Hopp til innhold

120 av Oslos ladepunkter går til bilutleieselskaper: – Trengs mer gatelading når bildeling også blir elektrisk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

BRÅTT UTILGJENGELIG: Disse ladeplassene i Industrigata i Oslo var inntil for noen uker siden tilgjengelig for alle. Nå er de reservert for bildelingsbiler. Tidligere var disse plassene stort sett opptatt, nå står de ofte tomme.

Presset på ladestolpene i Oslo øker når rekordmange bytter ut sin forurensende bil med elbil. I tillegg reserverer kommunen nå 120 av ladepunktene for bildelingsselskaper.

Mange oslobeboere med bil har nok observert at det har dukket opp flere parkeringsplasser som har fått påmalt «Bildeling» med store, hvite bokstaver den siste tiden.

Dette er et ledd i Oslo kommunes plan om å gjøre bildelingstjenester mer attraktive. Også en del kommunale ladepunkter for elbil er nå forbeholdt ulike bildelingsselskaper.

BEGRENSET ADGANG: Flere parkeringsplasser, og etter hvert også ladeplasser, har fått slike begrensninger i Oslo i det siste.

Reserverer 600 p-plasser og 120 ladeplasser

– Det er per i dag 120 ladeplasser i Oslo reservert for bildelingsbiler, bekrefter Sara Teige Kalsås i Bymiljøetaten i en e-postutveksling med elbil.no.

Det er Bymiljøetaten som tar seg av både offentlig parkering og det kommunale ladetilbudet i hovedstaden, og som leier ut ladestolpene sine til de ulike bildelingsselskapene.

– Er det planlagt flere omgjøringer som dette?

– Til sammen kommer Bymiljøetaten til å reservere 600 parkeringsplasser for bildeling og vi anslår at dette tallet er nådd innen sommeren 2022. På lokasjonene er det planlagt å dedikere to-fire ladepunkter til bildeling.

Bymiljøetaten bekrefter også at alle de 120 ladeplassene er omgjort fra eksisterende offentlige ladeplasser, og at de dermed er blitt utilgjengelige for andre elbilister.

– I løpet av etableringsperioden våren 2022 er planen at 36 ladepunkter skal reserveres til bildeling.

Du kan se hvilke områder/ladeplasser dette gjelder i en egen liste nederst i denne artikkelen.

Oslo kommune skrudde opp ladeprisene ved årsskiftet:

To kroner dyrere per time å lade på disse

Må ha flaks for å finne ledig ladestolpe

– Pågangen på de kommunale ladepunktene aldri har vært større, sier Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.

Ved årsskiftet var det registrert over 70.000 elbiler i Oslo, og også i 2022 har rekordmange Osloboere skiftet ut bensin- og dieselbilen sin med en elbil. Utfordringen i byområder som Oslo er at en betydelig andel av bileierne ikke har egen parkeringsplass og dermed er avhengig av et offentlig ladetilbud.

ETTERLYSER FLERE LADESTOLPER: Per Maltun, leder i Oslo og Akershus elbilforening.

– Vi er positive til at bildelingen i Oslo elektrifiseres og har etterlyst dette lenge. Elbilforeningen jobber for at offentlige parkeringsplasser som reserveres for bildelingstjenester skal prioriteres til elbiler og ha dedikerte ladepunkter, sier Maltun, og fortsetter:

– Samtidig er vi opptatt av at dette ikke skal gå på bekostning av utbyggingen av gatelading for elbilister. For det har vi sårt behov for i Oslo. For en del bileiere som gateparkerer er manglende lademuligheter dessverre et motargument mot å kvitte seg med dieselbilen. Det er derfor viktig at byen bygger ut nok gatelading totalt, slik at de som velger å eie bil, ikke velger fossilt.

Elbilforeningen får tilbakemeldinger fra medlemmer enkelte steder i Oslo som melder at man rett og slett ha flaks for finne en ledig ladestolpe i nærområdet.

Blant annet har man fått tilbakemelding om taxisjåfører som har utfordringer med å få ladet bilen når de gateparkerer mellom øktene.

Elbilforeningen har derfor gitt følgende råd til Oslo kommune: Når noen av ladestolpene gjøres tilgjengelig for bildeling, er det viktig at Oslo kommune samtidig øker utbyggingen av ladestolper, slik at det totale antallet tilgjengelige ladeplasser øker i takt med behovet.

– Særlig viktig er det å etablere ytterligere erstatningsstolper i områder der utnyttelsesgraden på ladetilbudet er høy. Det er svært viktig at kommunen sørger for et ladetilbud til dem som ikke har egen parkeringsplass eller har mulighet til å lade på egen parkeringsplass, sier Maltun.

Lederen for Elbilforeningen i Oslo og Akershus er bekymret for at det nå bygges for lite gatelading, og viser til hva som skjedde i 2021, da kommunen forespeilet elbilistene 200 nye offentlige ladepunkter:

Fasit var da at en del ladepunkter også ble fjernet, og en god del gikk til parkeringsplasser for bildelingsselskaper. Reelt sett ble derfor veksten i ladepunkter for bileiere som trengte gatelading under 100.

UNPLUGGED: Selv om den verken lader eller er koblet til ladestolpen, opptar denne bildelingsbilen en ladeplass som inntil nylig kunne brukes av alle elbilister.

Omgjorte ladestolper blir ikke erstattet

Vi sender stafettpinnen videre til Bymiljøetaten:

– Blir det kompensert med nye ladestolper i nærområdene hvor det nå er blitt «fjernet» lading for allmenheten?

– Nei, det blir ikke direkte kompensert ved at det blir erstattet samme antall i nærheten. Men dersom området der plassene som er blitt dedikert til bildeling ligger, er et pressområde, vil vi prioritere å få utbygget mer lading her. Det er likevel ikke sikkert det blir i umiddelbar nærhet fra der bildelingsplassene er, skriver Kalsås.

På disse ladestolpene i Oslo kan du få raskest lading for minst penger

– Følger dere med på hvor mye bildelingsladeplassene faktisk er i bruk fremover – og vil de bli åpnet for allmenheten igjen snart hvis det viser seg at de blir mindre brukt enn tidligere?

– Vi ser at det kan være frustrerende for innbyggere å miste tilgang til ladestolper i sitt nabolag, og vi ønsker derfor en effektiv utnyttelse av ladeplassene våre. Belegget på ladestasjonene er noe vi følger tett og bruker spesifikt i planleggingen av nye lokasjoner.

– Områdene i Oslo der få har tilgang på en egen parkeringsplass er høyt prioritert i den videre utbyggingen av det offentlige ladetilbudet. Vi samler alle tilbakemeldinger og erfaringer fra nåværende prøveordning og tar de med i evalueringen som vil gjennomføres i starten av 2023.

LANGVARIG LADESTOPP: Bildelingsbilen til venstre hadde da dette bildet blitt tatt stått og «ladet» i fem døgn i strekk.

– Så de «eksproprierte» ladestolpene vil forbli bildelingsladeplasser minst ut året?

– Per nå er ladeplassene utleid til bildelingsaktørene og de vil forbli bildelingsplasser minst ut året. Eventuelle endringer i organiseringen vil nok ikke være aktuelt før evalueringen av bildelingsordningen våren 2023.

Vil øke antallet reserverte plasser i 2023

Avisa Oslo skriver for øvrig i dag at samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) vil utvide antallet parkeringsplasser for bildelingsselskapene fra de 600 som er satt av nå, til 1000 plasser.

Altså vil ytterligere 400 parkeringsplasser i Oslo reserveres til bildeling i 2023.

SAMFERDSELSBYRÅD I OSLO: Sirin Stav fra MDG.

Men det stopper ikke der, om det går slik samferdselsbyråden vil:

– Vi har helt klart et mål om å oppskalere, få det tilgjengelig i større deler av byen og gjøre det til et permanent tilbud. Det er også aktuelt med andre modeller for bildeling enn dagens med faste plasser. Så får vise hvordan den løsningen blir. Det er mer sannsynlig at vi skalerer opp fra 1000 enn at vi nedskalerer, sier Stav til Avisa Oslo (krever abonnement).

– Bymiljøetaten har ikke startet med planleggingen av de 400 nye bildelingsplassene. Vi har derfor ikke noe konkret informasjon om hvor disse vil være lokalisert eller hvor mange ladere som eventuelt vil bli tildelt bildeling. Planleggingen starter trolig tidligst opp mot høsten i år, opplyser Kalsås i Bymiljøetaten til elbil.no.

Bymiljøetaten: Bør ikke gå på bekostning av vanlige ladeplasser

Kalsås i Bymiljøetaten skriver dette til elbil.no om bakgrunnen for bildelingsplassene og at en del ladestolper reserveres for bildelingsselskapene:

– Dagens bildelingsordning er basert på en forskrift som ble innført i 2019. Sammen med bildelingsselskapene ble det besluttet at andelen nullutslipp skal være 20 prosent og at Oslo kommune tilrettelegger for lading ved å dedikere ladeplasser til selskapene. Siden forskriften ble laget har delingsmobilitetsfeltet utviklet seg mye og vi ser et klart behov for stadige forbedringer og justeringer for å gjøre ordningen mest mulig kostnadseffektiv, trafikkreduserende og brukervennlig.

Hun skriver videre:

– Da piloten startet var det nødvendig å skilte om gode ladeplasser, etter ønske fra bildelingsselskapene, til ladeplasser for bildeling. En viktig grunn til valg av områder var også å promotere bildelingsordningen som et alternativ til å eie bil selv. I senere tildelingsrunder har vi sett behov for å sette krav til plassering for å sikre en god geografisk spredning.

– Bymiljøetaten er imidlertid veldig opptatt av alle i Oslo får ladet elbilene sine, også de 30 prosentene som mangler en egen parkeringsplass og derfor er helt avhengig av de kommunale ladeplassene. Nye ladeplasser til bildeling bør derfor ikke gå på bekostning av vanlige ladeplasser, men etableres i tillegg.

– Samtidig er vi opptatt av at vi ikke etablerer flere ladeplasser enn vi trenger. En god og balansert utnyttelse av ladeplassene, både for vanlige elbilister og bildelingsbiler, er derfor helt avgjørende.

Kjøpte bensinbil etter ladenekt i sameiet:

Nå går Christina for elbil igjen

Fakta: Her er ladestolpene som nå er omgjort til bildelingsladeplasser:

 • Trøndergata
 • Dælenenggata
 • Schwachs gate
 • Søren Jaabæk
 • Industrigata mot Bogstadveien
 • Birger Olivers vei
 • Steenstrup gate
 • Sexes gate
 • Pilotveien
 • Hansteens gate
 • Øvrefoss
 • Betzy Kjeldsberg
 • Lørenveien
 • Vøyensvingen
 • Sons gate

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!