satsing. Hvorfor skal politiet i verdens fremste elbilland henge etter andre land?

Det sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Også Elbilforeningens bilekspert Ståle Frydenlund er kritisk, og stiller seg undrende til at Politiets Fellestjenester såpass kategorisk peker på at Norges særegne geografi og klima gjør det vanskelig for politiet å velge elektrisk.

KRITISK: Ståle Frydenlund, testansvarlig i Norsk elbilforening, mener det virker som Politiets Fellestjenester er kunnskapsløse rundt elbilutviklingen.

Den argumentasjonen sliter Frydenlund – som i en årrekke har vært ansvarlig for Elbilforeningens biltester – med å kjøpe:

– PFT framstår dessverre både utdaterte og kunnskapsløse. Først og fremst må det kunne gå an å differensiere innkjøpene ut fra hvor tjenestebilene skal brukes, siden mange patruljebiler tilbringer mye tid i og rundt byene. Det ser jeg ingen tegn til, sørgelig nok.

Knivskarp konkurranse – hvilken er best?:

5 populære elbiler i stor høst-test

Byr gjerne på forslag

Frydenlund har riktignok forståelse for at elbil fortsatt kan være utfordrende i politidistrikter preget av utkantstrøk og store avstander, men sier at han gjerne kunne ønsket å se fakta for hvor langt den jevne tjenestebil kjører i løpet av et skift.

– Våre grundige tester gjennom en årrekke bekrefter gode egenskaper også for et vinterland som Norge. Mange elbilmodeller kan i dag fikse patruljering med god sikkerhet og komfort gjennom hele året, i tillegg til å klare lengre utrykninger, sier Frydenlund, og legger til at han gjerne byr på forslag til aktuelle elbilmodeller dersom PFT skulle være interessert.

PFT: Svarer på kritikken

Seksjonsleder Skulstad i Politiets Fellestjenester har følgende svar til kritikken:

«Norsk politi samarbeider med andre land i Europa om erfaringsutveksling rundt elektriske kjøretøy i operativ tjeneste. Dette har gitt oss verdifull innsikt i mulighetene og begrensningene rundt elektriske kjøretøy. Det finnes tjenesteområder hvor vi er relativt trygg på at elektriske kjøretøy ikke vil forringe oppdragsløsningen eller beredskapen. På disse områdene har vi pågående prosjekter for å anskaffe og teste ut helelektriske kjøretøy.

Den største utfordringen med erfaringer fra sivil bruk og testing er at politiets bruk av kjøretøyene er langt mer energikrevende, med mye strømkrevende utstyr, transport av mye vekt over lange avstander og periodevis kjøring i høy hastighet. I tillegg til at kravene til kjøreegenskapene til et patruljekjøretøy er spesielt høye, gjør dette at vi langt på vei ikke kan lene oss på tester som gjøres med bakgrunn i et sivilt bruksmønster.

Vi ser også at erfaringene fra politi i andre land ikke er sammenlignbare på flere områder, for eksempel:

Dette betyr at norsk politi per i dag ikke har all ønskelig kunnskap for å konkludere med hvilke områder hvor man trygt kan erstatte fossildrevne med elektriske kjøretøy, og samtidig ivareta politiets beredskapsoppdrag. Det er lett å se for seg at patruljekjøretøy i storbyene er lette å erstatte med elektriske kjøretøy, men det er bestemt at politiet i Norge ikke skal ha differensiert tjeneste. Det er derfor samme forventninger til en politipatrulje i grisgrendte strøk, som i sentrum av en storby. Kjørelengden for patruljekjøretøy i for eksempel Oslo kan være opp mot 10.000 km i måneden, og er på veien tilnærmet hele døgnet.»

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!